CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI MỚI NHẤT NGÀY 19/6/2022

Lời dặn dò đường về Phật Giới dành cho Người đạt Bí Mật Đạo Phật KHVLThiền Tông VN mới nhất ngày 19/6/2022

Hôm nay các Phật gia được truyền Bí Mật Thiền Tông nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng để trở về Phật Giới - thành Phật.Ban hành lễ Bí Mật Thiền Tông của Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu của Chúng tôi mong rằng các Phật gia nên cố gắng nghe và thực hiện cho thật đúng để trở về Phật Giới- thành Phật một cách an toàn nhất.

 • Đức Phật dạy
 • 100 Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, khi trở về Phật Giới, chỉ có 3 hay 5 Phật gia trở về Phật Giới được mà thôi, còn bao nhiêu không trở về được.
 • Vì sao?
 • Vì các Phật gia không được trở về Phật Giới, có đến 6 trường hợp:
 • Trường hợp 1: Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tưởng của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tưởng của mình.
 • Trường hợp 2: Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tham của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tham của mình, cướp lấy pháp môn Thiền Tông học này, bị Siêu Nhân quả, không trở về Phật Giới được.
 • Trường hợp 3: Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Kiến chấp của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được.
 • Trường hợp 4: Khi đã là Phật gia rồi, mà còn lừa người khác, lấy tiền của họ, nên không trở về Phật Giới được.
 • Trường hợp 5: Khi đã là Phật gia rồi, mà còn ham danh, đi theo cái danh, nên không trở về Phật Giới được.
 • Trường hợp 6 : Khi đã là Phật gia rồi, mà còn chê, chửi, hay phá, v.v… pháp môn Thiền Tông học này, nên không trở về Phật Giới được.
 • Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu mong rằng: Tất cả các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay không có vị nào thực hiện 6 trường hợp nêu trên, để được trở về Phật Giới một cách an toàn, sau nhiều tỷ năm bị Nhân quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới này. Đường trở về Phật Giới có 3 trường hợp sau đây:

TRƯỜNG HỢP 1: CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

Phật gia có Công đức vô lượng:

 • Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm.
 • Độ 5 phút sau Phật gia sẽ thức dậy.
 • Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa.
 • Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương.
 • Lực sáng vàng rất mạnh, làm chói mắt tất cả các Trung Ấm Thân của các vị Thần Thánh Tiên và các loài mang Trung Ấm bằng điện từ Âm Dương, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.
 • Vì vậy, Ban Thần thực thi Nhân quả, phải tạo ra một cái “Bầu Chắn Sáng”, làm bằng Điện từ Âm Dương biến thể rất dày, để đưa Trung Ấm Thân sáng rực của Phật gia vào trong cái “Bầu Chắn Sáng” này ngủ.
 • Để sau khi Phật gia thức dậy. Ban hành lễ “Tiễn Phật gia trở về Phật Giới”, không ảnh hưởng đến mắt của các vị Thần Thánh Tiên, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.
 • Khi Phật gia thức dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh như sau:
 • Thấy có Ban Nghi lễ của các vị Thần Thánh Tiên.
 • Thấy có vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới phân thân vào dự lễ.
 • Thấy có đầy đủ 6 vị:

A. Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

        B. Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

        C. Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

      Rất  đông các Trung Ấm Thân khác các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể, đến nghe hành lễ.

 Mở đầu buổi lễ: Trưởng Ban Thần hành lễ nói:

 • Kính thưa Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, để rước tánh Phật đây, đã vào Trái Đất, vào gia đình, mượn thân và tánh Người tạo Công đức.
 • Tánh Phật đây, đã ở trong Trái Đất và Tam Giới là 38 tỷ năm.
 • Nay, giáo pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho công bố ra vào ngày 14-5-2017 tại “Nước Rồng”, cũng gọi là nước “Vô Cấu”, mà hiện nay gọi là nước “Việt Nam”.
 • Tánh Phật đây, đã theo học công thức, tạo được Công đức Vô lượng. Nay tánh Phật đây đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn trở về Phật Giới. Được sự chấp thuận của 6 vị:

A.Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

B.Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

C.Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

- Nên Ban Nghi Lễ Thần Thánh Tiên chúng tôi, có “điện khải” liên lạc bên Phật Giới. Bên Phật Giới mới đề cử vị Kim Thân Phật đây, vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này dự lễ hôm nay.

