Người chết cầu sao cho đúng

Người chết cầu sao cho đúng

Người chết cầu sao cho đúng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Người chết cầu sao cho đúng

  36- Kiến trúc sư Lê Văn Quốc Trang, sanh  năm 1958, tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cư ngụ tại thành phố Melbourne, Australia, hỏi:

    - Chúng tôi hiện nay thấy các đám tang, quí thầy tụng cầu như sau:

    1- Cầu cho “Hương Linh”.

    2- Cầu cho “Giác Linh”.

    3- Cầu chi “Linh Hồn”.

   Cầu như vậy danh từ nào đúng, xin Trưởng ban cho biết, cám ơn?

    Trưởng ban trả lời:

     Câu 1: Vị thầy nào cầu cho “Hương Linh”, là vị thầy đó muốn cho người chết, được sống với cõi vô hình mãi mãi, để người chết đó, ăn đồ cúng thí, của người khác.

     Câu 2: Vị thầy nào cầu cho “Giác Linh”, là vị thầy đó cầu cho người chết, sanh làm cây sống lâu năm.

     Câu 3: Vị thầy nào cầu cho “Linh Hồn”, là vị thầy đó cầu cho người chết, sống với cõi vô hình, để làm 3 việc:

     Việc 1: Nếu người đó có nghiệp phước đức ít, thì được làm “Ông hay Bà Thầy bói”.

     Việc 2: Nếu người đó có nghiệp phước đức vừa, thì được làm “Nhà Tiên tri”.

     Việc 3: Nếu ngưởi đó có nghiệp phước đức lớn, thì được là “Nhà Đại Tiên tri”.

    Kiến trúc sư Lê Văn Quốc Trang lại hỏi thêm:

    - Như vậy, người chết phải cầu sao cho đúng?

    Trưởng ban trả lời:

    - Theo lời Đức Phật dạy: Người tu theo đạo Phật chân chính, không cầu bất cứ thứ gì, mà phải hiểu căn bản như sau:

    * Nghiệp lành hay dữ của ai thì người đó thọ nhận, không ai xen vào nghiệp riêng tư của người khác được, kể cả Đức Phật.

    Vì sao vậy?

    - Vì nhân quả nơi thế giới này, là do sự ham muốn của chính mình tự tạo ra, như:

     1/- Muốn làm con của Thượng Đế:

      Thì phải làm 3 việc:

      A- Phải làm phước thiện thật nhiều, để tạo ra “Nghiệp Phước đức”.

      B- Ngày nào cũng cầu xin và lạy lục Thượng Đế, để tạo “Nghiệp vãng sanh”.

      C- Các Vị đại diện Thượng Đế bảo gì cũng phải làm, để tạo “Lực hút” đến cõi Trời Thượng Đế.

     2/- Muốn làn con Đức Phật A Di Đà:

     Thì phải làm 3 việc:

      A- Phải làm phước thiện thật nhiều, để tạo “Nghiệp Phước đức”.

     B- Ngày nào cũng cầu xin và lạy lục Đức Phật A Di Đà, để tạo “Nghiệp vãng sanh”.

     C- Các Vị đại diện Đức Phật A Di Đà bảo gì cũng phải làm, để tạo “Lực hút” đến nước Tịnh Độ.

     Nói tóm lại, loài người ham muốn gì, thì phải tạo nghiệp đó.

      Kiến trúc sư Lê Văn Quốc Trang được rõ thông câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.

Trích trong" Những câu hỏi về thiền tông" Nguyễn Nhân 

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 5 | Hôm nay: 272 | Hôm qua: 342 | Tổng truy cập: 986200
Đặt câu hỏi trực tuyến