Thủy Tổ của loài người – Thưa Trưởng Ban con muốn biết?

Thủy Tổ của loài người – Thưa Trưởng Ban con muốn biết?

Thủy Tổ của loài người – Thưa Trưởng Ban con muốn biết?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Thủy Tổ của loài người – Thưa Trưởng Ban con muốn biết?

Phật tử Lê Trọng Tấn, địa chỉ email: letrongtan.@gmail.com, có gửi thư đến Ban quản trị, xin hỏi 2 thắc mắc như sau:

  1. Pháp luân công là gì mà dì con mê lắm, dì thường xuyên đọc sách rồi múa may mấy động tác gì đó hay ngồi thiền nói là đây là dì tu cái cao nhất của Phật chứ chẳng phải thường, ai có phước lớn lắm mới gặp được. Nếu mà làm như dì thì chẳng cần phải làm gì nghiệp cũng tự tiêu. Khi ốm đau thì không cần uống thuốc, không đi bác sĩ nói là tu sẽ hết bệnh. Dì thường rủ rê mẹ con và họ hàng cùng tu như dì, dì cũng hay mua sách tặng người khác…Con muốn hỏi thầy để thầy giúp con hiểu biết cặn kẻ và thuyết phục thuận lý gia đình con. Kính xin thầy chỉ dạy con.
  1. Con đọc sách thầy viết về huyền ký của đức Phật trong quyển 10 thấy có lý giải về chu kỳ bị bệnh của trái đất là 10 ngàn năm, sau đó lại ổn định và loài người lại đi lên bắt đầu từ hoang sơ cho đến văn minh như bây giờ. Vậy có nghĩa là từ trước đến nay có rất nhiều lần con người đạt trình độ văn minh như bây giờ rồi sao lại phải quay về thời kỳ đồ đá vậy, chẳng lẽ số người sống sót sau mỗi lần trái đất này bị bệnh họ không nhớ gì mà truyền lại cho con cháu họ để kế thừa nền văn minh đó sao ?

Cũng theo như sách viết “Thủy tổ loài người ” là do người ở hành tinh khác dùng phi thuyền bay có sự trợ giúp của trời Tứ thiên vương đến hành tinh này khi  nó ổn định được nhiệt độ, thời tiết, …có thể đảm bảo cho sự sống được. Nếu lý giải như vậy con rất thắc mắc:

– Theo khoa học nói rằng Thủy tổ loài người là loài vượn cổ thông qua chọn lọc tự nhiên và nhu cầu săn bắn hái lượm mà tiến hóa trải qua hàng triệu năm mới có người văn minh như bây giờ. Trong cái hàng triệu năm đó sẽ rất khó có chu kỳ “bị bệnh” của trái đất được vì con người thực sự chưa văn minh, chưa hiện đại để mà gây ra bệnh cho trái đất này được.

– Nếu do người ngoài hành tinh dùng phi thuyền bay đến chứng tỏ họ có trình độ văn minh rất cao rồi sao khi đến trái đất này họ lại phải quay về thời kỳ nguyên thủy như chúng ta đã trải qua vậy.

Còn rất trăn trở nên mới hỏi như vậy vì cũng có nhiều người họ cũng có thắc mắc như còn, nếu không lý giải thuận lý họ nói đạo Phật nói nhảm nhí. Kính xin thầy chỉ dạy con. Con cảm ơn.

Phật tử Lê Trọng Tấn.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

    CÂU 1:

  * Pháp Chuyển luân công:

  Đức Phật dạy:

– Sử dụng tánh người niệm câu thần chú để điều khiển điện từ Dương trong thân con người chạy  vòng quanh thân thể của người niệm và bung ra các chi.

– Khi câu thần chú, người niệm đạt được lực niệm tự động dẫn điện đi khắp châu thân người niệm rồi. Tự nhiên, tay và chân người niệm múa và đá.

  Pháp môn này trị được các bệnh:

– Trúng nước.

– Trúng gió.

– Âm nhập.

   Các bệnh không trị được:

– Bệnh do vi trùng.

– Bệnh về xương khớp.

– Bệnh nghiệp.

