Tiên lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tinh, Thần và Thánh lập ra cái gì? Tuổi thọ của Thần-Thánh-Tiên

Tiên lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tinh, Thần và Thánh lập ra cái gì? Tuổi thọ của Thần-Thánh-Tiên

Tiên lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tinh, Thần và Thánh lập ra cái gì? Tuổi thọ của Thần-Thánh-Tiên

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tiên lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tinh, Thần và Thánh lập ra cái gì? Tuổi thọ của Thần-Thánh-Tiên

Nguyễn Cơ Duy cư ngụ Quận Tân Bình có hỏi Thiền Gia, Soạn Giả Nguyễn Nhân

Câu 7 : Nhiệm vụ của loài Tiên là lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh để cho Người tu theo Đạo Tiên vào hưởng phước sau khi chết chờ ngày dự Hội Long Hoa. Vậy loài Thần và loài Thánh lập ra cái gì để cho Người tu theo Đạo Thần và Thánh vào hưởng phước để chờ ngày đón vị Phật tương lai ạ?

Thiền Gia, Soạn Giả Nguyễn Nhân trả lời

Những người tu theo Đạo Thần và Thánh mục đích của họ là:

 • Tu theo Đạo Thần để hưởng phước đức có sức mạnh
 • Tu theo Đạo Thánh để hưởng phước đức có linh thiêng

Còn đón Phật tương lai họ không biết mà chỉ biết sau khi họ vào loài Thần loài Thánh sống họ mới xem được tấm biểu đồ vị Phật dạy đạo ở Trái đất này họ mới biết mà thôi. Khi các vị ban bệ Trời Tứ Thiên Vương cộng 16 vị Phật cộng 33 vị chúa Trời lập ra Ban điều hành Trái đất gọi là tạo Thiên được phân công như sau:

 • Thần chủ Trái đất và Thần mẫu được 2 quyền
 1. Quyền 1: Cho phép các tánh Phật vào Trái Đất vào Gia đình xin làm con cha mẹ mượn thân và tánh Người tạo công đức
 2. Quyền 2: Lập ra các ban
 1. Ban nghi lễ tổ chức 20 phần lễ
 2. Ban quản lí tánh Phật mượn thân và tánh Người
 3. Ban thực thi nhân quả
 4. Ban trợ giúp tánh Người sống Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín
 5. Ban thần hộ Pháp
 6. Ban thần Kim Cang
 • Thánh chủ Trái đất và Thánh mẫu được 4 quyền
 1. Lập ra 3 đạo Thần+ Thánh+ Tiên
 2. Lập ra ban quản lí đạo Thần+Thánh+Tiên
 3. Lập ra ban phụ ban nghi lễ Thần
 4. Lập ra ban phụ giúp tánh Người sống nhàn hạ ở trong Gia đình để không tạo nhân quả bên ngoài Gia đình
 • Tiên chủ Trái đất và Tiên mẫu được 4 quyền
 1. Lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh
 2. Lập ra ban quản lí 3 đạo Thần+Thánh+Tiên
 3. Lập ra ban phụ ban nghi lễ Thần
 4. Lập ra ban phụ giúp tánh Người sống nhàn hạ ở trong Gia đình để không tạo nhân quả bên ngoài Gia đình

Câu 8 : Thưa Chú mỗi vị Phật ra đời cách nhau 10.000 năm. Vậy những Người tu theo đạo Thần+Thánh+Tiên vào các nơi hưởng phước để chờ vị Phật sau như Chú vừa giải đáp như trên thì tuổi thọ và sự tái sinh của họ như thê nào ạ?

Thiền Gia, Soạn Giả Nguyễn Nhân trả lời

Thần+Thánh+Tiên không có tuổi thọ. Tất cả những thân mang điện từ âm dương không có tuổi thọ. Mang thân điện từ âm dương đi hưởng phước hoặc trả nhân quả xấu mà thôi. Hưởng hết phước hay trả nhân quả xấu trở lai mang thân Người để tạo nghiệp khác gọi là nhân quả luân hồi. Chỉ có mang thân tứ đại mới có tuổi thọ mà thôi.

Trích trong"Tam Giáo Đồng Nguyên. Tột cùng của đạo Phật KHVL Thiền Tông VN ?" ngày 7.12.2021

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 18 | Hôm nay: 3 | Hôm qua: 796 | Tổng truy cập: 954812
Đặt câu hỏi trực tuyến