Kính thưa:

A.Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

B.Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

C.Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

- Xin cho phép vị Thần Quản lý tánh Phật có Công Đức Vô Lượng, mở kho Tàng Thức và kho Như Lai Tàng. Trình đọc quá trình 38 tỷ năm mà tánh Phật đây, lăn lộn ở Trái Đất cũng như ở Tam Giới này, xin các vị cho phép.

Các vị:

A.Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

B.Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

C.Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Đồng nói:

 • Sáu vị Thần Thánh Tiên chúng tôi, đồng ý cho vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng này, hãy mở kho Tàng Thức và kho Như Lai Tàng của tánh Phật này, đọc cho vị Kim Thân Phật phân thân đây nghe, cũng như 6 vị Thần Thánh Tiên chúng tôi và tất cả các Trung Ấm Thân có mặt hôm nay, cùng nghe.

Vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng. Nhìn vào 2 bộ phận ghi lại hành trình của tánh Phật, từ khi vào Trái Đất đến nay, được 38 tỷ năm, đọc cho:

 • Vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất, dự lễ rước tánh Phật có Công đức Vô lượng, trở về Phật Giới nghe, cũng như sáu vị:

A.Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

B.Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

C.Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Và tất cả Trung Ấm Thân có mặt dự lễ nghe:

 • Vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng, bước lên bục Nghi lễ và đọc quá trình tánh Phật, vào Trái Đất vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức.
 • Nhưng không tạo, mà tạo Nghiệp, nên bị đi theo nghiệp Nhân quả Luân Hồi đến nay là 38 tỷ năm. Tức sống 4 Trái Đất và Tam Giới này.
 • Thần Quản lý tánh Phật tôi xin đọc một số cơ bản mà tánh Phật đây bị Nhân quả, gồm:

1.Nhân quả 1:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở các Cõi Trời Vô sắc 5 lần.

2.Nhân quả 2:

-Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở các Cõi Trời Hữu sắc 12 lần.

3.Nhân quả 3:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Cực Lạc 16 lần.

4.Nhân quả 4:

-Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Thượng Đế 21 lần.

5.Nhân quả 5:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Đâu Suất 24 lần.

6.Nhân quả 6:

-Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Đao Lợi 17 lần.

7.Nhân quả 7:

-Tánh Phật đây, được làm Người giàu ở Trái Đất là 1.204 lần.

8.Nhân quả 8:

-Tánh Phật đây, bị Nhân quả ở Địa Ngục 21 lần.

9.Nhân quả 9:

- Tánh Phật đây, bị Nhân quả làm Hoa Báo 18 lần.

10.Nhân quả 10:

- Tánh Phật đây, bị các Nhân quả khác thì không tính hết được.

Phần đọc Nhân quả của tánh Phật đây, Thần Quản lý tôi đã đọc xong. Xin Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Xin mời.

Vị Thần Trưởng ban Nghi lễ nói:

 • Kính mời vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới vào Trái Đất có phát biểu gì, xin kính mời.
 • Vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới vào Trái Đất, đứng vào bục lễ, phát biểu:
 • Kính thưa Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.
 • Kính thưa Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.
 • Kính thưa Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.
 • Thưa Ban Nghi Lễ Thần Thánh Tiên.
 • Thưa các vị có mặt hôm nay.

Kim Thân Phật tôi xin, thay mặt Chư Phật ở Phật Giới, xin cám ơn:

A.Vị Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

B.Vị Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

C.Vị Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

D.Các vị Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Đã giúp tánh Phật đây đã ở nơi Trái Đất và Tam Giới suốt 38 tỷ năm:

 • Đi hưởng Phước ở các cõi Trời.
 • Hưởng Phước làm người Giàu Sang
 • Bị Nhân quả làm Hoa Báo.

     - Bị Nhân quả ở Địa Ngục.

- V.v…

Cũng may là không bị Siêu Nhân quả! Nếu bị Siêu Nhân quả, dù có Công đức bao nhiêu cũng không trở về Phật Giới được, mà phải ở 2 nơi:

1.Nơi 1: Vào Hầm Lửa Lớn sống, khi hết nghiệp phải mang thân con Vi Trùng vĩnh viễn.

