Nhân quả Gia tộc là sao ? Vào thời văn minh tu theo Đạo nào là đúng nhất .

Nhân quả Gia tộc là sao ? Vào thời văn minh tu theo Đạo nào là đúng nhất .

Nhân quả Gia tộc là sao ? Vào thời văn minh tu theo Đạo nào là đúng nhất .

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Nhân quả Gia tộc là sao ? Vào thời văn minh tu theo Đạo nào là đúng nhất .

Chị Xuân Nguyễn cư ngụ tại Little Sài Gòn có hỏi Bác Nguyễn Nhân

Câu 2 : Kính thưa Bác Nguyễn Nhân nhân quả Gia tộc là sao thưa Bác ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Nhân quả gia tộc như sau :

  • Cha mẹ nuôi con hay con nuôi cha mẹ
  • Vợ nuôi chồng hay chồng nuôi vợ
  • Tôi tớ người thân hay bạn bè làm tiền với nhau…v.v. Đây là nhân quả gia tộc đó.

Câu 3 : Thưa Bác, người thời văn minh phải tu theo đạo nào là đúng nhất với thời văn minh thưa Bác ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Người thời văn minh phải tu theo Đạo Khoa Học Vật Lý là đúng với thời văn minh nhất.Đến thời văn minh không tu theo các đạo như : Đạo cúng cho cô hồn ăn, đạo cầu xin cô hồn cho phước, đạo lạy cô hồn để cô hồn giúp đỡ, đạo nói chuyện mơ hồ có tính cách linh thiêng …v.v.

Câu 14 : Thưa Bác, một vị Phật ra đời mà có các vị Thần , Thánh , Tiên trợ giúp thưa Bác?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Cháu phải biết vị Phật là ai ? Phật là vị Thái Tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh ở cõi trời Đâu Suất xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề này lập đạo Giác Ngộ và Giải Thoát. Đạo Phật là đạo trùm khắp cái gì cũng biết hết. Trái đất này do ba ban bệ Thần, Thánh, Tiên quản lý. Nếu không có ba ban này thì làm sao Thái Tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật được. Do đó phải có ba ban bệ Thần, Thánh, Tiên trợ giúp Thái Tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh mới lập ra đạo Phật được. Hơn nữa, ở trái đất này là do Thập loại Thánh làm chủ hiển linh. Nếu không có  ba ban bệ Thần , Thánh, Tiên trợ giúp thì làm sao Thái Tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở trái đất này được.

Trích " Lá thư tứ hai từ Mỹ. Giảng sư Đạo Phật chính hiệu. Mục đích Đức Phật lập ra đạo ngày 19.11.2021

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 12 | Hôm nay: 17 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004571
Đặt câu hỏi trực tuyến