CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tại sao? Khi con đem quyển Huyền ký đó ra đọc con cứ thấy đau đầu, có cảm giác rất khó chịu và mất ngủ nên con không...

I. BÀI KIẾN GIẢI.

Nam mô Mười Phương Chư Phật!

Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi: Ban Quản Trị chùa Thiền Tông Tân Diệu!

Tên con là: Hồ Thị Tề, Sinh năm 1957, 61 tuổi.

Quê quán tại: Thôn 2, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 01696577xxx.

1. Con xin giải trình về Nhân duyên con đến được với pháp môn Thiền tông.

Trước khi con biết pháp môn Thiền tông cuộc đời của con vô cùng đau khổ và rất phiền não. Vì thế nên con tin rằng chỉ có con đường tu hành để Giải thoát là tốt nhất, vậy nên con chọn pháp môn Tịnh độ, Niệm Phật, lễ bái tụng kinh, cầu nguyện để được vãng sanh về nước Cực lạc của Đức Phật A - Di - Đà. Tính đến nay đã tu theo được 21 năm và con cũng phát nguyện ăn chay trường được 17 năm rồi. Trong suốt thời gian tu hành này, con thấy dường như con đường dẫn đến Giải thoát rất mù mờ, Thân, Tâm con thường rất mệt mỏi mà cũng không cảm nhận được thứ gì gọi là an lạc cả.

Một hôm nhân duyên của con đã đến, con được cô em chồng là Hoàng Thị Thanh và chị Huấn ở xã Quỳnh Trang tặng cho một tập “Huyền ký của Đức Phật” truyền theo dòng Thiền tông. Ban đầu khi con đem quyển Huyền ký đó ra đọc con cứ thấy đau đầu, có cảm giác rất khó chịu và mất ngủ nên con không đọc nổi. Vì thế con không đọc nữa và lúc đó con nghĩ rằng pháp môn nào cũng là của Đức Phật dạy, thế nên con không để ý tới quyển sách ấy nữa. Vài hôm sau con gặp được hai người bạn tu theo pháp môn Thiền tông và hai người này họ đã ngộ Thiền, họ kể lại về sự mầu nhiệm của pháp môn này và chỉ bày cho con rõ ràng cách tu tập, nên con thấy hay, thuận lý và quyết định bỏ pháp môn Tịnh độ chuyển sang tu pháp môn Thiền tông học này.

2. Sự mầu nhiệm và chân thật của pháp môn Thiền tông

Khi đọc sách và nghe đĩa, con biết được pháp môn Thiền tông học vô cùng quý giá, lí Thiền rất khoa học, con thấy đây là những điều tuyệt mật của Phật giáo chỉ được truyền theo dòng Thiền tông qua các vị Tổ sư Thiền tông. Nó đi theo dòng riêng mà không có trong các kinh điển thông thường của nhà Phật. Nhận được pháp môn Thiền tông học này lòng con rất xúc động, vui mừng, sung sướng, con đã òa khóc rất nhiều lần mà không hiểu được vì sao con lại khóc, hai dòng lệ cứ tự nhiên tuôn trào mà con không sao cầm được. Sau một thời gian con thực hành theo lời dạy của Đức Phật và lời giảng giải của Thầy Chánh Huệ Phong, tâm con được an lạc, con cứ tập cho tâm vật lí tự nhiên Thanh tịnh không còn duyên theo vật lí, thế là phiền não tự biến mất. Con đã biết “Buông, dừng, thôi, dứt” để tìm lại chính mình. Cuộc sống của con nay đã sang một trang mới, cảm giác nhẹ nhàng không lo sợ, không áp lực, mọi công việc cứ tự nhiên, con đã thốt lên: Phật ôi, sao lại mầu nhiệm thế. Từ trước tới nay sao con khờ dại thế, vô minh thế, tại sao mình cứ hướng ngoại để tìm thứ huyễn hóa, ảo vọng mà không biết được rằng chính cái chân thật ấy nó ở ngay trong con người của mình”! 

3. Pháp môn Thiền tông là pháp môn giúp con người Giác ngộ, Giải thoát.

Đọc và nghe đĩa nhiều lần con đã hiểu rằng: Nhờ pháp môn Thiền tông học này, Đức Phật đã dạy cho loài người biết rõ về nhân sinh quan, vũ trụ quan, giúp cho loài người ai muốn Giác ngộ, Giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý nơi Tam giới này biết công thức để trở về Phật giới. Nhờ lời Phật dạy mà con biết Tánh Phật là gì,Tánh người như thế nào vv...

Muốn trở về quê xưa của mình, con người phải luôn sống với Phật Tánh thanh tịnh của chính mình, đồng thời biết tạo ra công đức (tức giúp cho người khác Giác ngộ và Giải thoát ) Vì công đức là phương tiện để trở về nơi “Mười Phương Chư Phật” sống. Con đã hiểu chỉ có pháp môn Thiền tông này mới đưa một con người từ phàm phu trở thành một vị Phật được, muốn vậy thì người tu phải vô trụ với vật chất, còn các pháp môn khác, người ta tu để được đến chỗ Thanh tịnh và vui sướng (Cực lạc) vui chơi một thời gian khi hết thì về tạo nghiệp và đi tiếp, họ tu còn mong cầu danh lợi, có chứng, có đắc nên có thành tựu trong vật lí, do đó khi có được phải bám giữ lấy nên không thể Giải thoát được.