2.Nơi 2: Nếu sợ vào Hầm Lửa Lớn sống, thì phải xin vị Ngạ Quỷ Chúa, vào làm các loại Cô Hồn sống, cũng vĩnh viễn.

Hôm nay, Kim Thân Phật tôi, được Chư Phật ở Phật Giới đề cử phân thân vào Trái Đất dự lễ rước tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật giới. Tôi xin thay mặt Chư Phật ở Phật Giới, xin cám ơn các vị:

A.Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

B.Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

C.Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

D.Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Vậy, cho phép Kim Thân Phật tôi đưa tánh Phật đây và khối Công đức Vô lượng ra Tầng bình lưu của Trái Đất, để trở về Phật Giới. Nhưng, trước khi Kim Thân Phật tôi rước tánh Phật đây trở về Phật Giới. Xin cho Kim Thân Phật tôi nói chuyện với tánh Phật này mấy lời.

Kim Thân Phật nhìn vào Bầu Chắn Sáng và nói với tánh Phật:

 • Này tánh Phật, 38 tỷ năm trước, tánh Phật vào Trái Đất Nam Diêm Phủ Đề này xin nhị vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu, vào gia đình, xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Nhị vị Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất chấp thuận, mới cho mở buổi lễ tiếp nhận các tánh Phật vào Trái Đất vào gia đình làm con của Cha Mẹ mượn thân và tánh Người tạo Công đức.

* Được các vị:

A.Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

B.Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

C.Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

+Có lời dạy các tánh Phật sống làm Người, thì phải sống đúng tư cách của con Người, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải Thoát ra, tánh Phật đến học công thức tạo Công đức để mang trở về Phật Giới.

+Còn Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, có đọc 6 điều Nội Qui và 6 phần Cam Kết:

6 điều Nội Qui:

1.Có gia đình phải lo cho gia đình.

2.Có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc.

3.Phải sống trong: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.

4.Lo làm ăn, đừng tin nhảm nhí.

5.Phải sống bằng trí tuệ thật sáng suốt.

6.Tuyệt đối, không mê tín dị đoan.

6 phần Cam Kết:

1.Phải tìm cách tạo nhanh Công đức để mang trở về Phật Giới.

2.Không vì danh mà ở mãi Trái Đất này.

3.Không vì lợi mà lường gạt người kém hiểu biết.

4.Không vì địa vị mà tranh giành với Người khác.

5.Không vì ngã chấp cho ta là giỏi nhất, mà chửi Người khác.

6.Không bịa ra những chuyện linh thiêng, để lường gạt mê muội.

+Trên đây là 6 phần Nội Qui và 6 phần Cam Kết, mà mỗi tánh Phật khi vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ tạo Công đức, tánh Phật nào cũng phải học thuộc lòng. Nhưng không tánh Phật nào vào gia đình nghiêm chỉnh chấp hành, nên mới bị Nhân quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới lâu như vậy!

+Cũng may là suốt 38 tỷ năm ở 4 Trái Đất và Tam Giới, tánh Phật không bị Siêu Nhân quả. Nên nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn thứ 6 là Thiền Tông ra, tánh Phật nương theo đây tạo được Công đức Vô lượng.

+Nay đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn mang khối Công đức Vô lượng này trở về Phật Giới, được 6 vị Thần Thánh Tiên quản lý Trái Đất chấp thuận, có mời Kim Thân Phật tôi, phân thân vào Trái Đất rước về. Nhưng trước khi tánh Phật theo Kim Thân Phật tôi trở về Phật Giới, tánh Phật hãy có lời cám ơn các vị:

A.Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

B.Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

C.Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

D.Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

E.Cũng như vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật, để rồi theo Kim Thân Phật tôi trở về Phật Giới.

Tánh Phật đang ngồi trong Bầu Chắn Sáng, đứng lên có lời cám ơn:

+Kính thưa Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

+Kính thưa Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

+Kính thưa Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

+Kính thưa Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

+Kính thưa vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật tôi.

+Kính thưa các quý vị, tánh Phật con đang đứng trong Bầu Chắn Sáng này, nhìn thấy các quý vị, mà nhớ lại 38 tỷ năm về trước.

