CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
THÔNG BẠCH V/v Tặng Tập Huyền Ký của Đức Phật vừa được công bố 14 - 5 - 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA TÂN DIỆU

THIỀN TÔNG VIỆT NAM

273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

 

THÔNG BẠCH

 V/v Tặng Tập Huyền Ký của Đức Phật

---ooo---

 

TẶNG TẬP HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG, DẠY VỀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG MÀ CÁC VỊ TỔ SƯ ẤN ĐỘ - TRUNG HOA - VIỆT NAM TU TẬP.

Như đã Thông Bạch trước đây:

Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi có tặng tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông cho tất cả những vị tu sỹ tu bất cứ đạo nào muốn tìm hiểu về pháp môn Thiền tông học mà Đức Phật dạy trong tập Huyền Ký của Ngài.

Ngoài ra, còn tặng cho tất cả các vị và nơi dưới đây muốn tìm hiểu tập Huyền Ký của Đức Phật nói gì hay dạy gì trong đó, như:

1/- Các nơi là Trụ Sở tu, trong cũng như ngoài nước, nếu muốn tặng, được tặng 1 quyển hay nhiều hơn nếu có yêu cầu.

2/- Những vị tu sỹ các đạo, nếu muốn tặng, được tặng 1 quyển.

3/- Những vị Nhà báo, nếu muốn tặng, được tặng 1 quyển.

4/- Những vị làm việc trong ngành Tôn giáo, nếu muốn tặng, được tặng 1 quyển.

5/- Những vị làm việc trong ngành Văn hóa, nếu muốn tặng, được tặng 1 quyển.

6/- Thư viện cấp Quận hay Huyện, muốn có sách để độc giả đọc, được tặng 5 quyển, nếu có yêu cầu nhiều hơn được cung cấp đủ số.

7/- Thư viện cấp TP. Trực thuộc Tỉnh, muốn có sách để độc giả đọc, được tặng 10 quyển, nếu có yêu cầu nhiều hơn được cung cấp đủ số.

8/- Thư viện cấp Tỉnh muốn có sách để độc giả đọc, được tặng 15 quyển, nếu có yêu cầu nhiều hơn được cung cấp đủ số.

9/- Thư viện TP. trực thuộc Trung Ương, muốn có sách để độc giả đọc, được tặng 20 quyển, nếu có yêu cầu nhiều hơn được cung cấp đủ số.

10/- Những vị Nghiên cứu Thiền tông học, muốn nghiên cứu, được tặng 1 quyển.

11/- Ngoài ra, quí Cơ quan hay Tổ chức tư nhân nào muốn tìm hiểu hay nghiên cứu Thiền tông học của Phật giáo, muốn tặng, được tặng 1 quyển.

Nếu có nhu cầu nhiều hơn, có giấy đề nghị, được cung cấp đủ số.

* Quí vị chỉ cần nêu danh, số điện thoại và nơi tu hay làm việc là đủ.

* Quí vị ở gần xin đến nhận.

* Quí vị ở xa, xin quí vị đài thọ tiền Bưu điện.

* Hai cô có tên và địa chỉ nêu dưới đây, là đại diện Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu và Soạn giả Nguyễn Nhân đứng ra giao và gởi sách qua đường Bưu điện.

1/- Cô Nguyễn Thu Thảo (1966). ĐT: 0918.378.551.

2/- Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng (1961). ĐT: 0979.398.782.

* Địa chỉ giao sách: Số 362, đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP. HCM. Việt Nam.

* Đăng ký nhận tập Huyền Ký, hoặc hỏi thêm chi tiết, xin liên hệ hay đăng ký với những vị có tên dưới đây:

1/- Ông La Ngọc Lâm, (Q.6-1955). ĐT: 01998.883.727.

2/- Chị Vũ Thị Hiếu (Bắc Ninh - 1979). ĐT: 0967.865.369.

3/- Anh Nguyễn Cơ Duy (Q.Tân Bình - 1972 ). ĐT: 0906.382.729.

4/- Anh Lê Siêu Việt (Q.7 - 1971). ĐT: 0994.324.610.

5/- Cô Nguyễn Hồng Phượng (Q.3 - 1961). ĐT:0979398782.

