Về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu?

Về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu?

Về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu?

Ông Nguyễn An Huy, sanh năm 1959 (56 tuổi), tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cư ngụ tại thành phố Limousin, nước Pháp, hỏi: -Tôi nghiên cứu kinh điển của đạo Phật về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu. Tôi có đem câu này hỏi các vị Thầy mà bạn bè chúng tôi giới thiệu, các vị ấy giảng Bố thí Ba La Mật như sau: - Người bố thí thấy mình không thật. - Người nhận bố thí không thật. - Người đem của ra bố thí cũng không thật. Tại sao cái nào cũng không thật. Vậy, tất cả đều không thật, bố thí để làm gì? Không biết, ở đây Thầy giảng có trùng hợp như vậy không?

Trưởng ban quản trị chùa trả lời: - Người giảng bố thí mà cái nào cũng không thật là bố thí “Tam luân không tịch”. Còn bố thí “Ba La Mật” có nghĩa là bố thí ở bên bờ bên kia, là bờ Giải thoát, còn bờ bên này là bờ sanh tử và luân hồi của vật lý. Đức Phật dạy ông Tu Bồ Đề là bậc đã chứng được quả vị A La Hán, tức chứng được Niết bàn Tĩnh lặng, (là Niết bàn Hóa thành, tức Niết bàn nửa chừng), không phải là Niết bàn cứu cánh. Ngài nghe Đức Phật dạy Niết bàn Thanh tịnh mới là Niết bàn cứu cánh, nên Ngài hỏi Đức Phật cách bố thí được trọn vẹn công đức, để khi Ngài chứng được Niết bàn Thanh tịnh, giống như Niết bàn của Như Lai, Ngài bố thí cho phù hợp với quả vị của Ngài. Vì vậy, Đức Phật dạy Ngài là phải bố thí “Ba La Mật”. Nếu chúng ta đem cái suy lường hiểu biết của tâm vật lý mà giải thích bố thí như trên, không thể nào đúng được. Muốn giải thích bố thí Ba La Mật, Người đó phải dùng cái “Biết” của Ý trong Tánh ở nơi Phật, thì mới giải nghĩa đúng được. Đứng ở cái “Biết” của Ý trong Tánh nơi Phật, thì việc bố thí có nghĩa như sau: Người bố thí: Đừng nghĩ là mình đang bố thí. Tâm vật lý Người bố thí chỉ hằng biết bố thí là đủ, đừng khởi thêm một vọng niệm nào cả. Đối với Người nhận của bố thí: Người đem của bố thí, tâm vật lý cũng ở trong Thanh tịnh, chỉ biết đem của bố thí cho Người thiếu thốn là đủ, đừng nghĩ là ta bố thí được nhiều phước, Người nhận của bố thí phải cám ơn mình, hoặc được Người chung quanh khen ngợi, v.v... Đối với vật đem đi bố thí: Tâm vật lý Người đem vật đi bố thí cũng ở trong Thanh tịnh, đừng nghĩ vật này hữu dụng như thế này hay như thế kia, v.v... Vì chỗ Ba La Mật này, nên Đức Phật bảo: Bố thí ở bờ bên kia là bờ Thanh tịnh, đừng khởi niệm là vậy. Còn vị nào giảng thấy cái nào cũng không, bố thí còn ở bờ bên nầy, không đúng ý của Đức Phật muốn chỉ dạy.

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 27 | Hôm nay: 8 | Hôm qua: 796 | Tổng truy cập: 954832
Đặt câu hỏi trực tuyến