CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

—oooOOOooo—

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

CỦA BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 6 PHẦN:

PHẦN 1:

* Pháp môn thứ 6 là “Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam”, gọi tắt là “Thiền Tông”, của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, đã được Chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép Công Bố ra ngày 14-5-2017, tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Pháp môn Thiền Tông học này:

– Đức Phật chỉ dành riêng cho dạng người sau đây tu, gồm:

Dạng 1: Người hiểu sâu về Khoa Học Vật Lý.

Dạng 2: Người thật sự biết sợ Nhân quả Luân hồi ở Trái đất và Tam giới.

Dạng 3: Người thật sự muốn trở về Phật giới, quê hương cũ của mỗi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHẦN 2:

* Pháp môn Thiền Tông học này cực kỳ khó tu!

1.000 người đọc sách viết về pháp môn Thiền Tông học này, may mắn lắm mới có 1 người tu được mà thôi. 

* Trong 1.000 người tu này, khi hiểu căn bản Thiền Tông:

– Không cầu xin ai ở Trái đất này.

– Không lạy ai ở Trái đất này.

– Nếu có đơn đề nghị cấp “Giấy Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông”, thì được cấp, mà không tốn một đồng nào, kể cả tiền gởi bưu điện đến nhà.

* Trong 100 người đạt được “Yếu Chỉ Thiền Tông”, cũng chỉ có người vào được cửa “Bí Mật Thiền Tông” mà thôi. Nhưng 100 người được truyền “Bí mật Thiền Tông”, cũng chỉ có 5 người trở về Phật giới. Còn 95 người ở lại, họ làm những việc như sau:

50 người quay trở lại tu theo các pháp môn có Chứng, có Đắc nơi Trái đất hay Tam giới này.

20 người chửi pháp môn Thiền Tông học này là của “Bọn Ma Vương” hay của “Bọn Tâm Thần – Hoang Tưởng”.

– Phần này, khi Đức Phật dạy pháp môn Thiền Tông cũng bị chửi như vậy!

– Còn 36 Vị Tổ Thiền Tông, không Vị Tổ nào dám nói ra một lời nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHẦN 3:

* Vì pháp môn Thiền Tông cực kỳ khó tu như vậy, nên Đức Phật không dạy cho người sống vào thời kỳ “Đồ Đồng”, mà phải bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, nhờ 36 Vị Tổ Thiền Tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam, bí mật truyền đi, để đến đời Mạt Thượng Pháp cho Công Bố ra tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, địa chỉ nêu trên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHẦN 4:

* Chùa Thiền Tông Tân Diệu, có nhiệm vụ Công bố pháp môn Thiền Tông ra, cũng đã biết trước được việc này.

* Vì vậy, một số người đã là Phật gia hay Thiền gia rồi, mà cũng chửi pháp môn Thiền Tông là của “Bọn Ma Vương – Tâm Thần”! Đây là tự nhiên vậy thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHẦN 5:

* Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy:

– Người chửi Như Lai, tội nặng nhất là bị Nhân quả xuống Địa Ngục tầng thứ 18, sống ở đây 18.000 năm.

– Còn người: Cướp – Chê – Chửi pháp môn Thiền Tông, thì bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ Trái đất, hoặc vài Trái đất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHẦN 6:

* Vì pháp môn Thiền Tông bị Nhân quả khủng khiếp như vậy!

* Nên Ban Quản trị Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi, không muốn cho ai tu theo pháp môn Thiền Tông rất đặc biệt nguy hiểm này, nên có ra Thông Báo Đặc Biệt như sau:

  1. Xin quý vị đừng tu theo pháp môn Thiền Tông đặc biệt nguy hiểm này.
  2. Nếu vị nào muốn tu, thì nên thảo luận với gia đình cho thật rõ ràng, nếu gia đình đồng ý 100%, thì quý vị làm các bước như sau:

– Một là, quý vị đọc và nghiên cứu thật kỹ hết 11 quyển sách của Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, Viện chủ kiêm Trưởng ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, sưu tầm, biên soạn và viết ra. 11 quyển sách này, đã được 2 nhà Xuất bản sau đây cấp phép xuất bản, gồm:

  1. Nhà Xuấn bản Tôn Giáo, thuộc Ban Tôn Giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.

– Là cơ quan chuyên nghiệp về Tôn giáo, Tín ngưỡng, của Việt Nam.

  1. Nhà Xuấn bản Hồng Đức, thuộc Hội Luật Gia Việt Nam.

– Là cơ quan chuyên nghiệp về Luật và Văn học của Việt Nam.

– Hai là, quý vị muốn được cấp giấy “Giác ngộ Yếu chỉ Thiền Tông”, thì quý vị tự tìm đơn trên mạng Thientong.com hoặc liên lạc các số điện thoại nêu phần sau. Không qua trung gian, nếu qua trung gian thì không được kiểm thiền.

– Ba là, quý vị đạt được “Bí mật Thiền Tông”, thì quý vị cũng tự liên lạc các số điện thoại phần sau. Nhớ không qua trung gian, nếu qua trung gian, thì cũng  không được trả lời:

  1. Chùa Thiền Tông Tân Diệu. (Xem danh sách thành viên trực).
  2. Thiền gia Ngọc Lâm. Điện thoại: 0909.780.822 – 0394.797.942.
  3. Thiền gia Thu Thảo. Điện thoại: 0918.378.551.
  4. Thiền gia Hồng Phượng. Điện thoại: 0979.398.782.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 04 năm 2021.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu, ngày 1 tháng 4 năm 2021

Viện chủ kiêm Trưởng ban,   

Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân

DANH SÁCH TRỰC HẰNG NGÀY TẠI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

(Từ 8 giờ đến 16 giờ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Thứ 2: – Nguyễn Văn Lang: ĐT: 0772  665  299.

                 – Phạm Văn Năm: ĐT: 0902  884  832.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Thứ 3: – Trần Văn Khiết: ĐT: 0908  645  234.

                – Phan Văn Công: ĐT: 0919  618  016.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Thứ 4: – Phạm Gia Khoa: ĐT: 0349  844  433.

                – Ngô Thành: ĐT: 0926  686  909.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Thứ 5: – Phạm Thất Thuyết: ĐT: 0902  412  390.

                – Phạm Văn Rứ: ĐT: 0984  671  822.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Thứ 6: – Hồ Văn Hảo: ĐT: 0366  700  259.

                – Nguyễn Minh Hoàng: ĐT: 0908  427  873.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Thứ 7: – Nguyễn Văn Trung: ĐT: 0963  690  353.

                – Hồ Hữu Nhơn: ĐT: 0385  021  351.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Chủ nhật: – Nguyễn Văn Trung: ĐT: 0963  690  353.

                       – Ong Tôn Long: ĐT: 0909  287  601.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 12 | Hôm nay: 53 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004678
Đặt câu hỏi trực tuyến