6/- Cô Nguyễn Thu Thảo (Q.3 - 1966). ĐT:0918.378.551.

7/- Anh La Hoàng Dũng (Q.6 - 1983). ĐT: 0996.268.519.

8/- Anh Võ Văn Hòa (Bà Rịa - 1985). ĐT: 0918.008733.

9/- Anh Nguyễn Bạch Đằng (Q.8 - 1974). ĐT: 0994.173.286.

10/- Anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Q.3-1987). ĐT: 0909.221016.

11/- Ông Lê Văn Khoa (Q.Tân Bình - 1962). ĐT: 0913.662023.

12/- Anh Lê Phúc Hiển (Q.9 - 1976). ĐT: 0997.312853.

13/- Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thái (Nha Trang - 1979). ĐT: 0985.515639.

14/- Anh Hoàng Trung Nghĩa (Biên Hòa - 1982). ĐT: 0977.687579.

15/- Ông Ngô Thành (Q.1 - 1958). ĐT: 0996.570.812.

16/- Cô La Thị Ngọc Giàu (Q.3 - 1967). ĐT: 0933.073280.

17/- Cô Lê Thị Dung (Q.6 - 1960). ĐT: 01226.135.789.

18/- Bác Cao Văn Phượng (Hà Nội - 1945). ĐT: 01689 352 493.

19/- Chị Cao Thị Hồng Thắm (Hà Nội - 1985). ĐT: 0982.046.185.

20/- Anh Đinh Thế Dũng (Hà Nội - 1978). ĐT: 0983.660.369.

21/- Anh Mai Văn Huấn (Thanh Hóa - 1995). ĐT: 0989.768.549.

22/- Anh Phạm Quang Huy (Quảng Ninh - 1990). ĐT: 01689.939.626.

23/- Anh Nguyễn Văn Vương (Vĩnh Phúc - 1980). ĐT: 0984.181.749.

24/- Cô Bùi Thị Toản (Hải Dương - 1964). ĐT: 01656.172.903.

25/- Cô Đinh Thị Ngọc (Hà Nội - 1969). ĐT: 0904.746.324.

26/- Nguyễn Thị Tuyết (Hà Nội - 1962). ĐT: 0983.292.062.

27/- Chị Vũ Thị Hiếu (Bắc Ninh - 1979). ĐT: 0967.865.369.

28/- Cô Vũ Thị Kim (Phú Thọ - 1952). ĐT: 0164.4115.838.

29/- Anh Nguyễn Hữu Trường (Hải Dương - 1987). ĐT: 0971.736.499.

30/- Anh Tống Xuân Trường (Hàn Quốc - 1990). ĐT: 010.2035.8386.

31/- Anh Hồ Ngọc Mạnh (Hàn Quốc - 1987). ĐT: 010.6686.7990.

32/- Chị Kiều Phương Chính (Hàn Quốc - 1985). ĐT: 010.7108.8284.

33/- Anh Vũ Xuân Vinh (Hà Nội - 1985). ĐT: 0166.6359.514.

34/- Anh Vũ Đức Hưng (Hoa Kỳ - 1977). ĐT: 316.727.9830.

35/- Anh Nguyễn Tuấn Dũng (Nhật Bản - 1982). ĐT: 09.064.015.136.

Đức Phật dạy lời sau cùng cho đại chúng:

1/- Khi tập Huyền Ký của Như Lai được công bố ra, người muốn Giải thoát, nương theo lời dạy của Như Lai mà tu tập.

2/- Nếu không tu tập, thì phải đợi đến khi Thái tử A Dật Đa thành Phật, mới có người dạy lại.

3/- Đến khi Thái tử A Dật Đa thành Phật rồi mà cũng chưa chịu tu tập Giải thoát, thì phải đợi thêm vài vạn Đức Phật nữa ra đời, mới có người dạy lại.

 

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU, TRÂN TRỌNG THÔNG BẠCH.