+Các quý vị cũng có buổi lễ rước các tánh Phật chúng con vào Trái Đất, cho vào gia đình để xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Khi Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên đọc 6 phần Cam Kết và 6 điều của bản Nội Qui, cho tánh Phật của chúng con nghe.

 • Vì tánh Phật con lơ là, không chú ý 6 điều Nội Qui và 6 phần Cam Kết, nên làm theo tánh con Người, do thập loại Cô Hồn xúi giục, nên bị Nhân quả Luân Hồi, phải trôi lăn ở Trái Đất và Tam Giới đến 38 tỷ năm!
 • Cũng may cho tánh Phật của con là, không bị Siêu Nhân quả. Mà may mắn nhất là, tánh Phật con sống ở nước Việt Nam, đúng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn Thiền Tông ra. Con hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật đúng, nên được Vô lượng Công đức.
 • Nay tánh Phật con được các vị tổ chức hành lễ tiễn tánh Phật con trở về Phật Giới, có vị Kim Thân Phật đây đến dự lễ và rước trở về Phật Giới.
 • Tánh Phật con, không biết nói lời gì cám ơn cho đúng với công lao mà các vị đã giúp tánh Phật con ở 4 Trái Đất và Tam Giới này suốt 38 tỷ năm.
 • Tánh Phật con, xin cúi đầu cám ơn các vị:

+Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

+Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

+Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

+Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

+Vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật của con đây.

-Tánh Phật con xin mang khối Công đức Vô lượng trở về Phật Giới, khi thành Phật xong. Con xin phân thân vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này để thăm các vị.

-Vậy, tánh Phật con một lần nữa xin cúi đầu cám ơn:

+Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

+Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

+Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

+Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

+Vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật của con.

 • Tánh Phật con xin mang khối Công đức theo vị Kim Thân Phật ra Tầng bình lưu của Trái Đất để chờ ngày trở về Phật Giới. Khi thành Phật xong, tánh Phật con thường xuyên vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này thăm các vị.

-Tánh Phật vừa cám ơn xong. Tất cả các vị Thần Thánh Tiên cùng nhau đứng lên nói câu:

-Thần Thánh Tiên chúng tôi xin tiễn Kim Thân Phật và tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật Giới được an toàn!

Trân trọng kính tiễn.

Buổi lễ Tiễn tánh Phật mang khối Công đức Vô lượng trở về Phật Giới đến đây đã hết.

TRƯỜNG HỢP 2: CÔNG ĐỨC VỪA

Phật gia có Công đức vừa:

 • Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau Phật gia thức dậy.
 • Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa, mà Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương, lực sáng vàng không nhiều.
 • Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, tổ chức buổi lễ hướng dẫn Phật gia theo Hoa Tiêu của vị Phật, từ Phật Giới phân thân vào ngự ở Tầng bình lưu của Trái Đất, làm Hoa Tiêu rước Phật gia trở về Phật Giới.
 • Trên đường từ Trái Đất ra Tầng bình lưu sẽ có những loài Ngạ Quỷ hiện tướng Phật theo dụ tánh Phật và nói như sau:

+ Như Lai là Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất dự lễ rước Phật gia trở về Phật Giới, nhưng Như Lai vào không kịp mới đến đây buổi lễ đã xong.

+ Vậy, Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

+ Vị Phật này vừa nói xong, 2 tay xoe tròn. Tức khắc một Hoa Tiêu xuất hiện.

Vị Phật này nói:

 • Phật gia hãy bay theo Hoa Tiên của Như Lai trở về Phật Giới.

+ Nếu Phật gia thuộc đường trở về Phật Giới, vị Phật này nói gì mặc kệ, không để ý đến, làm thinh. Cứ bay ra ngoài Trái Đất 5 km, là vị Phật này không còn theo nói với Phật gia nữa, Hoa Tiêu tự biến mất.

+ Phật gia cứ bay thêm 5 km nữa là ra ngoài Trái Đất 10 km, thì sẽ thấy Hoa Tiêu thật của vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu của Trái Đất bay vào. Phật gia bay theo Hoa Tiêu này ra Tầng bình lưu của Trái Đất để trở về Phật Giới.

