CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Bài kệ ngộ Thiền của ông Trần Công Sơn, Úc

Ông Trần Công Sơn, sinh năm 1953, tại Sài Gòn, cư ngụ tại nhà số 10/25-27, đường Sation, Fairfield, New South Wales, Australia. Khi ngộ thiền ông có viết 2 bài kệ 55 câu:

    Hôm nay con đến Linh Sơn
Mọp đầu cúi tạ, đôi dòng lệ rơi
    Hỏi mình: Tân Diệu có gì?
Con đường giải thoát, lìa xa luân hồi.

    Trước kia tìm đó tìm đây
Ba mươi năm chẳn, mới về đến đây
    “Đất Rồng” lại mọc núi Linh
Truyền trao mật pháp cho người có duyên.

    Hỏi mình: Tân Diệu giúp gì?
Giúp người quyết chí, biết đường về quê
    Giúp con phân biệt rõ ràng
Đường nào giải thoát, đường nào trầm luân.

    Hỏi mình: Tân Diệu thấy gì?
Thấy lời Phật dạy: rõ lời Thấy, Nghe
    Nếu ai nhận được tánh Nghe
Sống với tánh Thấy: dứt dây buộc ràng.

    Tức khắc hết khổ hết nan
Sụp lạy ba lạy muôn vàn biết ơn
    Hỏi rằng: Tân Diệu dạy gì?
Dạy mình biết chắc con đường về quê.

    Khi vào chánh điện Thiền tông
Mắt nhìn Tôn Tượng, tâm mình đã an
    An liền, nhìn thấy Phật gia
Phật gia thanh tịnh, Phật gia thanh bình.

    Mọp đầu cúi lạy Phật linh
Ngước lên Tôn Tượng, chân mình lui ra
    Lui ra, dòng lệ chan hòa
Thân tâm an nhẹ, Phật gia hiện liền.

    Tân Diệu chùa rất linh thiêng
Giúp người giải thoát, ra ngoài trầm luân.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 11 | Hôm nay: 10 | Hôm qua: 275 | Tổng truy cập: 819731
Đặt câu hỏi trực tuyến