CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Sáu 6 năm rong ruỗi tìm kiếm con đã được mãn nguyện.

 

I. PHẦN KIẾN GIẢI

Nam mô mười phương Chư Phật!

Nam mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi:

-  Thầy Nguyễn Nhân – Viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu!

 - Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu!

Tên con là: Hồ Thị Giáo. Sinh năm 1959.

Ngụ tại: Thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

    Số ĐT: 01647807xxx.

1. Nhân duyên con đến với pháp môn Thiền tông

   Thưa Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu!

   Con sinh ra trong một gia đình làm nông ở miền quê nghèo, thuộc xã Quỳnh Bảng huyện Quỳnh Lưu (nay là thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn, từ nhỏ con đã phải vất vả lam lũ, cộng vào đó là Cha đẻ của con bị mắc một nổi oan khiên ở trần gian mà không được minh oan, nên tâm con luôn bị dày vò kể từ lúc còn thơ bé. Lớn lên lấy chồng cùng quê, cuộc sống sau khi có gia đình, con cũng không khá hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần.Vì thế nên con tìm đến đạo Phật với mục đích là xua tan những nổi khổ đau phiền muộn.  Đến chùa vật lí con rất tích cực tu học, chủ yếu là dụng công như lạy Phật, Niệm Phật, cầu xin để để được Phật gia hộ. Sau thời gian 6 năm theo Phật pháp tu học, con cảm thấy vất vả, khổ sở cũng không giảm được, con cảm thấy thời gian và không gian vô cùng chật vật, tất bật hết việc đời đến việc đạo cứ quay cuồng mà chẳng thấy được an nhàn, ngược lại con càng muốn tu rốt ráo để được Giải thoát lại càng thấy mỏi mệt xác thân, tâm thì chẳng được an chút nào. Con nghĩ hình như mình đang tu trong vòng luẩn quẩn mà đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo.

Thật may mắn với con, trong lúc đang rất mơ hồ về con đường tu tập thì con nhận được điện thoại của bạn Huấn trong xóm bảo đến nhà nghe một pháp môn tu tuyệt vời hy hữu. Đó là pháp môn Thiền tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn. Nghe được một đoạn trong đĩa, con đã vui sướng vô cùng, vì đây đích thực là chánh pháp của Như Lai, pháp môn Thanh tịnh Thiền mà Đức Bổn Sư đã dạy bốn năm cuối đời trước lúc Ngài nhập Diệt. Thật là đại phúc đối với con, sau 6 năm rong ruỗi tìm kiếm con đã được mãn nguyện.

2. Thiền tông là pháp môn “Vô Thượng, Tối linh” của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có Thiền tông mới giúp con Người Giác ngộ và tu thẳng từ Phàm phu đến Quả vị Phật

Sau 6 năm tu tập của con, giờ gặp Thiền tông đã làm đảo lộn tất cả những suy nghĩ và hành động mà con đã tu tập trước đây. Tại sao con lại nói như vậy? Con xin thưa: Vì 6 năm tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, con chỉ tu tập mù quáng, cứ cầu mong viển vông ở đâu đâu, nghe các Thầy bảo Niệm và Tụng để được về Tây Phương Cực lạc là con cứ cắm đầu mà lạy, mà kêu tên Đức Phật A Di Đà, mà chẳng biết hình tướng của Ngài là như thế nào, quả thật là mơ hồ. Giờ nghe lời Đức Phật dạy tu Thiền tông, con mới ngỡ ra rằng trước giờ sao mình u mê, vô minh thế. Dụng công, Niệm Phật, Tụng kinh để rồi vẫn khổ đau, vẫn luân hồi, thật là phí công vô ích.Theo Huyền kí của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, được soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn, được Thầy Chánh Huệ Phong giảng giải, con mới biết rằng trước đây mình mê tín. Ăn chay, Niệm Phật, làm từ thiện rút cục rồi cũng bị luân hồi, làm phước dương nhiều để được làm vua cõi người, chúa cõi Trời khi hết phước cũng lại xoáy vào vòng luân hồi đau khổ. Ngay cả việc vãng sanh về cõi Tịnh Độ cũng vẫn là luân hồi, vì khi hưởng hết phước trên nước Tịnh Độ nếu ngộ được Tánh Phật Thanh tịnh của mình mới được Đức Phật A Di Đà thọ kí trở về Trái đất làm Người lại để học Thiền tông, được như vậy là Người đại duyên, còn không có đại duyên để gặp Thiền tông thì biết đến bao giờ mới hết khổ đau, đến bao giờ mới được Giải thoát. Nghĩ đến đây, con như chết đứng và khóc òa lên “Phật ôi! Sao con may mắn thế!”, nghĩ đến các bạn đồng tu pháp môn Tịnh Độ mà thấy thương cho họ quá.

