Các Vị Phật, Bồ Tát, các cõi Trời muốn xuống trái đất này lúc nào cũng được phải không?

Các Vị Phật, Bồ Tát, các cõi Trời muốn xuống trái đất này lúc nào cũng được phải không?

Các Vị Phật, Bồ Tát, các cõi Trời muốn xuống trái đất này lúc nào cũng được phải không?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Các Vị Phật, Bồ Tát, các cõi Trời muốn xuống trái đất này lúc nào cũng được phải không?

Nhóm Phật tử Miền Bắc đại diện nhóm trưởng  BÙI ĐÌNH YÊN cư ngụ tại Xã Phồ Bì, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương có hỏi Bác Nguyễn Nhân .

Câu 26: Các Vị Phật, Bồ Tát, các cõi Trời muốn xuống trái đất này lúc nào cũng được có phải không thưa Bác

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Cháu phải biết 3 phần như sau :

  1. Trái Đất là do 4 Vị Chúa Trời Thiên Vương tạo ra
  2. Các Vị Chúa  Trời phân công các Vị Thần, Thánh ,Tiên
  3. Tức các Vị Thần , Thánh, Tiên làm chủ trái đất mỗi Vị gắn một khía cạnh . Vì vậy, Vị Phật ở Phật Giới muốn vào trái đất thì phân thân vào. Vị Bồ Tát ở cõi nước Cực Lạc muốn xuống trái đất thì đi xuống trái đất. Vị Trời muốn xuống trái đất thì phải đi xuống trái đất. Các Vị này muốn xuống trái đất chỉ được phép ngự ở tầng bình lưu trái đất liên lạc với Vị Thần chủ trái đất. Liên lạc để làm việc gì thì phải xin phép Thần chủ trái đất, khi nào Thần chủ trái đất chấp thuận thì mới được vào. Khi các Vị này vào hay xuống trái đất rồi thì phải có các Vị Thần theo bảo vệ nếu không có các Vị Thần theo bảo vệ thì các loài thập loại Thánh theo quấy phá. Vì vậy , các Vị Phật, Bồ Tát hay Trời muốn vào hay xuống trái đất thì phải qua hệ thống của các loại Thần chứ không tự ý vào hay xuống trái đất này được.

 

Câu 27: Làm thế nào để cho tánh ác không xúi tánh Người làm ác thưa Bác

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Muốn cho Tánh Thánh không xúi tánh Người làm ác thì tánh người đừng làm những việc như sau:

Không quỳ lạy cầu xin ai, không nghe ai nói gì hết cứ lo làm ăn. Có gia đình phải lo cho gia đình, có Tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc. Không tu theo Đạo nào hết thì làm gì có tánh ác nào xúi mình làm ác được.

Trích giải đáp cho" Nhóm Phật Tử Miền Bắc nhóm Trưởng BÙI ĐÌNH YÊN" ngày 12/10/2021

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 25 | Hôm nay: 232 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917660
Đặt câu hỏi trực tuyến