 

 

TINH HOA CỦA ĐẠO PHẬT

LÀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG

MÀ CẢ THẾ GIỚI CHƯA AI BIẾT

 

*****

 

Kính thưa độc giả
* Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu: 
* 5 pháp môn tu hành còn luân hồi trong vật lý và một pháp môn tu tập giác ngộ và giải thoát.
Nhưng các nơi tu hiện nay, quí vị chỉ biết dụng công tu 5 pháp môn tu có thành tựu trong vật lý và đi dạy lại cho những người khác. Năm pháp môn có thành tựu trong vật lý gồm:  
Một: Tiểu Thừa: Sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý để dụng công tu hành như:
1/- Biến chuyển vật chất ít ra nhiều. 2/- Tiêu diệt vọng tưởng của Tánh người. 3/- Sát tất cả 6 căn tiếp xúc với 6 trần. 4/-Dẹp hết những chuyện lăng xăng trong tâm duyên hợp của vật lý, v.v...
Trên đây là 4 căn bản của những người tu theo pháp môn Tiểu thừa.
Những người thích tu theo tu theo pháp môn này, là để có:  
A/- Những người thích có danh tiếng, để khoe danh mình là người tu hành rất hay.
B/- Những người thích đi dạy người khác kiếm tiền. 
C/- Những người thích người khác mời mình đi du lịch mà không phải tốn tiền.
D/- Những người thích người khác gọi mình là “Giảng sư”.   
Hiện các nơi tu pháp môn Tiểu thừa này, gồm các nước: Tích Lan (Xi Ri Lan Ca), Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miền Nam Việt Nam, v.v...
Hai: Trung thừa: Sử dụng Học thức của Tánh người, để học hỏi những lời hay ý đẹp, dạy lại người khác kiếm tiền. Nhờ vậy, có cuộc sống sung túc, an nhàn, không lao đông mệt nhọc, mà còn được nhiều người gọi mình là thầy nữa. 
Pháp môn Trung thừa này, ở mỗi quốc gia có đạo Phật, chỉ có vài người tu, trong đó có nước Việt Nam.
Ba: Đại thừa: Pháp môn Đại thừa này, người tu theo đạo Phật, hoàn toàn không ai tu, mà chỉ nghe họ nói là họ tu Đại thừa, chứ sự thật, pháp môn này không thích hợp với những người tu hiện nay. Vì sao vậy?
Vì người tu hiện nay họ thích danh, lợi và địa vị, chứ không thích tìm kiếm chi cho mệt, nên họ để cho các Nhà Khoa học thực hành việc này. 
Bốn: Tịnh Độ: Pháp môn “Mơ tưởng” mong muốn thấy bóng dáng của vị Phật. 
Năm: Mật Chú: Pháp môn “Điều khiển Thần linh” tuân lệnh theo câu Thần Chú của người niệm. 
Sáu: Thiền tông: Pháp môn giúp con người biết rõ ràng 8 phần:
1/- Sự sống của mỗi con người.
2/- Luân chuyển của mỗi con người.
3/- Sự sống nơi trái đất này.
4/- Sự sống trong 1 Tam giới.
5/- Trung tâm luân hồi ở đâu.
6/- Sự sống ngoài Tam giới là ở đâu.
7/- Lý do gì mà con người bị luân hồi.
8/- Muốn thoát ra ngoài luân hồi phải làm sao.
Trên đây là căn bản của pháp môn Thiền tông mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho loài người biết. Hiện nay, trên trái đất này có rất nhiều nước tu theo đạo Phật. Nhưng duy nhất chỉ có 3 nước có “Mạch  nguồn Thiền tông” đi qua: 
1/- Ấn Độ.
2/- Trung Quốc.
3/- Việt Nam. 
Ngoài 3 quốc gia nói trên, không quốc gia nào biết pháp môn Thiền tông học này. Vậy pháp môn Thiền tông học này hiện nay nó nằm ở đâu? 
- Xin thưa, hiện nay pháp môn Thiền tông này đang ở nước Việt Nam.
Nếu nói đang ở nước Việt Nam, tại sao không thấy chùa nào tổ chức tu?
Cũng xin kính thưa: 
Pháp môn Thiền tông này là pháp môn “Cực Dương”, tức cực mạnh, nó phá bỏ tất cả những chuyện Linh thiêng, huyền bí, v.v... Do đó không thích hợp với những người tu hành hiện nay. 
