Hình dáng của Phật Tánh như thế nào?

Hình dáng của Phật Tánh như thế nào?

Hình dáng của Phật Tánh như thế nào?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Hình dáng của Phật Tánh như thế nào?

 

Hỏi: Cô La Thị Hoàng Oanh, 25 tuổi, cư ngụ quận 6, TP.HCM, hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu 3 câu: Câu 1: – Giúp cho người đạt được “Bí mật Thiền tông” thì có công đức lớn. Một thời gian sau, người này trở về tu theo pháp môn cũ có dụng công, thì người giúp có bị mất công đức không? Câu 2: – Phật Tánh hình dáng như thế nào? Câu 3: – Người đã hiểu và tu pháp môn Thiền tông, người đó có lập gia đình được không? – Có thể chấp nhận trả nhân quả cho người có nợ duyên với mình không? – Hay có thể từ chối trả nhân quả không? 

Trưởng Ban trả lời: Câu 1: – Đã giúp cho người khác đạt được “Bí mật Thiền tông”, thì mình có công đức lớn. Số công đức này được lưu vào vỏ bọc Tánh Phật, để sử dụng trong Phật giới. Khi nào trở về Phật giới, thì công đức này mới sử dụng. – Còn người đạt được “Bí mật Thiền tông”, số công đức của họ cũng được lưu vào Tánh Phật của họ. Nếu họ tu có dụng công thì số công đức của họ cũng không bị mất. – Họ dụng công tu mong đến: 1/- Cõi Trời hay nước Tịnh Độ, thì hưởng phước Dương. 2/- Tu Mật chú là hưởng phước Âm. Giải thoát của họ không được ở đời này, mà họ phải đợi thêm vài chục vị Phật nữa ra đời, thì hoạ may họ mới giải thoát được . Câu 2: – Hình thể Phật Tánh có nhiều hình dáng tùy theo, như: 1/- Phật Tánh là một khối tròn rất nhỏ, là khi Phật Tánh trụ. 2/- Phật Tánh di hành nhanh, thì giống như Sao Băng vậy. – Muốn rõ hình dáng Phật Tánh, giống như là 1 quả cầu lửa đang cháy vậy. Đứng yên là một khối, còn di chuyển là một đóm lửa kéo dài.

Câu 3: – Người tu theo Thiền tông có gia đình là chuyện bình thường. – Thái tử Tạt Đạt Đa, Ngài đã thành Phật rồi mà cũng có vợ con. – Còn Về nhân quả và duyên nợ, phần này không thể trả lời cụ thể được, mà tuỳ theo duyên nghiệp của mỗi người. – Muốn biết nhân quả của mình, thì hãy thổn thức từ tận đáy lòng mình, chiều nào mãnh liệt là đi theo chiều đó. – Người tu Thiền tông phải hiểu rõ Tánh Phật và Tánh Người của mình. – Sống trong nhân quả, thì phải sử dụng Tánh người. – Tánh Phật, khi cần thiết mới sử dụng. – Hai phần này, tự mình sử dụng trí tuệ của mình, không thể nhờ người ngoài trợ giúp được – Về nghiệp và nhân quả của mỗi cá nhân, thì cá nhân đó tự giải quyết, không ai được quyền xen vào nhân quả của người khác được. – Người khác giúp mình, chỉ đưa ra những nguyên tắc cuộc sống, để mình lần theo đó mà sống trong nhân quả hay tìm đường Giải thoát. – Phật gia hãy sử dụng cái hiểu biết khôn ngoan của mình mà sống cho trọn kiếp này.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 21 | Hôm nay: 752 | Hôm qua: 514 | Tổng truy cập: 954692
Đặt câu hỏi trực tuyến