Đức Phật truyền thiền cho ông MaHaCaDiep lần thứ 2 là truyền gì?Dựa vào đâu Đức Phật biết được ai đó muốn Giải Thoát

Đức Phật truyền thiền cho ông MaHaCaDiep lần thứ 2 là truyền gì?Dựa vào đâu Đức Phật biết được ai đó muốn Giải Thoát

Đức Phật truyền thiền cho ông MaHaCaDiep lần thứ 2 là truyền gì?Dựa vào đâu Đức Phật biết được ai đó muốn Giải Thoát

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Đức Phật truyền thiền cho ông MaHaCaDiep lần thứ 2 là truyền gì?Dựa vào đâu Đức Phật biết được ai đó muốn Giải Thoát

Vũ Ngọc Anh cư ngụ Hải Phòng hỏi TG-SG Nguyễn Nhân

Câu 1 Đức Phật đã truyền Bí Mật Thiền Tông cho Ông Ma Ha Ca Diếp rồi. Tại sao trong Huyền Ký nói Đức Phật sau khi nhập Kim Quan một ngày sau Ông Ma Ha Ca Diếp mới về tới . Ông A Nan mở nắp quan cho Đức Phật truyền Bí Mật Thiền Tông cho Ông một lần nữa.Lần này truyền là truyền gì ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời

Đức Phật truyền thiền lần thứ 2. Là vì Đức Phật nhắc nhở Ông Ma Ha Ca Diếp đừng có quên lời của Như lai dạy. Hãy truyền Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này cho Ông A Nan Đà. Ông A Nan Đà truyền tiếp. Để đến đời Mạt Thượng Pháp Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng cho công bố ra có 3 phần

  1. Chuẩn hóa đạo Phật lại vì đến đời Mạt Thượng Pháp đạo Phật không còn ai tu đúng nữa
  2. Công bố Pháp môn thứ 6 ra để tinh hoa của đạo Phật được trưng bày ra ánh sáng
  3. Người tu nào muốn thành Phật tức Giải Thoát cũng gọi là trở về Phật giới biết công thức tạo Công Đức mang trở về Phật Giới - thành Phật

Câu 2 Có những cách nào để một vị Phật biết là có Người muốn Giải Thoát để giúp Người đó không . Khi vị Phật  đó biết thì các vị Thánh có biết không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời

Không có cách nào hết. Đức Phật dạy đạo ở Thế giới Nhân quả này . Đức Phật không dám làm sai nhân quả một chút nào. Nếu Đức Phật làm sai nhân quả thì Đức Phật cũng bị Nhân quả như bao nhiêu người khác. Vì vậy, Đức Phật ăn cơm bằng lúa của ngựa ăn Đức Phật cũng phải ăn. Gươm rơi trúng bàn chân của Phật, bàn chân của Đức Phật cũng bị chảy máu. Phật cũng chỉ là con Người bằng xương bằng thịt thôi, đói cũng phải ăn, mệt cũng phải nghỉ . Còn các vị Thánh thì lo việc của các vị chứ các vị Thánh hoàn toàn không giúp Đức Phật được. Ngoại trừ những điểm mà các vị Thần – Thánh – Tiên hứa giúp Đức Phật thì các vị mới giúp mà thôi. Ban Thánh chỉ giúp tánh Người sống đúng tư cách của một con Người thôi. Tánh con Người nghe làm theo các vị Ban Thánh. Còn tánh con Người không nghe thì làm theo các loài Cô Hồn xúi bảo đi luân hồi ráng chịu. Ban Tiên chỉ giúp tánh Người sống an nhàn. Đừng tu hay tin chuyện gì hết mà bị nhân quả. Chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải Thoát ra tìm đến học công thức, tạo Công Đức mang trở về Phật giới

Trích “ Giải đáp: Kiểm chứng Thầy tu Thật Giả. Sao Đạo Phật lập ra rất khó? Cách tạo Công Đức vô lượng” ngày 27.02.2022

 

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 14 | Hôm nay: 224 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917630
Đặt câu hỏi trực tuyến