Tại sao không thích hợp với những vị tu hành hiện nay?
Cũng xin kính thưa:
- Vì tất cả những người tu hành hiện nay tu như sau: 
Một: Tụng kinh càng nhiều, mau giải thoát. 
Hai: Cầu càng nhiều, mau giải thoát.
Ba: Lạy càng nhiều mau giải thoát.
Bốn: Ngồi thiền: quý thầy dựa vào 37 pháp Quán và Tưởng của Đức Phật dạy pháp môn Tiểu thừa, để người tu có kết quả theo vật lý. Cũng từ 37 pháp Quán và Tưởng này, quý thầy chế biến thêm để tu hành. Mục đích của quý thầy không phải là giải thoát, mà muốn cho người nghe đến cúng tiền.
Hiện nay các pháp ngồi thiền như sau:
Quý thầy ở Đồng Nai dạy ngồi thiền: 1/- Dẹp Vọng tưởng. 2/- Biết Vọng không theo. 3/- Diệt Tận Định.
Quý thầy ở Lâm Đồng và Bình Dương dạy: Mật Chú.
Quý thầy ở nước ngoài dạy: 1/- Minh sát tuệ. 2/- Bát Chánh Đạo. 3/- Tứ Niệm Xứ.
Quý thầy ở TP.HCM dạy: 1/- Thân vô thường. 2/- Thân bất tịnh. 3/- Tâm vô ngã.
Quý thầy bên Trung Quốc dạy: Lục diệu pháp môn. V.v...
Tất cả các pháp môn tu hành nói trên hoàn toàn không thể giải thoát được !
Vì sao vậy?
- Vì quý thầy sử dụng tâm duyên hợp của Tánh người để tu hành.
Đức Phật có dạy như sau:
- Các ông sử dụng thân tứ đại và tâm duyên hợp của con người mà tu hành, khác nào các ông lấy cát mà nấu thành cơm vậy!
Đức Phật dạy quá rõ như vậy, nên quý thầy trong nước cũng như ngoài nước, tu hành và dạy người khác tu hành theo quý thầy, hằng mấy trăm năm rồi mà chưa thấy ai giác ngộ chứ nói chi là giải thoát. 
Hôm nay, pháp môn Thiền tông đã có tại nước Việt Nam. Pháp môn Thiền tông này giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát, nên áp dụng tu tập, thì mới mong giác ngộ và giải thoát được.
Quý vị muốn biết pháp môn Thiền tông này dạy giác ngộ và giải thoát ra sau, hãy vào mạng Google: Thientong.com, đi sâu vào sẽ rõ tất cả. Chúng tôi là người sưu tầm, đã biết pháp môn này nên xin thông báo cho quý vị biết, ai muốn giác ngộ và giải thoát nên vào xem.
Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị 5 phần:
Phần một: Người tu theo đạo Trời, không xem. Vì sao vậy? Vì đạo Trời, tổ chức tu để được lên Trời sống.  
Phần hai: Người tu theo đạo Thánh, cũng không xem. Vì sao vậy? Vì người tu theo đạo Thánh là họ muốn được làm Thánh.
Phần ba: Người tu theo đạo Thần, cũng không xem được. Vì sao vậy? Vì họ tu theo đạo Thần là để muốn được làm Thần.                                               
Phần bốn: Người tu theo pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật dạy cũng không được xem. Vì sao vậy? Vì những người này muốn lên nước Cực Lạc sinh sống để vui chơi. Mà nơi Mười phương chư Phật sống không có những thứ này, nên không thích hợp với người tu mà muốn về nước Cực Lạc. 
Phần năm: Pháp môn Thiền tông học này chỉ có thích hợp với 2 dạng người:
1/-Thích hợp với những người muốn giác ngộ và giải thoát.
2/- Thích hợp với các nhà khoa học. 
Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị 2 phần về pháp môn Thiền tông học này:
1/- Khi xem pháp môn Thiền tông học này mà bị nhức đầu, đừng xem nữa.
2/- Khi xem mà có bất cứ hiện tượng gì cũng đừng xem.
Hai phần này, nếu muốn biết lý do, xin gọi điện hỏi những người có tên trong website thientong.com này.


Ban quản trị Chùa Thiền tông TÂN DIỆU

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 7 | Hôm nay: 267 | Hôm qua: 342 | Tổng truy cập: 986193
Đặt câu hỏi trực tuyến