  Giải thích:

* Bệnh nhiễm nước hoặc gió:

– Khi tay chân cử động, tự tống nước và gió ra ngoài cơ thể nên hết bệnh.

  * Bệnh Âm nhập:

– Khi đọc câu thần chú: Điện từ Dương tích lại thành một khối.

– Tự nhiên Âm lực phải bay ra ngoài cơ thể, nên hết bệnh.

– Bệnh Âm lực này, chỉ có những gia đình nào cúng Cô Hồn nhiều mới bệnh thôi.

  * Còn các bệnh còn lại:

– Niệm câu thần chú cũng hết, nhưng hết thở!

    Đức Phật dạy:

– Nơi trái đất này, là do các vị Thần chủ làm chủ.

– Còn Thần thừa hành: Vâng lệnh các vị Thần chủ và người biết sử dụng câu thần chú.

Vì vậy, người nào tu mà niệm thần chú đúng diệu thuật rồi, thì vị Thần thừa hành bắt buộc phải tuân theo lệnh của câu thần chú.

Do đó, người tu pháp môn Chuyển luân công, là phải sử dụng câu thần chú niệm, để sai khiến Thần thừa hành, thi hành theo lệnh của câu thần chú của người niệm, thì người cũng phải múa tay đá chân theo.

    Đức Phật có lưu ý:

– Người nào sử dụng thần chú nhiều, khi hết duyên làm người, thì được nhập vào làm loài Thần thừa hành, để làm việc theo lệnh của các vị Thần chủ hoặc con người có học thần chú.

Vì vậy, vị nào ham muốn:

1/- Làm thầy chữa bệnh điện từ hay người Âm dựa.

2/- Chuyển luân công.

3/- Chuyển luân xa.

4/- Lên Đồng.

5/- Làm Bóng.

6/- Thầy pháp.

7/- Linh thiêng.

V.v…

Thì nên tìm học các câu thần chú.

   Đức Phật dạy về nghiệp như sau:

– Nơi trái đất này luân chuyển được, là do sức hút của điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi, nên tạo thành chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt!

– Nên sanh ra Nhân quả luân hồi.

– Nghiệp là do tánh Phật sử dụng cái Tưởng của tánh người, suy nghĩ và hành động, nên có nghiệp.

  Đức Phật dạy rõ:

– Nghiệp nơi trái đất này không ai phá vỡ nó được, kể cả Như Lai. Tuy nhiên, người nào muốn thoát ra nghiệp. Duy nhất, phải biết cách để nghiệp ở lại trái đất này và về Phật giới.

– Còn nghiệp tồn tại hay tan mất, nó nằm trong 40% tuyệt mật của pháp môn Thiền tông, không trả lời ở câu hỏi này được.

 Phật tử nên nhớ rằng:

– Tu theo pháp môn Thiền tông, không khuyến dụ ai cả.

Vì sao?

– Vì mỗi con người ai cũng có nghiệp riêng.

– Người nào còn thích đi luân hồi nữa, thì không ai giúp được, kể cả Như Lai.

Thôi, cứ để người ta tự nhiên đi luân hồi, đừng lôi kéo người ta làm gì.

     CÂU 2:

Mỗi Tam giới có 6 hành tinh tứ đại. Vì vậy, khi tuổi thọ của trái đất này đã hết, thì nó phải tan rã. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều hành Lỗ đen vũ trụ tạo ra hành tinh khác. Khi hành tinh mới được ổn định, cũng là lúc hành tinh lân cận, loài người văn minh lên cao. Vì Ngã chấp, nên họ đánh nhau, họ tiêu diệt nhau.

Những người giàu có, họ sắm phi thuyền bay đến hành tinh mới sống, để thoát nạn hủy diệt.

  Họ tưởng rằng:

– Cuộc sống ở hành tinh mới không có hủy diệt.

– Họ có tiền, khôn ngoan là sống sung sướng.

Nhưng họ đâu biết rằng:

– Ở hành tinh mới này có 5 không:

1/- Không ai làm tớ cho người khác.

2/- Không ai có phương tiện sản xuất ra vật chất cho họ sử dụng.