+ Khi Phật gia ra đến Tầng bình lưu của Trái Đất, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy Phật gia còn thời gian bao lâu nữa, Trái Đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân Hồi, vào Trung tâm này trở về Phật Giới.

*Trung tâm Vận hành Luân hồi, là trục quay của Tam Giới, có 2 công dụng:

A.Một là, lỗ đầu ống hút vào Trái Đất, gọi là “Đầu lỗ hút Âm”, có 2 công dụng:

1- Hút Kim Thân Phật vào Trái Đất, gọi là Kim Thân Phật nhập Ta Bà, để làm việc với các vị: Thần – Thánh – Tiên, quản lý Trái Đất.

2- Hút tánh Phật vào Trái Đất, do Kim Thân Phật dẫn vào, để xin nhị vị Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất, cho vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức, mang trở về Phật Giới, thành Phật.

B.Hai là, lỗ đầu ống đẩy ra Trái Đất, gọi là “Đầu đẩy Dương”, cũng có 2 công dụng:

1- Đẩy Kim Thân Phật nhập Ta Bà, làm việc xong, trở về Phật Giới.

2- Đẩy tánh Phật và Công đức của tánh Phật tạo được, ra ngoài Trái Đất, trở về Phật Giới, do vị Kim Thân Phật dẫn trở về Phật Giới, thành Phật.

 • Đức Phật lưu ý các Phật gia đường trở về Phật Giới phải biết 3 phần:

1.Phần 1:

- Trung Ấm Thân của Phật gia cấu tạo bằng điện từ Âm Dương. Khi vào Trung tâm Vận hành Luân Hồi là nơi không có cuốn hút vật lý, nên Trung Ấm Thân của Phật gia được hút trả lại Trái Đất, để đi theo quy luật cuốn hút vật lý của Trái Đất.

2.Phần 2:

- Tánh Phật gốc ở Phật Giới.

- Công đức là thứ “vật tư” sử dụng ở Phật Giới, để tạo thành là Pháp Thân Thanh Tịnh, cũng như Kim Thân Phật.

- Nên 2 thứ này được đẩy ra ngoài Trái Đất và Tam Giới, vào Phật Giới.

3.Phần 3:

- Tốc độ di chuyển trong “Ống Trung tâm Vận hành Luân Hồi” bằng tốc độ ánh sáng của điện từ Quang, 1 giây là 1.200.000 km.

- Từ Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ. Như vậy, từ Trái Đất trở về Phật Giới là 4 tỷ rưỡi km.

- Tính ra, đường bán kính của Tam Giới là 5 tỷ km.

Còn đường kính của Tam Giới là 10 tỷ km.

TRƯỜNG HỢP 3:

CÔNG ĐỨC ÍT, PHƯỚC ĐỨC NHIỀU, ÁC ĐỨC CŨNG NHIỀU:

Phật gia có Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều:

 • Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, 8 giờ sau Phật gia mới thức dậy.
 • Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa, mà Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương. Lực sáng vàng rất yếu ớt.
 • Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên tổ chức buổi lễ hướng dẫn Phật gia theo Hoa Tiêu của vị Phật, từ Phật Giới, phân thân vào ngự Tầng bình lưu của Trái Đất, làm Hoa Tiêu rước Phật gia trở về Phật Giới.

Trên đường trở về Phật Giới sẽ có những trường hợp sau đây sẽ diễn ra:

+Khi Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên dặn dò đường trở về Phật Giới. Đứng xung quanh Phật gia có 2 thành phần nữa, gồm:

 • Một là Họ tộc của Phật gia.
 • Hai là Thập loại Thánh.

+ Họ tộc thì kêu gọi Phật gia ở lại Trái Đất làm giàu.

+ Thập loại Thánh thì mời Phật gia vãng sanh lên các cõi Trời, mang thân Trời hưởng Phước ở cõi Trời.

+ Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên hỏi Phật gia:

 • Phật gia muốn trở về Phật Giới hay đi theo Họ tộc hay theo các vị Thập loại Thánh vãng sanh lên các cõi Trời, mang thân Trời hưởng phước?
 • Họ tộc và các vị Thập loại Thánh nắm kéo Phật gia theo họ.
 • Nếu Phật gia muốn trở về Phật Giới, thì Phật gia bất ngờ la lên một tiếng cho thật lớn là “BUÔNG!”.
 • Họ Tộc và các vị Thập loại Thánh buông tay ra.

