CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
TÔN CHỈ, CƯƠNG LĨNH VÀ NỘI QUI CỦA CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

CHÙA TÂN DIỆU
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

*****

TÔN CHỈ

Phần 1: Duy nhất chỉ tu theo pháp môn Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình.

Phần 2: Không tu theo pháp môn khác. Vì các pháp môn khác không Giải thoát được.

Phần 3: Không đem mê tín dị đoan vào chùa.

Phần 4: Không cầu khẩn hay quỳ lạy ai.

Phần 5: Kiên định, nơi trái đất này chỉ tu theo pháp môn Thiền tông mới Giải thoát được.

 

CƯƠNG LĨNH

Phần 1: Giải thích cho người tu theo đạo Phật hiểu rõ chữ Giác Ngộ của Đức Phật dạy là gì.

Phần 2: Hướng dẫn cho người tu theo đạo Phật, ai muốn Giải thoát phải thực hành đúng công thức của Đức Phật dạy.

Phần 3: Giải thích cho người tu theo đạo Phật biết: Nếu Mê tín là tự mình đánh mất giá trị chân thật con người của mình. Người mà mê tín, tâm trí không sáng suốt, gia đình mất hạnh phúc, quốc gia suy yếu.

Phần 4: Người đến tìm hiểu đạo Phật: Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu phải có bổn phận giải thích rõ ràng cho họ biết lời dạy của Đức Phật, để họ không hiểu sai.

Phần 5: Người muốn Giải thoát ra ngoài vòng sinh tử Luân hồi: Ban quản trị chùa phải tận tình giúp đỡ họ bằng cái tâm trong sáng, không vì danh và lợi hay điều gì khác.

Phần 6: Ban thường trực tại chùa Thiền tông Tân Diệu có bổn phận giải thích cho người đến tìm hiểu đạo Phật: Ở trái đất này, hay trong Tam giới này, ai cũng phải sống trong qui luật Nhân quả luân hồi. Tức ai cũng như ai, không ai ban phước cho ai được. Không cầu xin ai làm gì. Không lạy lục ai cho mệt. Chính họ không giúp được họ thì làm sao họ giúp mình. Người nào nói giúp được người khác là họ lừa mình đó.

 

NỘI QUI

1. Không tranh luận, không chứng đắc, không chê bai người khác.

2. Không nhận tiền cúng dường của người không hiểu biết về pháp môn Thiền tông.

3. Không làm mất an ninh trật tự, giữ gìn sạch sẽ vệ sinh môi trường.

4. Việc của ai người ấy làm, không xen vào việc của người khác.

 

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 1 | Hôm nay: 56 | Hôm qua: 351 | Tổng truy cập: 542946
Đặt câu hỏi trực tuyến