CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tôi thường đi nghe các Đại Đức và Hoà Thượng giảng kinh, nhưng tôi thấy chẳng liên quan gì đến việc Giác ngộ, Giải thoát.

I. PHẦN KIẾN GIẢI:

Kính thưa Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu!

Tôi tên là: Phan Thị Luyến. Sinh năm 1960.

Quê quán: Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Cư ngụ tại: Xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Số ĐT: 01699390xxx

Tôi Quy Y Tam Bảo năm 2011 với một vị Đại Đức là Tiến sỹ Phật học. Trong gần 7 năm tu tập, tôi được nghe các Thầy giảng kinh, được các Thầy hướng dẫn tụng kinh, lễ Phật. Hầu hết các buổi tụng kinh tại chùa là các kinh như, kinh Dược Sư, kinh Cầu An (đầu năm), kinh A Di Đà (cầu siêu cho các Hương linh, Cô hồn ở chùa, cầu siêu cho các Hương linh vừa mất). Các Thầy hướng dẫn tôi làm thêm các việc để có công đức như phóng sinh, làm từ thiện. Quả thật, 7 năm tu tập, tôi thấy mình không tiến bộ được bao nhiêu, các lời Phật dạy trong kinh tôi cũng hiểu rất mơ hồ, tôi theo các Thầy dạy tu làm hết việc này đến việc khác mà tâm vẫn không Thanh tịnh, còn thế nào là Giác ngộ, thế nào là Giải thoát chúng tôi lại càng không biết gì.

May thay, tôi gặp được Thầy giáo Nguyễn Văn Hạnh (cùng quê Hưng Nguyên) tặng cho tôi mấy cuốn sách và đĩa giảng về Thiền tông do soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn. Đọc sách và nghe đài, tôi như bừng tỉnh sau một thời gian dài mê muội, tôi nghe đài một cách say sưa, Thiền tông thực sự cuốn hút tôi. Các lời giảng của Thầy Chánh Huệ Phong về Thiền tông, về lời Đức Phật dạy thật là khoa học và rất dễ hiểu, không như trước đây, tôi thường đi nghe các Đại Đức và Hoà Thượng giảng kinh, nhưng tôi thấy chẳng liên quan gì đến việc Giác ngộ, Giải thoát cả. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Chánh Huệ Phong, soạn giả Nguyễn Nhân đã cho tôi một cơ hội để được tiếp xúc và thẩm thấu lời Đức Phật dạy.

Tôi xin trình bày một vài hiểu biết của mình về Thiền tông chánh gốc mà Đức Phật đã dạy 4 năm cuối đời và truyền lại cho hậu thế qua dòng Thiền tông như sau:

  1. Thiền tông là Chánh pháp của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:

Sau khi đọc và nghe đĩa do soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn tôi nhận thấy rằng pháp môn Thanh Tịnh Thiền mà Đức Phật dạy bốn năm cuối trước khi Ngài nhập Niết Bàn là chánh pháp của NLai, điều này được minh chứng qua:

+ Bộ Kinh Diệu pháp Liên hoa.

+ Bộ Kinh Kim Cang.

+ Các bài kệ được lưu xuất từ Tự Tánh của 36 Chư vị Tổ sư Thiền tông, trong đó có 28 vị Tổ sư Ấn độ, 5 vị Tổ sư Trung hoa và 3 Tổ sư Việt Nam.

+ Pháp môn Thiền tông được Phật Hoàng Trần Nhân Tông lập nên trường phái Trúc lâm Yên Tử.

  1. Quy luật vật lý Âm Dương nơi Thế giới này:

Từ càn khôn vũ trụ cho đến vạn vật trên Trái đất này đều do sức hút điện từ Âm Dương tạo nên, duy trì, bảo quản và luân chuyển. Lực điện từ Dương là lực đẩy ra theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, lực điện từ Âm hút lại theo chiều cùng chiều kim đồng hồ. Lực điện từ Âm hút tứ đại tạo thành các hành tinh trong càn khôn vũ trụ, vạn vật trên trái đất còn lực điện từ Dương đẩy ra xa để chúng không chạm vào nhau tạo một trật tự ổn định trong tự nhiên. Sự cuốn hút của điện từ Âm Dương tạo nên quy luật luân hồi (luật nhân quả) nơi thế giới này, tức mọi vật đều tuân theo quy luật thành, trụ, hoại, diệt từ các hành tinh to lớn đến các vi trần là nguyên tử.

