Hiện nay tôi ngồi Thiền lâu nghe rất mệt, sáu năm lâu quá mà sao không thấy có gì lạ xảy ra với tôi?

Hiện nay tôi ngồi Thiền lâu nghe rất mệt, sáu năm lâu quá mà sao không thấy có gì lạ xảy ra với tôi?

Hiện nay tôi ngồi Thiền lâu nghe rất mệt, sáu năm lâu quá mà sao không thấy có gì lạ xảy ra với tôi?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Hiện nay tôi ngồi Thiền lâu nghe rất mệt, sáu năm lâu quá mà sao không thấy có gì lạ xảy ra với tôi?

Ông Hoàng Vân Anh, sanh năm 1959 (51 tuổi), tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cư ngụ tại thành phố Hamburg, nước Đức, hỏi: - Thầy tôi dạy tu Thiền chọn pháp môn “Nhĩ Căn Viên Thông” mà Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Xin cho hỏi ba câu, Trưởng ban vui lòng giải đáp, tôi thành thật biết ơn:

Câu một: Thầy tôi dạy tu tọa Thiền theo pháp nói trên, tiếng động vào lỗ tai, tiếng gì biết rõ tiếng đó, cứ chăm chú nghe đừng sót một tiếng nào. Đến nay được sáu năm, hiện nay tôi ngồi Thiền lâu nghe rất mệt, sáu năm lâu quá mà sao không thấy có gì lạ xảy ra với tôi?

Câu hai: Theo tôi hiểu tu Thiền cốt yếu để định tâm, nhưng tâm mình lúc nào cũng nghe tiếng của chiếc đồng hồ thì làm sao định tâm được?

Câu ba: Theo Thiền tông, tu Nhĩ Căn Viên Thông, phải tu làm sao cho đúng với lời Đức Phật dạy, để có kết quả tốt?

Trưởng ban trả lời: - Kính thưa Thầy Hoàng Vân Anh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 25 vị Thánh, mỗi vị tu một môn, vị nào tu cũng được thành tựu cả. Đức Phật bảo Ngài Bồ tát Quán Thế Âm, chọn một môn tu nào đó cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này tu, được thuận tiện và dễ đạt kết quả, nên Bồ tát Quán Thế Âm chọn môn tu “Nhĩ Căn Viên Thông” cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này tu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có rất nhiều Người dịch, phần nhiều các vị là đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm; nhưng các Ngài dịch theo ý riêng của mình, vì vậy, các lời dịch không trùng ý với nhau.

Trưởng ban hỏi lại ông Hoàng Vân Anh: - Thầy ông có tu môn này không? Ông Hoàng Vân Anh đáp: - Dạ, Thầy tôi cũng đang tu môn này. Thầy ông đã “Viên thông nhĩ căn” chưa? - Dạ, chưa. - Thầy ông đã chưa, ông làm sao mà thành tựu được, ông ăn chay hay ăn mặn?

Trưởng ban hỏi. - Dạ, ăn chay. Ông ăn chay, ông có biết ăn cách nào để được cân bằng cơ thể, để tu Thiền không? - Dạ không, chỉ cữ ăn thịt, cá và ngũ vị hương như các Chùa nấu vậy thôi. Trưởng ban nói: Ngày xưa, ăn chay như vậy thì được, còn ngày nay, nếu ông tu Thiền mà ăn như vậy, dù ông cố gắng hành Thiền như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thành công trong tu tập được. Ông thấy đó, Người tu theo đạo Phật duy nhất chỉ có một đường là Giác ngộ và Giải thoát. Trước nhất là phải biết “tu Thực”, vì biết tu Thực thân thể không bị bệnh. Người tu mà thân thể mệt mỏi, bị bệnh, thật tình khó coi lắm.Thân mình, mình không làm chủ được, làm sao tu các pháp môn cao của Nhà Phật được? Biết Tu Thực, sau mới tu Thiền. Còn tu “Nhĩ căn viên thông”, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo các vị Thánh trình chỗ chứng của các Ngài cho Đức Phật nghe. Hiện các vị dịch kinh hiện nay là dịch theo ý hiểu biết của mình nên không thành tựu được. Ở đây chúng tôi giải thích có 2 thứ: Một: Biết mình có cái Tánh hay Nghe. Hai: Nương theo Tánh hay Nghe để nhận ra Tánh Nghe của chính mình và từ Tánh Nghe này mà đưa Người “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Một: Tánh hay Nghe của mình luôn lúc nào cũng Nghe, gọi là hằng nghe, như: - Khi Nghe có tiếng động, mình Nghe có tiếng. - Khi tiếng động đi qua rồi, mình nghe Nghe không tiếng. Pháp môn “Nhĩ căn viên thông này”, Đức Bồ tát Quán Thế Âm sử dụng Tánh hay Nghe của Ngài để cứu nạn cức khổ chúng sanh nào bị oan khổ. Hai: Nhĩ căn viên thông thứ hai này, trong 36 vị Tổ sư Thiền tông sử dụng để được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, đầu tiên Ngài A Nan Đà được nghe tiếng gọi cùa sư huynh Ngài là ông Ma Ha Ca Diếp, nên Ngài được “Rơi” và nối tiếp dòng Thiền tông làm Tổ sư đời thứ 2. Trưởng ban nói tiếp: - Thầy nên tìm đọc 36 vị Tổ sư Thiền tông sẽ biết được có nhiều vị Giác ngộ bằng pháp “Nhĩ căn viên thông này”.

