" Tâm bình thường là đúng" hiểu như thế nào ạ.

" Tâm bình thường là đúng" hiểu như thế nào ạ.

" Tâm bình thường là đúng" hiểu như thế nào ạ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
" Tâm bình thường là đúng" hiểu như thế nào ạ.

Anh Lâm Ngọc Thuận sinh năm 1981 cư ngụ huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang có hỏi Bác Nguyễn Nhân 

Câu 8” Tâm bình thường là đúng”. Theo con hiểu là: Khi mình hiểu rõ quy luật vật lý âm dương nhân quả luân hồi nơi Trái đất này, thì khi ai hù dọa mình hay xúi mình làm bậy về hữu hình hay vô hình, thì mình vẫn giữ được tâm bình thường, do mình đã biết rõ qui luật rồi nên mình không theo, có phải vậy không thưa Bác.

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy câu: “Tâm bình thường là đạo”. Ý Đức Phật muốn dạy: Người tu bất cứ Thiền gì, cũng đừng suy nghĩ là mình tu đúng. Nếu người tu mà suy nghĩ, thì thập loại Thánh dẫn mình đi, thì phải đi theo thập loại Thánh, nên tu phải sai. Vì Thế giới này, là Thế giới cuốn hút theo dòng Điện từ Âm Dương, hễ suy nghĩ hay hành động là bị Nhân quả của Trái đất kéo đi, thì phải đi theo Nhân quả Luân hồi của Trái đất! Loài xúi mình đi theo Nhân quả Luân hồi là ai? Là thập loại Thánh đó! Vì vậy, Đức Phật có dạy cốt tủy Thiền Tông như sau:

1. Tu là bị Nhân quả.

2.Tâm bình thường là không bị Nhân quả.

3. Muốn trở về Phật giới, thì tạo Công đức, mang về Phật giới.

4. Muốn hưởng nghiệp phước Thiên giới, thì tạo nghiệp Phước đức Dương, mang lên Thiên giới hưởng phước.

5. Muốn hưởng nghiệp phước ở Địa giới, thì tạo nghiệp Phước đức Âm, ở Địa giới hưởng Phước đức Âm.

Ở Trái đất này, tự nó tạo ra Nhân quả. Vì vậy, loài Người sống ở Trái đất này, suy nghĩ và hành động việc gì, thì sẽ có kết quả việc đó. Cháu và gia đình tu theo pháp môn Thiền Tông, lấy căn bản lời dạy của Đức Phật mà tu. Đừng nghe ai hết. Dù người đó họ xưng Ngọc Hoàng hay Thượng Đế, thì cháu và ba mẹ cháu "Tâm cứ bình thường" là tu đúng với lời của Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là cháu và cha mẹ cháu, tu rất đúng với kinh của Đức Phật dạy vậy.

 

Câu 9: Khi còn trẻ, khi mình gặp trở ngại do nghiệp cản thì mình tạo công đức để cho mình sáng, để bớt vô minh. Còn khi cận tử nghiệp, mình tạo Công Đức trong sáng để biết đường về. Nếu qui đủ ra bằng tiền thì thấp nhất là bao nhiêu mới đủ lực để về Phật giới thưa Bác.

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Công đức, Đức Phật tính như sau:

Một người giúp người khác hiểu Thiền Tông, tính là đơn vị điểm:

Người hiểu Thiền Tông có 10 chỉ số: Từ 1 đến 10.

1.Cháu giúp người khác hiểu khái niệm Thiền Tông là được 1 điểm.

   Cháu giúp người khác hiểu toàn diện Thiền Tông là được 10 điểm.

2. Cháu giúp người khác trở về Phật giới, họ có Công đức ít, là cháu được 100 điểm.

3. Cháu giúp người khác trở về Phật giới, họ có Công đức vừa, là cháu được 500 điểm.

4. Cháu giúp người khác trở về Phật giới, họ có Công đức vô lượng, là cháu có 1.000 điểm.

Trích "Tinh hoa Đạo Phật;Tu chân chính có Giải Thoát; Bóng trăng dưới đầm nước mặc tình mà mò bắt"

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 10 | Hôm nay: 218 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917601
Đặt câu hỏi trực tuyến