3/- Không ai may quần áo cho họ mặc.

4/- Không ai bán thức ăn cho họ ăn.

5/- Không ai dạy học cho con của họ.

* Mà họ phải tự làm tất cả.

– Vì vậy, trong thời gian ngắn, họ, người thân và các con của họ thành ra là Người Rừng!

– Nên những phương tiện của họ sử dụng là bằng đá, Nên gọi họ là những người sống thời kỳ Đồ đá.

– Chính những người này, là thủy tổ loài người ở hành tinh mới này vậy.

* Còn việc phi thuyền bay từ hành tinh sắp bị hủy diệt đến hành tinh mới như sau:

– Khi phi thuyền của những người này bay ra khỏi lực hút của điện từ Âm của trái đất, hút vào.

– Khi phi thuyền vừa bay ra ngoài sức hút của trái đất.

– Nó được lực đẩy của điện từ Dương của trái đẩy ra rất mạnh, nên phi thuyền của họ tự động được tăng tốc.

– Ban bệ trời Tứ Thiên Vương có nhiệm vụ điều hành các hành tinh trong Tam giới này. Khi thấy phi thuyền của loài người bay đến hành tinh mới sinh sống, thì Ban bệ trời Tứ Thiên Vương có nhiệm vụ là trợ lực tiếp sức cho phi thuyền này bay nhanh hơn tiếng động âm thanh 2 lần, gọi là “Vượt tường âm thanh”.

Trợ lực bằng cách nào?

– Bằng cách là, điều khiển điện từ Dương của Tam giới, đẩy phi thuyền bay nhanh hơn.

– Khi gần đến hành tinh mới, Ban bệ trời Tứ Thiên Vương cho phi thuyền bay chậm lại bằng tốc độ âm thanh, để khi vào trái đất mới, phi thuyền không bị cháy do sức ma sát của không khí.

Khi phi thuyền chở loài người bay đến hành tinh mới này, họ phải tự lo toan cuộc sống.

Vì cuộc sống đơn độc, không người khác và phương tiện trợ giúp, nên sau 10 năm họ tự nhiên trở thành là người hoan dã.

Chính những người này, là thủy tổ loài người ở hành tinh mới này vậy.

Đức Phật dạy:

– Trái đất mới này, có rất nhiều phi thuyền bay đến, nhưng mỗi vùng chỉ có vài phi thuyền mà thôi.

Vì sao họ không ở tập trung lại?

– Vì Ban bệ trời Tứ Thiên Vương muốn phân bổ những người này, mỗi nhóm ở một vùng, để không tranh giành đất đai với nhau.

– Nhưng theo qui luật vật lý của mỗi trái đất là, nó phải theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt!

– Mỗi trái đất chỉ chứa tối đa là 10 tỷ người, tức 10 tỷ cái Tưởng.

– Chính 10 tỷ cái Tưởng này, sống theo qui luật mạnh được yếu thua. Vì vậy, dù ở trái đất nào, sau cùng rồi cũng bị hủy diệt theo nhân quả luân hồi do điện từ Âm Dương luân chuyể và kéo đi.

Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, chỉ trả lời cho phật tử một khía cạnh nhỏ về 2 câu hỏi của phật tử.

Vì sao chúng tôi không trả lời rõ ràng?

– Vì 2 câu hỏi của phật tử, được xếp vào hàng tuyệt mật của pháp môn Thiền tông mà Đức Phật dạy cho loài người. Nếu chúng tôi nó rõ ra hết, loài người sống trên trái đất này có chấp nhận không? Hay …!

– Nêu phật tử muốn biết thật rõ ràng, tường tận và chi li, thì phật tử phải chứng minh là, phật tử có đủ gan dạ, đứng ra tiếp nối pháp môn Thiền tông học này, thì Ban Quản trị chúng tôi mới trao hết những gì mà Đức Phật dạy trong tập Huyền Ký của Ngài cho hậu thế.

Chùa Thiền tông Tân Diệu, ngày 20 tháng 10 năm 2016.kkkkk

 

 

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 11 | Hôm nay: 52 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004673
Đặt câu hỏi trực tuyến