CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
KINH TỤNG ĐỂ TIỄN THIỀN GIA, PHẬT GIA, PHẬT TỬ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN:

CHÚNG CON LÀ BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU,

XIN ĐỌC BÀI KỆ NÀY, ĐỂ TIỂN

PHẬT …………………………………., SANH NGÀY …………………

TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

KÍNH XIN ĐỨC THẾ TÔN VÀ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT CHỨNG MINH

TRƯỚC KHI ĐỌC BÀI KỆ. CHÚNG CON XIN

DÂNG HƯƠNG:

KHÓI HƯƠNG BAY KHẮP BẦU TRỜI XANH

RỐT RÁO TÂM CON BỔN NGUYỆN LÀNH

TRÊN KHÓI HƯƠNG NÀY XIN PHẬT NGỰ

CHỨNG CHO ĐỆ TỬ TẤM LÒNG THÀNH.  O

LỄ PHẬT:

KÍNH LẠY PHẬT TỪ BI CỨU THẾ

ĐEM ĐẠO THIỀN PHỔ TẾ CHÚNG SANH

TRẦN GIAN BIẾT NẺO TU THIỀN

NHỜ TÂM THANH TỊNH QUANG MINH SOI ĐƯỜNG.O

LỄ PHÁP:

KÍNH LẠY PHÁP LÀ PHƯƠNG GIẢI THOÁT

GỐC TU THIỀN CHÁNH PHÁP NGÀY XƯA

NHIỀU NGƯỜI GIÁC NGỘ CÓ THỪA

VÌ ĐÃ BIẾT ĐƯỢC QUÊ XƯA CỦA MÌNH.  O

LỄ TĂNG:

KÍNH LẠY TĂNG NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

HẠNH TĂNG VÔ NHẤT VẬT THANH BẦN

TỰ MÌNH GIÁC NGỘ LÝ CHÂN

GIÚP NGƯỜI GIÁC NGỘ TRỌN PHẦN THIỀN TÔNG.O

TÔN KÍNH PHẬT BẢO:

PHẬT LÀ ĐẤNG TỐI CAO GIÁC NGỘ

LẬP ĐẠO THIỀN TẾ ĐỘ CHÚNG SANH

LUẬT NGHIÊM GIỚI CẤM BAN HÀNH

LÀ NGƯỜI DẪN LỘ CHỈ RÀNH NẺO TU.O

CÕI TRẦN THẾ MỊT MÙ TĂM TỐI

BIẾT ĐÂU LÀ ĐƯỜNG LỐI THOÁT THÂN

ĐẦU TIÊN MỘT BẬC SIÊU NHÂN

CẤT MÌNH THOÁT TỤC BƯỚC CHÂN LÌA ĐỜI. O

ĐÂY ĐỆ TỬ LÀ NGƯỜI MONG MỎI

DỨT TRẦN DUYÊN THEO DÕI HỌC HÀNH

KÍNH DÂNG MỘT TẤM LÒNG THÀNH

PHỤNG THỜ ĐỨC PHẬT ĐẠO THIỀN CAO SIÊU.O

 

TÔN KÍNH PHÁP BẢO:

PHÁP CỦA PHẬT GIÁO ĐIỀU CHÁNH LÝ

THEO THIỀN TÔNG HỌC PHÁP TU THIỀN

BA, Y, MỘT THẤT TÙY DUYÊN

PHÁP MÔN THANH TỊNH HỮU DUYÊN RÕ LỜI.O

PHÁP GIẢI THOÁT KHỎI NƠI THẾ SỰ

ĐƯỢC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI AN NHÀN

SỐNG TRONG THANH TỊNH DỄ DÀNG

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MỞ ĐÀNG HUYỂN MÔN.O

LỜI DẠY PHÁP HÙNG HỒN CẢNH TỈNH

GIÚP CHÚNG SANH HẾT BỆNH HÔN TRẦM

QUÍ THAY DIỆU PHÁP THẬM THÂM

CHÚNG CON HẾT DẠ THÀNH TÂM TU THIỀN. O

TÔN KÍNH TĂNG BẢO:

TĂNG LÀ CÁC NHÀ SƯ THANH TỊNH

TÂM THỂ KHÔNG KHÔNG CHẲNG DÍNH BỤI TRẦN

LY GIA CẮT ÁI KHINH THÂN

DỨT TRỪ BẢN NGÃ LÃNH PHẦN ĐỘ SANH. O

 