+ Liền khi đó, Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên liền đẩy Phật gia ra ngoài Trái Đất, nếu đủ sức mạnh, thì Phật gia văng ra ngoài Trái Đất 5 km, các Thập loại Cô Hồn không giả Phật dụ Phật gia nữa.

+ Còn nếu Phật gia không văng ra ngoài Trái Đất 5 km, thì Thập loại Cô Hồn giả Phật dụ Phật gia như sau:

 • Như Lai là Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất để rước Phật gia trở về Phật Giới, nhưng đến không kịp, thì lễ dặn dò của Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên đã xong.
 • Vậy, Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.
 • Vị Phật vừa nói xong, hai tay vị Phật liền xoe tròn, một Hoa Tiêu được hình thành.

+ Vị Phật liền bay đi và nói:

 • Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.
 • Nếu Phật gia đã thuộc đường về Phật Giới, thì Phật gia không để ý đến. Mặc cho vị Phật này bay đi nói gì thì nói.

+ Nếu Phật gia lỡ bay theo Hoa Tiêu của vị Phật thì thử như sau để biết Hoa Tiêu thật hay Hoa Tiêu giả:

 • Phật gia đang bay theo Hoa Tiêu, bất ngờ Phật gia dừng lại.
 • Nếu là Hoa Tiêu giả, thì vị Phật này không dừng lại.
 • Vị Phật giả này, biết Phật gia phát hiện nên tự biến mất, Hoa Tiêu cũng biến mất.

+ Phật giả này, có thể thử Phật gia 3 lần, Phật gia cũng áp dụng như lần đầu.

 • Khi nào Phật gia bay ra ngoài Trái Đất 5 km, thì Phật giả không thử Phật gia nữa,
 • Phật gia tiếp tục bay ra ngoài Trái Đất 5 km nữa, là 10 km. Tức ra ngoài quản lý của các vị Thần Thánh Tiên.
 • Liền khi đó, thấy Hoa Tiêu màu vàng sáng rực, từ ngoài Trái Đất bay vào là Hoa Tiêu thật của vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu Trái Đất điều khiển vào Trái Đất, rước Phật gia ra Tầng bình lưu để trở về Phật Giới.

* Đức Phật dạy cách nhìn Hoa Tiêu thật hay giả:

1. Hoa Tiêu thật: Có màu vàng sáng trong.

- Trong Hoa Tiêu không có gợn gì.

- Chất liệu Hoa Tiêu này làm bằng Điện từ Quang.

2. Hoa Tiêu giả: Màu vàng không sáng.

- Trong Hoa Tiêu có gợn 2 màu trắng và đen.

- Hoa Tiêu này làm bằng chất liệu điện từ Âm Dương.

-Từ trước mặt Phật gia bay vào là Hoa Tiêu giả.

-Từ trên không gian bay vào là Hoa Tiêu thật.

Phật gia vào tầng Bình lưu Trái Đất được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp đón và nói Như Lai là phật Thích Ca Mâu Ni chờ ở Tầng Bình Lưu này để hướng dẫn Phật Gia đường trở về Phật giới do các vị Kim Thân Phật đây trợ giúp Như Lai đưa các Phật Gia trở về Phật Giới . Như Lai chúc mừng các Phật Gia . Vậy Phật Gia hãy chào các vị Kim Thân Phật đây và trình bày vài nét mà Phật Gia đã trãi qua được để trở về Phật Giới. Phật Gia nói “ Phật gia ,Con xin cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Kim Thân Phật từ Phật giới nhập ta bà để giúp tánh Phật con trở về Phật giới sau nhiều tỷ năm sống ở Trái Đất và Tam giới theo nhân quả luân hồi. Khi Tánh Phật con ở Phật giới vào Trái Đất , vào Gia đình xin làm con của cha mẹ  mượn thân và tánh người tạo Công Đức , nhưng chúng con đây không chịu tạo Công Đức mà ham tạo Phước Đức và Ác Đức nên bị quy luật nhân quả luân hồi ở Trái Đất và Tam Giới hàng mấy chục tỷ năm cũng may tôi gặp được pháp môn Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho công bố tại “Nước Rồng “ của nước Việt Nam , tánh Phật con biết được tìm đến học, tánh Phật con đã Giác Ngộ được Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu hành lễ truyền Bí Mật Thiền Tông và dặn dò đường trở về Phật giới có cấp cho con bằng chứng nhận là Phật Gia Thiền Tông . Nay Phật Gia Thiền Tông con đã hết tuổi thọ và muốn trở về Phật giới được vị Thần quản lý tánh Phật con kiểm tra ba phần .

