CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Bài kệ ngộ Thiền của ông Lâm Chí Hùng, Đà Lạt

Cụ ông Lâm Chí Hùngsinh năm 1939, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cư ngụ tại Tp. Đà Lạt. Khi ngộ thiền, cụ có viết bài thơ dài 56 câu:

    Đà Lạt là xứ ngàn hoa
Chùa chiền xây dựng như hoa trong rừng
    Quê hương như vậy tôi mừng
Tại nơi rừng núi có nhiều người tu.

    Vào chùa hỏi các pháp tu
Môn thiền học làm sao tu hỡi Thầy?
    Quí Thầy dạy bảo tu vầy:
Tâm quán, và tưởng, là đây diệu huyền.

    Ba năm làm vậy thật nghiêm
Không thấy gì lạ không thiêng chút nào?
    Nhìn thấy trên Mạng rêu rao
Thiền tông khai mở ở vào phía Nam.

    Tôi nghe được vậy rất ham
Liền gởi ít bạc mua về đọc chơi
    Không ngờ tâm sáng rạng ngời
Trong sách chỉ rõ tu thiền quá hay.

    May mắn tôi gặp được Thầy
Hỏi cho thật rõ lòng đây mới vừa
    Thầy ấy dạy bảo, sớm trưa
Lúc nào cũng Thấy là xưa của mình.

    Khi thấy như vậy lặng thinh
Luân hồi sanh tử mình đừng chạy theo
    Tu thiền đừng sợ giàu nghèo
Khi lìa Trần thế không theo luân hồi.

    Tâm mình thanh tịnh vậy thôi
Nếu khởi vọng tưởng luân hồi kéo ngay!
    Xưa kia Đức Phật chỉ bày
Bát Nhã Ba La Mật, ngay chỗ này.

    Tôi liền cám ơn vị Thầy
Nước mắt ràng rụa nhìn Thầy không thôi
    Thầy ơi! Con đã ngộ rồi
Ngộ môn thiền học tốt hơn ngọc vàng.

    Nước mắt con lại cứ tràn!
Lòng con nay hết gian nan rồi Thầy
    Mắt tôi nhìn thấy vị Thầy
Lòng này chân thật xin Thầy nhận cho.

    Thầy ấy nói cụ đừng lo
Vì đây sứ mạng, tôi lo mọi người
    Hôm nay cụ đã ngộ rồi
Niết bàn thanh tịnh là nơi cội nguồn.

    Xin cụ cứ vậy luôn luôn
Sống với tánh Biết luân hồi màng chi
    Cố gắng như vậy kiên trì
Vọng tưởng cứ kệ phiền chi đến mình.

    Khi thấy có vọng lặng thinh
Tập được như vậy là mình không luân
    Ngày xưa Đức Phật bảo “Dừng”
Luân hồi sinh tử sẽ dừng lại ngay.

    Hôm nay tại “Tiểu Linh Đài”
Tôi chứng cho cụ nhận ngay Niết bàn
    Từ đây cụ hết gian nan
Luân hồi nhiều kiếp dứt ngang được rồi.

    Tại đây tôi chứng vậy thôi
Cụ ráng gìn giữ để đời bình yên
    Chỉ cần cụ hết não phiền
Phật tánh hiển lộ diệu huyền thấy ngay!

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 15 | Hôm nay: 59 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004711
Đặt câu hỏi trực tuyến