Hôm nay con đã hiểu rõ lời dạy của Đức Phật rằng: “Tam giới vô an du như hỏa trạch”. Cho dù tu để đi đâu trong Tam giới này, như đến các cõi Trời hay nước Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì cũng vẫn còn ở trong Tam giới tức (nhà lửa), khi hưởng hết phước, cũng như tiêu hết tức (cháy hết) tiền, thì lại phải về làm người để kiếm tiếp tức (tạo phước tiếp) để đi. Nhưng khi về làm người bắt buộc phải chui vào tử cung của người Nữ còn gọi là phòng chết hay phòng ngủ, ngủ suốt 9 tháng 10 ngày ở đó, đến khi ra là phải quên sạch những cái trước kia và bắt đầu được cha mẹ mới, đặt cho một cái tên mới và phải học ăn, học nói lại từ đầu theo quy luật nhân quả tự nhiên “ không vì thời gian mà thay đổi, không do bờ cõi mà sai khác”. Do vậy không thể tu dần dần được, nếu kiếp làm người này tạo nghiệp gì thì phải đi trả hay đi hưởng nghiệp đó. Sau khi trả hay hưởng xong lại về tạo nghiệp tiếp để đi vì không tạo thì không có chỗ đi, cứ như thế luân hồi trong Tam giới không ngày cùng.  

Nay con đã hiểu và rất sợ Tam giới này, nên từ nay con xin nương theo Mười Phương Chư Phật, Tổ và Thầy quyết chí tu theo pháp môn Thiền tông, để được trở về “Quê xưa của mình” chấm dứt sinh tử luân hồi.

Cuối cùng, con xin cúi đầu Đảnh lễ Mười Phương Chư Phật và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư vị Tổ sư Thiền tông vì muốn độ cho loài người ra khỏi “nhà lửa Tam giới” mà truyền dạy pháp môn “Vô Thượng, Tối linh” này. Con xin cảm tạ Thiền Sư ni Đức Thảo và các Quý Thầy đã vượt qua nhiều trở ngại để cho “Hoa Thiền được nở tại Đất Rồng” và vươn xa khắp năm châu, để lại cho hậu thế một “Báu vật vô giá”.

 

II. BÀI KỆ (50 câu):

Sinh ra ở thế gian này

Mà sao phải chịu nhiều ngày khổ đau

Suy tưởng, phiền não thêm sầu

Lúc mưa, khi nắng dãi dầu bao nhiêu.

 

Sáng ra từ sớm đến chiều

Biết bao những chuyện tiêu điều khôn nguôi

Hơn thua, giành giật với Người

Thu về cho được nhiều rồi mới xong.

 

Thế nhưng cũng chẳng vừa lòng

Chạy theo vật chất quay vòng khó ra

Một hôm chợt tỉnh nhận ra

Cõi này tạm bợ vẫn là tử sanh.

 

Với thân tứ đại của mình

Đến lúc hoại diệt tử sanh tới rồi

Đi vào sáu nẻo luân hồi

Sống theo nhân quả, khó rời khổ đau.

 

Nghĩ ra như vậy nên mau

Tìm đường Giải thoát, con cầu “Phật cho”

Tâm con quyết chí, con lo

Theo Người học Phật , để “dò đường ra”.

 

Pháp môn Tịnh độ Di đà

Tụng kinh cầu nguyện để mà vãng sanh

Hương, đăng, hoa, quả lòng thành

Sớm trưa Niệm Phật chí thành, thiết tha.

 

Ăn chay, làm thiện vậy mà

Sao tâm chẳng thấy ngộ ra thứ gì

Nhân duyên may mắn đến thì

Được cô em họ hộ trì tặng cho.

 

Một tập huyền kí Thích Ca

Theo dòng Thiền học thật là cao sâu

Thiền tông Phật dạy nhiệm màu

Buông, dừng, thôi, dứt hết liền tử sanh.

 

Con đọc, con hiểu rõ rành

Bao nhiêu phiền não biến nhanh, hết rồi

Lòng con vui quá Phật ôi!

Hai hàng lệ nhỏ tuôn rơi thành dòng.

 

Công thức Phật dạy rõ rành

Để tâm Thanh tịnh nhận liền Tánh nghe

Tánh nghe, Tánh thấy là bè

Đưa Người Giác ngộ về quê của mình.

 

Hàng ngày sống với Phật mình

Để tâm Thanh tịnh, Phật mình hiện ra

Bể Tánh Thanh tịnh là Nhà

Tạo nhiều công đức để mà về quê.

 

Thấy vậy con phát nguyện liền

Nếu ai muốn học pháp Thiền Như Lai

Con dùng phương tiện chỉ bày

Giúp Người duyên lớn nhận ngay Tánh mình.

 

“Pháp dừng” – vô Thượng, Tối linh

Độ Người về tới quê mình an vui. Hết.

  •  

Nghệ An ngày 26 tháng 9 năm 2017

Phật tử: Hồ Thị Tề.

 

 

                                                                             

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 8 | Hôm nay: 163 | Hôm qua: 247 | Tổng truy cập: 597786
Đặt câu hỏi trực tuyến