CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU NGÔI CHÙA TÁM KHÔNG
 

Có một ngôi Chùa ghi tên là " Chùa Thiền Tông Tân Diệu " nằm ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cái đặc biệt của ngôi Chùa này là không: 

* Không nhận Cúng Dường của người không biết Pháp Môn Giải Thoát.
* không bày biện cúng lạy lung tung.
* Không đem Mê tín dị đoan vào Chùa.
* Không Cầu an, Cầu siêu cho người khác
* Không Gõ mõ, Tụng Kinh.
* Không cúng Sao Giải hạn.
* Không đi Tụng Đám Ma cho người chết.
* Không xem ngày giờ tốt xấu, bói quẻ, coi bói.

Mà Tôn chỉ duy nhất là chỉ dạy cho mọi người biết: 

" TU THEO THIỀN TÔNG CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT "

* Tại sao loài người bị Luân Hồi?
* Muốn thoát Luân Hồi phải làm sao?
* Tu sao còn dính trong Trần?
* Tu sao thoát vòng tử sanh?
* Cấu tạo loài Người và vạn vật là sao?
* Sự sống của loài Người và trong một Tam Giới như thế nào?
* Cúng dường làm sao có Phước Đức?
* Cúng dường làm sao có Công Đức?
* Cúng dường như thế nào mà mình bị Ác Đức?
* Tạo ra Công Đức bằng cách nào và để làm gì?
* Tạo ra Phước Đức để làm chi?
* Còn mình tạo Ác Đức thì bị Quả Báo gì?

Và phần đặc biệt hơn:

* Ai đến tham vấn Đạo mà hiểu căn bản pháp môn Thiền Tông này thì được gọi là đạt" Yếu Chỉ Thiền Tông" và được cấp 1 bằng công nhận đạt được " Yếu Chỉ Thiền Tông" Người được cấp không phải tốn 1 đồng nào.
* Còn ai đến tham vấn Đạo mà có kệ lưu xuất ra trên 12 câu nói đến chỗ sâu màu của pháp môn Thiền Tông thì được cấp 1 bảng gỗ công nhận đạt được " Bí Mật Thiền Tông " Người đó cũng không tốn 1 đồng nào.
* Còn Người có siêu đại Duyên, siêu đại Phúc được rơi vào " Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh" nhìn thấy Phật Giới tức nơi 10 Phương Chư Phật sinh sống thì Người đó được gọi là về đến quê xưa của mình. Không ai chứng nhận cho vị này cả.

Có một số Người nói ngôi Chùa này lập ra mục đích lừa Người để kiếm tiền nuôi thân chớ có Tu Hành gì đâu. 
Cũng xin thưa Chùa Thiền Tông Tân Diệu không Lừa Người mà là Lựa Người mới phải. 
Còn việc lập chùa kiếm tiền nuôi thân thì quý vị cứ đến Chùa hỏi vị Trưởng Ban quản trị Chùa để xin cúng dường xem Ban quản trị cũng sẽ không nhận của quý vị 1 đồng nào cả. 
Vì sao vậy? Vì quý vị chưa biết Giác Ngộ là gì, Giải Thoát là sao tức quý vị còn chưa biết mục đích cúng dường của mình để làm gì, tạo ra Công Đức đê làm chi.? Thì Ban Quản trị chùa sẽ không nhận Tài vật của quý vị,  nếu Chùa nhận Tài vật của quý vị thì đồng nghĩa chùa nhận cúng dường để giúp quý vị đi Luân Hồi à? Ở chùa không chủ trương việc đó.

Còn ai nói Ngôi chùa mà có gõ mõ, tụng kinh, cầu an, cầu siêu, bói toán, xem quẻ, coi ngày giờ, bày biện cúng kiếng linh đình, cúng sao giải hạn.v.v là Chánh Pháp thì tôi đành chịu vậy. Vì sao vậy? Vì quý vị thích những ngôi chùa như trên tức quý vị chưa hiểu lời Phật dạy:
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có gõ mõ, tụng kinh, cầu an, cầu siêu, bói toán, xem quẻ, coi ngày giờ tốt xấu, tụng kinh đám ma, cũng sao giải hạn, đi ba bước lạy một lạy v.v. Mà Phật chỉ dạy lại cho các Môn đồ của Ngài và Chúng Sanh thời đó biết có 3 phần để người thời đó thực hiện theo lời dạy của Đức Phật là:
* Tu sao Giải Thoát?
* Tu sao bị Luân Hồi?
* Tạo ra Công Đức để làm chi?
Còn bây giờ chúng ta lại làm ngược lại với lời Phật dạy: bản thân mình sau khi chết còn chưa biết bị Luân Hồi vào cõi nào trông 6 nẻo mà cứ đi cầu an, cầu siêu cho người khác, đã vậy lại còn đem Mê Tín Dị Đoan vào nhà của Như Lai. Thử hỏi quý vị xem mình là người gì? Có phải là người ngu khờ, bị "Kẻ Đại Lừa Gạt" lừa mình mà mình còn tôn xưng họ là người Thầy giỏi không?

Tôi chỉ nói một phần nhỏ để quý vị hiểu mà không bị người khôn lanh lừa mình, còn nếu quý vị cứ thích làm người ngu khờ, dưới trướng kẻ khác và đem hết tiền của mà mình cực khổ làm ra đưa cho người lừa mình mà còn cảm thấy vui thì tôi xin chịu thua quý vị.

Giải Thoát là đạo Thích Ca
Cầu xin lạy lục của Ma dạy Người 
Các ông nhớ dạy người đời
Muốn hết Sanh tử, Tu thời Thiền Thanh.

Ban quản trị tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 12 | Hôm nay: 150 | Hôm qua: 297 | Tổng truy cập: 819041
Đặt câu hỏi trực tuyến