 1. Hỏi Phật gia con có thật sự muốn trở về Phật giới không , nếu muốn thì cho con về
 2. Vị Thần quản lý xem trong Như Lai tàng của con có số Công Đức vừa, hay ít con có Công Đức vừa
 3. Vị Thần quản lý xem trong tàng thức của con coi có bị nghiệp siêu nhân quả hay không. Nếu có thì không cho trở về Phật Giới mà phải vào hỏa Ngục . Trong tàng thức của con không có nghiệp siêu nhân quả nên con trở về Phật giới. Khi vị Thần quản lý xem xong và kết luận trong Như Lai tàng của con đây có đầy đủ Công Đức trong tàng thức của con không bị siêu nhân quả nên vị Thần quản lý trình với sáu vị

+Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

+Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

+Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

+Đề nghị cho Phật Gia con trở về Phật giới được sáu vị chấp thuận, Phật gia con xin cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni  và các vị Kim Thân Phật rất nhiều . Phật Gia con kính chào các vị Kim Thân Phật phân thân vào đây rước tánh Phật con và số Công Đức trở về Phật giới.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói :

 • Này tánh Phật , Trái Đất đã qua trung tâm vận hành luân hồi được 40 ngày. Vì vậy,tánh Phật phải ở Tầng Bình lưu này chờ 325 ngày nữa thì Trái Đất mới quay trở lại trung tâm vận hành luân hồi .Như Lai sẽ nhờ một trong các Kim Thân Phật đây đưa tánh Phật và số Công Đức vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới.
 • Như Lai nói cho tánh Phật biết , khi Phật Gia vào trung tâm vận hành luân hồi thì các trường hợp sau đây sẽ diễn ra
 • Trung ấm thân và các nghiệp phước đức, ác đức của Phật gia cấu tạo bằng điện từ Âm Dương bị hút trở lại Trái Đất Âm Dương
 • Tánh Phật và khối Công Đức của Phật Gia được sức đẩy của Điện Từ Quang trong Ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ  với tốc độ 1.200.000 km một giây , tính theo km là 4,5 tỷ. Như vậy đường bán kính của tam giới là 5 tỷ km, đường kính của tam giới là 10 tỷ km.Khi Phật Gia vào Phật giới phải vào “ Bầu tánh Phật hoàn Phật giới “ để
 • Hút hạt Điện từ Dương bao tánh Phật trả lại cho Phật Giới nếu là tánh Phật Nam.
 •  Hút hạt Điện từ Âm bao tánh Phật trả lại cho Phật Giới nếu là tánh Phật Nữ.
 • Vỏ bọc khối Công đức tự động hình thành ra Pháp Thân Thanh Tịnh để bao Kim Thân Phật.
 • Ruột khối Công Đức tự động định hình ra Kim Thân Phật để cho tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này- Thành Phật
 • Khi tánh Phật đã thành Phật rồi thì Kim Thân Phật này liền ra ngoài “Bầu tánh Phật” hoàn Phật Giới được Ban Nghi Lễ tiếp đón và hướng dẫn việc làm của Kim Thân Phật là phải tái nhập Ta Bà hay đi bất cứ nơi nào trong Phật Giới tìm những Trái Đất nào đang phổ biến pháp môn Thiền Tông nhập vào Trái Đất đó để tìm cách giúp các tánh Phật học công thức tạo Công Đức mang trở về Phật Giới .

Buổi lễ truyền Bí Mật Thiền Tông của Tổ Đình chùa Thiền Tông Tân Diệu đến đây là hết .

Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 49 | Hôm nay: 52 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004662
Đặt câu hỏi trực tuyến