Lời dạy của Đức Phật dành cho Người tu theo Đạo Phật

Lời dạy của Đức Phật dành cho Người tu theo Đạo Phật

Lời dạy của Đức Phật dành cho Người tu theo Đạo Phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Lời dạy của Đức Phật dành cho Người tu theo Đạo Phật

Chị Kim Tuyến cư ngụ tại Quận Tân Phú có hỏi Thiền Gia, Soạn Giả Nguyễn Nhân

Câu 14. Đạo Phật là Đạo thực tế , Khoa học. Vậy Đức Phật có dạy gì để người tu theo Đạo Phật không thưa Bác.

Thiền Gia, Soạn Giả Nguyễn Nhân trả lời

Đức Phật dạy có 3 phần như sau :

1.Đạo Phật là  Đạo thực tế và khoa học

2.Người tu theo Đạo Phật phải minh bạch đừng gian dối ai.

3.Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật thì phải treo bảng hiệu rõ ràng pháp môn đó và thành quả như thế nào thì người này là người tu chân chánh.

4. Còn người nào tu theo Đạo Phật mà không treo bảng rõ ràng của pháp môn mình tu thì người này tu không chân chính

Đức Phật có dạy : Đạo Phật của Như Lai là Đạo tu theo công thức khoa học và thực tế chứ không phải là Đạo linh thiêng hay hiển linh. Tất cả những người tu theo Đạo của Như Lai phải là người có trí tuệ, sáng suốt, không mê tín dị đoan. Ở Trái đất này có 3 loại nhân quả:

 1. Nhân quả gia đình
 2. Nhân quả của người tu đi lừa người khác bằng cách tự xưng mình là Thánh này Thánh kia
 3. Nhân quả của người tu Thiền Tông phá, chê, chửi, cướp …Đây thuộc về siêu nhân quả.Khi trả nhân quả xong phải mang thân con vi trùng vĩnh viễn không thể trở lại mang thân người được để tạo công đức. Như Lai khuyên đừng vì danh và tiền mà xưng này xưng kia lừa người ngu lấy tiền mà đi làm hoa báo.Đừng vì danh và tiền mà bịa ra hiển linh để người ngu cúng tiền cho mình xài để bị nhân quả xuống địa ngục.
 4. Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam đúng 10.000 năm mỗi Vị Phật cho công bố ra để rước Tánh Phật trở về Phật Giới. Đừng vì danh và tiền mà làm những chuyện như sau :
  1. Phá Pháp Môn Thiền Tông
  2. Chê Pháp Môn Thiền Tông
  3. Chửi Pháp Môn Thiền Tông
  4. Cướp Pháp Môn Thiền Tông
  5. Triệt tiêu Pháp Môn Thiền Tông

Mà bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn trả nhân quả. Sau khi trả siêu nhân quả xong phải mang kiếp vi trùng vĩnh viễn chuyên ăn thịt thối của loài người và động vật không thấy, nghe, nói, biết gì nữa. Như Lai dạy khi pháp môn Thiền Tông học này Như Lai cho công bố ra những người biết siêu nhân quả này phải truyền rộng rãi cho nhiều người biết.

1. Để họ không phá  Pháp Môn Thiền Tông học này mà vào hầm lửa lớn

2. Để họ không chửi Pháp Môn Thiền Tông học này mà vào hầm lửa lớn

3. .Để họ không triệt tiêu  Pháp Môn Thiền Tông học này mà vào hầm lửa lớn

4. .Để họ không cướp  Pháp Môn Thiền Tông học này mà vào hầm lửa lớn

Khi đã lỡ vi phạm phá,chửi,triệt tiêu hay cướp Pháp Môn Thiền Tông học này nên tìm bài Kinh sám hối của pháp môn Thiền Tông học này sám hối trong vòng 30 ngày với lòng chân thành thì họa may mới thoát được siêu nhân quả. Còn không thì thôi phải chịu siêu nhân quả vậy. THÍCH CA VĂN.

Trich" Truyền thừa bí kíp Thiền Tông- Giải Đáp cho TG Kim Tuyến"

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 22 | Hôm nay: 209 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917560
Đặt câu hỏi trực tuyến