Tôi thường thấy Đức Phật Thích Ca hiện trong tâm một cách rõ ràng. Tôi muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng không biết phải làm như thế nào?

Tôi thường thấy Đức Phật Thích Ca hiện trong tâm một cách rõ ràng. Tôi muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng không biết phải làm như thế nào?

Tôi thường thấy Đức Phật Thích Ca hiện trong tâm một cách rõ ràng. Tôi muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng không biết phải làm như thế nào?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tôi thường thấy Đức Phật Thích Ca hiện trong tâm một cách rõ ràng. Tôi muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng không biết phải làm như thế nào?

Thầy Phổ Nhiên, sanh năm 1952 (58 tuổi), tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Cư ngụ tại thành phố Fukuoka, nước Nhật Bản, hỏi: - Hiện giờ tôi ngồi Thiền, nếu tôi dụng công Thiền định sâu, tôi thường thấy Đức Phật Thích Ca hiện trong tâm một cách rõ ràng. Tôi muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng không biết phải làm như thế nào? Xin Thầy hướng dẫn, tôi xin cám ơn?

Trưởng ban nói với Thầy Phổ Nhiên: - Thầy về trị bệnh đi, rồi tôi sẽ chỉ dẫn Thầy tu. Thầy muốn tu pháp môn gì, tôi chỉ cho Thầy tu pháp môn đó, do chính Đức Phật dạy. Thầy Phổ Nhiên hỏi lại Trưởng ban: - Sao Thầy biết tôi đang bệnh? Trưởng ban hỏi: - Thầy có bệnh không? 

    Thầy Phổ Nhiên thưa:

    - Dạ, đúng như vậy.

Trưởng ban nói:

    - Người bước vào tu theo đạo Phật, cốt là để Giác ngộ và Giải thoát, có hai đường chính phải biết thì đi mới không sai, còn không biết hai đường này, dù có dụng công như thế nào chăng đi nữa, hành Thiền kiểu gì, ngồi Thiền được bao ngày, bao tháng, bao năm, đối với đạo Giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy không ăn thua gì.

Hai đường chính đó là:

Một: Phải làm chủ được thân, nếu thân bệnh hoạn, làm sao đi vững vàng được? Không đi vững vàng thì làm sao tu theo ý muốn của mình được? Giống như xe chở Người, mà yếu ớt thì làm sau chuyên chở được Người?

Hai: Bước vào tu Giải thoát, bước đầu tiên phải hiểu Giải thoát là gì, nếu không hiểu, phải học hỏi cho thật hiểu. Nếu đã thật hiểu rồi, cứ nhắm đường ấy mà đi, thì chuyện Giải thoát đối với Người tu, giống như mình đang đứng trước cửa nhà ngó ra ngoài, chỉ cần quay mặt vào nhà là xong.

Trưởng ban nói thêm:

- Thầy bảo trị bệnh gần 2 năm mà không hết. Khi hết khách, tôi chỉ riêng cho Thầy, chừng 2 tuần, nếu Thầy chịu thực hành đúng, tôi bảo đảm Thầy sẽ hết bệnh, việc Thầy muốn tu Giác ngộ và Giải thoát, dễ như trở bàn tay.

    Thầy Phổ Nhiên, hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban. 

 

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 23 | Hôm nay: 209 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917567
Đặt câu hỏi trực tuyến