Đọc và nghe, hành theo Pháp môn này con thấy rất nhẹ nhàng, tâm con bừng sáng, ánh sáng của Thiền tông đã soi sáng cho con trên đường tu để trở về Phật giới. Không cần dụng công, buông đi tất cả tức không dính mắc bất cứ cái gì của vật lí Âm Dương thì sẽ được Giải thoát. Nguyên lí này thật đơn giản, dễ hiểu và rất thuận lí. Theo Thiền tông hễ khởi vọng niệm dù rất nhỏ ắt sẽ bị cuốn hút Âm Dương cuốn đi tức bị luân hồi. Vậy nên tu Thiền tông chỉ cần để tâm vật lí tự nhiên Thanh tịnh, Tánh Phật sẽ hiển lộ, buông đi tất cả để sống với Tánh Phật thanh tịnh ấy. Biết tạo nhiều công đức để làm phương tiện trở về Phật giới. Pháp môn Thiền tông, Đức Phật đã chỉ ra công thức rõ ràng, khoa học để giúp loài Người ai muốn Giác ngộ và Giải thoát sẽ thấy rõ đường về Phật giới. Nay con đã hiểu được sự vận hành của con Người, vạn vật, Trái đất, Vũ trụ, Tánh Người là gì, Tánh Phật như thế nào? Tam giới cấu tạo và vận hành ra sao, Phật giới ở đâu. Quả thật Pháp môn Thiền tông là pháp môn “Tối thượng thừa” của Đức Bổn Sư, vì nó không sử dụng bất cứ cái gì của vật lí, nghĩa là vô trụ với vật lí, tức không bị vật lí cuốn hút mới thoát ra khỏi được Tam giới này. Đại phúc từ vô thỉ kiếp mà con đã gặp được pháp môn này, con nguyện quyết chí để tu theo Thiền tông để được trở về Quê xưa của mình. Con cũng phát nguyện giúp cho ai muốn Giải thoát được biết đến Thiền tông mà tu tập, để đền đáp công ơn to lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Chư vị Tổ sư.

Từ đáy lòng mình, con xin cảm tạ Mười Phương Chư Phật, cảm tạ Đức Thế Tôn và 36 vị Tổ Sư Thiền tông, cảm tạ Thiền sư Ni Đức Thảo. Con xin cảm ơn Thầy Chánh Huệ Phong, Thầy Nguyễn Nhân và Quý vị đã cho con được gặp chánh Pháp của Như Lai, pháp môn Tối thượng, Tối linh này. 

II. BÀI KỆ (44 câu)

Thiền tông yếu chỉ Phật thời

Đôi dòng kinh kệ dạy Người tỉnh ngay

Nguyễn Nhân - Thầy đã chỉ bày

Cho Người giác ngộ nhận ngay nguồn Thiền.

 

Thế Tôn truyền dạy đầu tiên

Ca Diếp ngộ được hết liền tử sanh

Hậu nhân nhận được Thiền Thanh

Vâng lời Phật dạy, lợi, danh phải dừng.

 

Si mê, sân hận cũng dừng

Giữ tâm Thanh tịnh con đừng có quên

Con nay đại phúc đủ duyên

Nhận nguồn Thanh tịnh lưu truyền Thích Ca.

 

Sống ngay giữa cõi Ta bà

Chỉ cần Thanh tịnh nhận ra đường về

Bể Tánh Thanh tịnh là quê

Tánh Phật Thanh tịnh, dẫn về quê an.

 

Đời con đã hết gian nan

Luân hồi sinh tử không ràng được con

Tu Thiền không tính vuông tròn

Không dính vật lí là con hết trầm.

 

Con nay đã hết mê, lầm

Tánh Thấy Thanh tịnh, không nhầm cái tôi

Bây giờ con đã hiểu rồi

Thiền tông con nguyện không rời không xa.

 

Cúi đầu lạy Phật Thích Ca

Giúp con biết rõ đường ra luân hồi

Đời con may quá Phật ôi

Luân hồi nhiều kiếp dừng rồi với con.

 

Con xin quyết chí lòng son

Tu Thiền Thanh tịnh không còn lầm, mê

Xưa kia con cũng lầm, mê

Gây bao phiền não dồn về trong tâm.

 

Đến chùa vật lí con lầm

Cầu xin, lạy lục không ngần ngại chi

Bây giờ con hiểu được thì

Dừng lại tất cả để đi đúng đường.

 

Tu thực, con biết Âm, Dương

Cho tâm Thanh tịnh không vương chuyện đời

Lời kệ con viết xong rồi

Đội ơn Phật, Tổ, những Người giúp con!

 

Đường về đã có lối mòn

Giúp con rảo bước không còn vướng chi

Bờ kia là chốn Liên trì

Về quê Thanh tịnh, còn chi luân hồi.

Người chia sẻ: Phật tử Thiền tông Hồ Thị Giáo. Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. 

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 7 | Hôm nay: 53 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004681
Đặt câu hỏi trực tuyến