Ông Hoàng Vân Anh lại hỏi: - Tôi thấy có Chùa ghi là tu theo pháp môn Thiên Thai, vậy tu theo pháp môn Thiên Thai để được thành tựu những gì, xin Trưởng ban giải thích, tôi xin cám ơn? Trưởng ban trả lời: - Pháp môn Thiên Thai là của Ngài Trí Khải đại sư (không phải là Thiền sư) dạy bên nước Trung Quốc. Pháp môn này Ngài lấy trong pháp môn Đại thừa mà Đức Phật dạy để Người tu tìm hay kiếm trong vật lý. Pháp môn này ai tu sẽ được đi trong luân hồi theo chiều vật lý. Ông Hoàng Vân Anh lại hỏi tiếp: - Đức Phật dạy pháp môn tu Giải thoát, vậy phải tu như thế nào mới Giải thoát được?

Trưởng ban trả lời tiếp: - Câu hỏi của ông thật là ngắn và gọn, vì vậy tôi cũng trả lời ngắn và gọn cho ông hiểu. - Nếu ông có duyên lớn, nghe được lời dạy của Đức Phật dạy tu theo pháp môn Thiền tông, ông chỉ cần nghe vị nào được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” nói chừng 5 phút thôi, là ông đã biết rồi, nếu ông có duyên lớn, ít nhất cũng đạt được “Yếu chỉ Thiền tông”, còn khá hơn sẽ đạt được “Bí mật Thiền tông”, còn tuyệt vời hơn sẽ được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Còn ông không có duyên, ngồi dụng công tu 10 năm, hay nhiều hơn thế nữa, hoặc suốt cả đời, ông cũng là ông thôi, tức cũng bị đi trong lục đạo luân hồi!

Ông Hoàng Vân Anh cũng lại hỏi tiếp: - Vậy tôi phải tu làm sao để nhận ra “Pháp thân Thanh tịnh” của mình?

Trưởng ban lại trả lời tiếp: - Phần này chúng tôi lại phải dẫn dài dòng ông mới hiểu được. - Ông tu theo đạo Phật muốn thành tựu “Pháp thân Thanh tịnh”, trước hết ông phải biết và thực hành căn bản như dưới đây thì ông có “Pháp thân Thanh tịnh” được. 1- Đầu tiên ông phải hiểu Giác ngộ là gì và Giải thoát là sao. Khi ông biết được hai phần trên, tự nhiên ông biết Giác ngộ, tức hiểu đường đi. Còn Giải thoát, giống như ông đã biết xem bản đồ từ cõi Trần gian để đi về Niết bàn vậy, tuy ông chưa đến, nhưng ai nói đúng hay sai ông đều biết . 2- Việc làm từ thiện của ông: A- Ông phải biết bố thí như thế nào để nghiệp luân hồi của ông càng cao. B- Ông phải biết bố thí như thế nào để nuôi lớn “Pháp thân Thanh tịnh” của chính mình. Các phần này, khi nào ông được cấp giấy chứng nhận đạt được “Bí mật Thiền tông” tôi sẽ chỉ rõ cho, chứ bây giờ chúng tôi có chỉ ông cũng không hiểu được.

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 12 | Hôm nay: 23 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004607
Đặt câu hỏi trực tuyến