Trời Tứ Thiên Vương làm chủ trái đất này.Vậy các Ngài sẽ quản lí Thần, Thánh, Tiên của trái đất này như thế nào

Trời Tứ Thiên Vương làm chủ trái đất này.Vậy các Ngài sẽ quản lí Thần, Thánh, Tiên của trái đất này như thế nào

Trời Tứ Thiên Vương làm chủ trái đất này.Vậy các Ngài sẽ quản lí Thần, Thánh, Tiên của trái đất này như thế nào

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Trời Tứ Thiên Vương làm chủ trái đất này.Vậy các Ngài sẽ quản lí Thần, Thánh, Tiên của trái đất này như thế nào

Nhóm Phật tử Miền Bắc đại diện nhóm trưởng  BÙI ĐÌNH YÊN cư ngụ tại Xã Phồ Bì, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương hỏi Bác Nguyễn Nhân 

Câu 21: Trời Tứ Thiên Vương làm chủ trái đất này. Vậy Các Ngài sẽ quản lí Thần, Thánh , Tiên của trái đất này như thế nào thưa Bác.

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Trời Tứ Thiên Vương làm chủ trái đất này. Phân công Thần, Thánh , Tiên mỗi Vị một công việc ở trái đất này. Tức mỗi Vị quản lý một hệ thống.

Câu 31 : Nhiệm vụ của Thần Chủ trái đất và Thần Mẫu là gì thưa Bác:

Có 11 nhiệm vụ gồm :

 1. Làm theo sự phân công của 4 Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương
 2. Tiếp kim thân Phật từ Phật Giới vào trái đất , đưa các tánh Phật nam nữ vào Trái Đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức và được phép chấp thuận
 3. Tổ chức để rước các tánh Phật nam nữ vào trái đất  vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức và dạy các tánh Phật này sống đúng cách của một con Người.
 4. Tổ chức tiễn tánh Phật nam nữ nào có công đức vô lượng trở về phật giới. Còn công đức vừa và ít dặn dò đường trở về phật giới.
 5. Tổ chức lễ tạo thiêng
 6. Tổ chức lễ rước Bồ Tát từ cõi Trời Đâu Suất xuống trái đất lập ra Đạo Phật
 7. Tổ chức lễ Vị Phật hành đạo
 8. Tổ chức lễ Vị Phật khai đạo
 9. Tổ chức lễ Vị Phật truyền thiền tông đầu tiên
 10. Tổ chức lễ tiễn Vị Phật trở về Phật Giới và nhiều lễ nhỏ khác
 11. Thành lập ra các Ban Thần để quản lý trái đất này.

Câu 32:Nhiệm vụ của Thánh Chủ trái đất và Thánh Mẫu là gi.

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Có 4 nhiệm vụ

1.Làm theo sự phân công của 4 Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương

2.Dạy các tánh phật nam nữ mang thân và tánh người tạo công đức

3. Lập ra 3 đạo Thần, Thánh, Tiên và Đại Hải Thanh Tịnh

4. Lập ra các ban như :

- Ban 1 : Ban bảo vệ  ba đạo Thần, Thánh. Tiên và Đại Hải Thanh Tinh

- Ban 2: Ban phụ với ban nghi lễ Thần

- Ban 3: Ban trợ giúp tánh người sống nhàn hạ không làm gì ở trái đất này mà bị nhân quả…

Câu 33: Nhiệm vụ của Tiên Chủ Trái Đất và Tiên Mẫu là gì.

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Có 4 nhiệm vụ.

1. Làm theo sự phân công của 4 Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương

2. Lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh

3.Lập ra ban bảo vệ nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tinh

4. Lập ra các ban gồm:

- Ban 1 : Ban phụ với ban nghi lễ Thần

- Ban 2: Ban giúp tánh người sống nhàn hạ, lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho Tổ Quốc. Đừng tin bất cứ gì ở trái đất này vì đây là thế gian. Thế gian này làm gì cũng bị nhân quả hết.

Trích giải đáp cho " Nhóm Phật Tử Miền Bắc nhóm trưởng BÙI ĐÌNH YÊN" ngày 12/10/2021

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 11 | Hôm nay: 17 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004569
Đặt câu hỏi trực tuyến