TĂNG LÀ NGƯỜI THỪA HÀNH PHẬT PHÁP

ĐEM ĐẠO THIỀN DẠY KHẮP THẾ GIAN

HỒNG TRẦN ĐÁM LỬA CHÁY LAN

NƯỚC MƯA THIỀN HỌC XỐI TRÀN TẮT NGAY.O

CHƯ THÁNH TĂNG CÔNG DÀY VÔ HẠN

ĐỘ CHÚNG SANH BAO QUẢN NHỌC NHẰN

ĐỘI ƠN CẢM ĐỨC KHÔNG NGẰN

CHÚNG CON THỜ KÍNH LỄ HẰNG DÁM SAI.O

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO:

KÍNH LẠY PHẬT PHÁP TĂNG TAM BẢO

CHỨNG LÒNG CON HIẾU THẢO CÚNG DƯỜNG

CỦA NÀY VỐN CỦA THIỆN LƯƠNG

CHÚNG CON TẠO SẮM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀNH.O

NAY PHÁT NGUYỆN LÒNG THÀNH DÂNG CÚNG

XIN ƠN TRÊN HƯỞNG DỤNG CHỨNG MINH

NGUYỆN CẦU TẤT CẢ CHÚNG SANH

TU THEO THIỀN HỌC KHÔNG CÒN TRẦM LUÂN. O

THIỀN TÔNG PHẬT DẠY CON MỪNG

MỪNG VÌ SANH TỬ ĐÃ DỪNG VỚI CON

CHÚNG CON NHẤT QUYẾT LÒNG SON

QUYẾT TU THANH TỊNH KHÔNG CÒN TRẦM LUÂN.O

 

HIỆN TẠI CHÚNG CON BIẾT DỪNG

KHÔNG THEO VẬT CHẤT LÀ DỪNG LẠI NGAY

HÔM NAY TẠI BÀN THỜ NGÀI

KÍNH XIN ĐỨC PHẬT NHẬN NGAY LỜI NÀY.O

 

CHÚNG CON KÍNH NGUYỆN TẠI ĐÂY

THIỀN TÔNG ĐỨC PHẬT TẠI ĐÂY LƯU TRUYỀN

CHÚNG CON NGUYỆN DỨT CÁC DUYÊN

TU THEO THIỀN HỌC KHÔNG CÒN TRẦM LUÂN.O

HÔM NAY THẬT SỰ CON MỪNG

KHÔNG THEO VẬT CHẤT LUÂN HỒI DỪNG NGAY

BÀN THỜ THIỀN TÔNG CỦA NGÀI

CHÚNG CON KÍNH NGUYỆN XIN NGÀI CHỨNG MINH.O

CHÚNG CON CỐ GẮNG GIỮ GÌN

PHÁP MÔN THIỀN HỌC Ở CÙNG CHÚNG CON

CHÚNG CON NHẤT QUYẾT LÒNG SON

CỐ GẮNG GÌN GIỮ ĐỂ CÒN MAI SAU.O

CHÚNG CON THỆ NGUYỆN VỚI NHAU

PHÁP MÔN THIỀN HỌC KHÔNG SAO PHAI MỜ

THIÊN TÔNG CHÂN CHÁNH CON THỜ

KÍNH XIN ĐỨC PHẬT NHẬN LỜI CHÚNG CON.O

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

 

CHÚNG CON XIN ĐỌC BÀI KỆ TIỂN

PHẬT ……………….... TRỞ VỀ PHẬT GIỚI:

