Thiền tông, chú ý nhất là tu Sắc và tu Thức, còn các thứ khác sao lại không quan trọng?

Thiền tông, chú ý nhất là tu Sắc và tu Thức, còn các thứ khác sao lại không quan trọng?

Thiền tông, chú ý nhất là tu Sắc và tu Thức, còn các thứ khác sao lại không quan trọng?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Thiền tông, chú ý nhất là tu Sắc và tu Thức, còn các thứ khác sao lại không quan trọng?

Ông Cao Văn Huyền, sanh năm 1952 (58 tuổi), tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cư ngụ tại thành phố Bremen, nước Đức, hỏi: - Tôi nghe Trưởng ban nói pháp môn Thiền tông, chú ý nhất là tu Sắc và tu Thức, còn các thứ khác sao lại không quan trọng?

Trưởng ban giải thích: - Nếu nói không quan trọng là không đúng, vì khi Người tu mà không màng đến Thọ và Tưởng, Người tu ở chỗ an định rồi, nếu dụng công mà được, thì vị đó đã vào được quả vị A La Hán chứ không phải thường. Nhưng vì tu theo Thiền tông không “đáp” vào nơi đó, mà phải trực chỉ đến quả Phật. Muốn đến quả Phật, đương nhiên phải vượt qua tu Thọ và qua tu Tưởng, nhưng vì hình sắc của chúng ta, do điện từ Âm Dương của Thế giới này điều hành và che phủ. Nên Điện Từ Quang trong Phật tánh không phát huy công năng tự nhiên của nó được. Do đó, con Người phải làm việc theo cái luân chuyển của Điện từ Âm Dương nơi Thế giới này. Nếu ông biết chỗ này, ông chỉ cần để tâm vật lý của mình tự nhiên Thanh tịnh, thì điện từ Âm Dương nơi Trái đất này không bám vào đâu được, nhờ vậy mà Điện Từ Quang trong Tánh Người của ông sẽ hiện rõ ra, tự nhiên các Tánh chân thật phát huy được công năng của nó. Về Thức, ông phải hiểu như sau: 1- Thức là cái học thức huân tập của vật lý, vì vậy, Thức này nó phải theo chiều vật lý để nhận Thành - Trụ - Hoại - Diệt! Không ai có tài nào buông bỏ được. 2- Ở trong tánh Phật không có Thức, mà chỉ có Tri, tức Biết. Vị nào tu theo Thiền tông mà không biết chỗ này, thì tu hành vô ích. Chính chỗ này Đức Lục Tổ Huệ Năng đã dạy rất rõ: “Ai sử dụng Thức của vật lý tu để thành Phật, tu hành vô ích!” Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy rõ: “Ai biết Tri của tánh Phật, sống với Phật tánh ấy, khi thuần thục, dù không muốn Giải thoát, cũng phải Giải thoát”. Con Người khi thực hành được cân bằng Âm Dương rồi, không muốn vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cũng phải bị hút vào.

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 25 | Hôm nay: 201 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917535
Đặt câu hỏi trực tuyến