  1. Tu sao Giải thoát, tu sao Luân hồi:

Muốn Giải thoát khỏi luân hồi thì trước hết người tu phải Giác ngộ tức hiểu biết chân thật nơi thế giới này, để không bị tin lầm. Theo lời Đức Phật dạy thì quy luật của thế giới này là sự cuốn hút vật lý Âm Dương: Âm Dương sanh, duy trì bảo quản và luân chuyển, vì thế muốn được Giải thoát tức không dính mắc vào vật lý Âm Dương. Lòng Từ Bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn độ chúng sanh ra khỏi sáu nẻo luân hồi nên Ngài đã dạy pháp môn Tối thượng thừa đó là pháp môn “Như Lai Thanh Tịnh thiền - kể từ đời Tổ thứ hai đổi tên thành Thiền tông”. Cái nguyên lý rất khoa học của pháp môn này là không dụng công tu, không có chứng, không có đắc (dụng công tức là dng thân, tâm vật lí để tu, có chứng, có đắc là đã dính mắc vào vật lý Âm Dương thì không thể Giải thoát), người tu cứ để tâm vật lý tự nhiên thanh thịnh (Tâm và cảnh không dính nhau) để Tánh Phật Thanh tịnh của mình hiển lộ (Phật Tánh gồm có cái Ý là chủ, trong cái Ý có 4 cái: Hằng Thấy, Hằng Nghe, Hằng Pháp (nếu muốn phát ra tiếng thì tự nó phát ra tiếng), Hằng Biết và luôn hành nhờ Điện Từ Quang. Điện từ Quang rất thanh tịnh, rất sáng, không bị cuốn hút bởi vật lý Âm Dương, Điện từ Quang bao bc cái Ý, luôn hành trong Thanh tịnh để đưa cái Ý ra xa hoặc thu lại gần. Điện từ Quang làm sự sống cho muôn loài. Cái tuyệt hay của pháp môn này là chỉ ra công thức để trở về Phật Giới (trở về Bể Tánh Thanh tịnh Phật Tánh nơi Mười Phương Chư Phật sinh sống). Khi người tu đã trực nhận được Phật Tánh của mình biết tạo công đức đủ lớn để Tánh người nhả Tánh Phật ra, nên  Tánh Phật được tự tại, nhờ khối công đức này làm phương tiện đưa Tánh Phật vượt qua khỏi cửa Hải Triều Dương để trở về Phật Giới (khối công đức còn có nhiệm vụ tạo ra một ngôi nhà Pháp Thân thanh tịnh và một Kim Thân Phật trong Bể Tánh để cho vị Phật ở). Trong 6 pháp môn mà Đức Phật dạy nơi thế giới này thì 5 pháp môn còn lại (Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Niệm Phật, Niệm chú) người tu sử dụng tâm vật lí để tu nên bị luân hồi không thể Giải thoát được. Duy chỉ có Pháp môn Thiền tông là pháp môn rốt ráo để người tu từ Phàm phu tiến thẳng đến Quả vị Phật.

Trên đây là một vài kiến giải của tôi về pháp môn Như Lai Thanh tịnh Thiền. Kính mong Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chỉ bày thêm. Tôi xin cảm ơn!

 

II. BÀI KỆ 28 CÂU:

Đã bao năm tháng đi chùa

Dụng công, tu tập chẳng hề được chi

Lòng tôi vẫn cứ nghĩ suy

“Tu mù” như thế được gì “Thầy ơi”!

 

May gặp bạn Hạnh tuyệt vời

Tặng sách Thiền học – hết rồi khổ đau

Đọc, nghe tôi đã hiểu sâu

Vì nhận ánh sáng, của nguồn Thiền thanh.

 

Ơn Phật! đã dạy rõ rành

Chỉ bày nhân loại thoát vòng trầm luân

Âm Dương vật lí xoay vần

Ở trong Tam giới khó lần đường ra.

 

Theo lời Đức Phật Thích Ca

Chỉ cần “Thôi, Dứt” lìa xa luân hồi

Dính mắc vật lí là rơi

Vào vòng sanh tử luân hồi mà thôi!

 

Con nay đã hiểu được rồi

Phật Tánh Thanh tịnh là nơi cội nguồn.

Muốn nhận Chân Tánh phải luôn

Để tâm Thanh tịnh cội nguồn hiện ra.

 

Ở nơi trần thế bao la

“Tâm không dính cảnh” mới xa não phiền.

Con nay đã hết đảo điên

Nhờ Ngài chỉ lối thoát liền trầm luân.

 

Từ nay con phải chuyên cần

Lập bày phương tiện Thiền đây lưu truyền

Cho người hết đảo, hết điên

Tu Pháp Thanh tịnh về “miền quê xưa”.

 

---HẾT---

Nghệ An ngày 20 tháng 7 năm 2017

Phật tử: Phan Thị Luyến

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 18 | Hôm nay: 161 | Hôm qua: 297 | Tổng truy cập: 819088
Đặt câu hỏi trực tuyến