Tu bằng phương pháp nào để cho tâm mình dễ Thanh tịnh?

Tu bằng phương pháp nào để cho tâm mình dễ Thanh tịnh?

Tu bằng phương pháp nào để cho tâm mình dễ Thanh tịnh?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tu bằng phương pháp nào để cho tâm mình dễ Thanh tịnh?

11- Ông Phan Ánh Quang, sanh năm 1954 (56 tuổi), tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Cư ngụ tại thành phố Toronto, Canada, hỏi: - Xin Trưởng ban cho chúng tôi hỏi hai câu sau:

Câu thứ nhất: Tu bằng phương pháp nào để cho tâm mình dễ Thanh tịnh?

Câu thứ hai: Tu như thế nào để Tánh mình dễ hiển lộ?

Trưởng ban quản trị chùa hỏi lại Thầy Phan Ánh Quang: - Hiện Thầy đang tu Thiền gì? Thầy Phan Ánh Quang trả lời: - Dạ, tôi đang tu pháp định tâm, không cho tâm chạy theo trần cảnh bên ngoài. Trưởng ban quản trị chùa hỏi: - Mục đích của Thầy tu Thiền là để được cái gì? - Dạ, để được định tâm, Thầy Phan Ánh Quang trả lời. - Định tâm để được cái gì? - Dạ, để được ngộ đạo. Trưởng ban nói: - Tôi hỏi để xác định mục đích của Thầy vậy thôi, chứ câu hỏi của Thầy đã hiểu sai về đạo Phật quá nhiều. Hiểu sai thì làm sao tu đúng được. Bởi vậy, Người muốn tu theo đạo Phật để được Giác ngộ và Giải thoát, đầu tiên là phải hiểu các điều căn bản như sau: 1- Tu theo đạo Phật để được cái gì? 2- Đường lối tu ra làm sao, mới đúng lời Phật hay Tổ sư dạy. 3- Muốn tu theo đạo Phật, phải học với vị Thầy nào phải biết rõ đường lối tu của Đức Phật dạy. Các kinh sách của Đức Phật dạy, phần nhiều là ẩn dụ chứ không nói trắng ra. Vì vậy, các Thầy dụng công suy nghĩ, chắc chắn sẽ bị sai. Vì sao bị sai? Vì tu theo đạo Phật cốt là để trở về nguồn cội của chính mình; nguồn cội của chính mình Phật dạy: Không ai làm ra, nó là như vậy, nó tự đầy đủ, nó tự Thanh tịnh, không ai làm cho nó Thanh tịnh được, nó biết muôn pháp, nhưng không theo muôn pháp, v.v... Người muốn làm Thầy thiên hạ, trước nhất là phải hiểu lời Đức Phật dạy như trên thì mới hiểu ý Phật và lời Tổ dạy, như:. - Tâm là cái gì? - Phật tánh là cái gì? Biết được 2 phần trên, thì tu theo đạo Phật không sai; bằng không biết, ngồi dụng công tu theo kiểu này, hành Thiền theo kiểu nọ, rồi gặp phải ông Thầy không biết 2 phần trên, ngồi giảng chuyện trong sanh tử luân hồi, dẫn Người nghe không biết lại càng không biết thêm! Khốn khổ hơn, nếu gặp phải ông Thầy “câu” nhiều Người đến, mục đích của họ là vì danh, vì tiền, chớ không phải vì đạo Giải thoát, ông có đến nghe vị Thầy này giảng 100 năm cũng không thể nào Giác ngộ được, chứ nói chi là Giải thoát! Thầy hỏi tôi hai câu trên, tôi có trả lời Thầy cũng không hiểu, nếu Thầy muốn biết, xin Thầy mua vài quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân đọc, khi nào Thầy hiểu chút ít về Thiền tông, mà chưa nhận ra 2 câu này, lúc đó tôi sẽ giải cho.

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 10 | Hôm nay: 23 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004616
Đặt câu hỏi trực tuyến