******

THUỞ XƯA, TÁNH PHẬT VÀO ĐÂY

MƯỢN THÂN TỨ ĐẠI, NÊN GÂY LUÂN HỒI

THIỀN TÔNG CÔNG BỐ RA RỒI

PHẬT……. LÀ NGƯỜI TRỢ GIÚP PHỔ RA.O

THẾ GIỚI, VẬT LÝ TA BÀ

KHÔNG AI THOÁT ĐƯỢC, VƯỢT QUA LUẬT NÀY

PHẬT ……….. LÀ NGƯỜI CHUNG TAY

GIÚP CHÙA TÂN DIỆU TẠI ĐÂY LƯU TRUYỀN.O

PHỔ ĐI KHẮP CHỐN CÁC MIỀN

GIÁO PHÁP NGUỒN THIỀN CỦA PHẬT THÍCH CA

HỌ ………….. GÓP SỨC PHỔ RA

TUYỆT Ý PHẬT ĐÀ LÀ PHÁP THIỀN TÔNG.O

THIỀN TÔNG PHỔ KHẮP NÚI SÔNG

NHIỀU NGƯỜI GIÁC NGỘ THIỀN TÔNG ĐẤT RỒNG

CÔNG ĐỨC, CÓ ĐƯỢC LÀ CÔNG

PHẬT ……… GÓP SỨC, PHỔ TRUYỀN NĂM CHÂU. O

CHÚNG CON GHI NHẬN CÔNG SÂU

HỒI HƯỚNG CÔNG NÀY PHẬT …………………………

RỜI BỎ THẾ GIỚI TA BÀ

TRỞ VỀ PHẬT GIỚI LÀ NHÀ QUÊ XƯA.O

LUÂN HỒI SINH TỬ DÂY DƯA

GIỜ ĐÂY ĐÃ DỨT, SỚM TRƯA AN NHÀN

VỀ NƠI, PHẬT GIỚI BÌNH AN

LÀ NƠI QUÊ CŨ AN NHÀN THẢNH THƠI.O

THẾ GIỚI VẬT LÝ LUÂN HỒI

TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THẢNH THƠI MIÊN TRƯỜNG

Ở TRONG THẾ GIỚI ĐAU THƯƠNG

KHÔNG AN MÀ LẠI PHẢI VƯƠNG NGHIỆP TRẦN.O

THẾ GIỚI VẬT LÝ MUÔN PHẦN

TẠO RA NHÂN QUẢ ĐƯỜNG TRẦN PHẢI ĐI

MUỐN LÌA SANH TỬ PHẢI THÌ

KHÔNG TẠO NHÂN QUẢ LÀM CHI LUÂN HỒI.O

THẾ GIỚI VẬT LÝ BỎ RỒI

CON ĐƯỜNG SANH TỬ HẾT RỒI VỚI TA

THIỀN TÔNG CỦA PHẬT THÍCH CA

DẠY CHO NHÂN LOẠI VƯỢT RA LUÂN HỒI.O

THẾ GIỚI VẬT LÝ LUÔN TRÔI

LÀ ĐƯỜNG SANH TỬ, PHẢI THÔI KHÔNG MÀNG

BỎ ĐI NHỮNG CHUYỆN THẾ GIAN

VỀ NƠI PHẬT GIỚI AN NHÀN THẢNH THƠI.O

THIỀN TÔNG PHỔ BIẾN KHẮP NƠI

AI MUỐN GIẢI THOÁT TU THỜI THIỀN TÔNG

THIỀN TÔNG ĐANG Ở NƯỚC RỒNG

GIÚP NGƯỜI GIẢI THOÁT NỘI TRONG ĐỜI NÀY.O

HÃY NGHE LỜI DẠY CỦA THẦY

KHÔNG DÍNH VẬT CHẤT, LÀ ĐÂY ĐƯỢC VỀ

THIỀN TÔNG XÓA SẠCH U MÊ

MỞ RA PHẬT NHÃN LÀ VỀ QUÊ TA.O

PHẬT TÁNH THANH TỊNH CỦA TA

TẠO NHIỀU CÔNG ĐỨC THÌ TA TRỞ VỀ

 NHƯNG TA, PHẢI RÕ ĐƯỜNG VỀ

NHÌN THẤY SÁNG RỰC LÀ QUÊ CỦA MÌNH. O

PHẬT GIỚI TRONG CẢNH SÁNG TRƯNG

ĐIỆN TỪ QUANG ẤY, LÀ VỪNG MÊNH MÔNG

Ở TRONG PHẬT GIỚI BA KHÔNG

KHÔNG BUỒN, KHÔNG GIẬN, CŨNG KHÔNG NÃO PHIỀN.O

NGƯỜI SỐNG THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN

MUỐN VỀ PHẬT GIỚI LÀ MIỀN QUÊ XƯA

CHỈ CẦN THANH TỊNH SỚM TRƯA

CÓ NHIỀU CÔNG ĐỨC, LÀ VỀ ĐƯỢC NGAY.O

TRONG SANH TỬ TRẦN AI

LÀ PHẢI SANH TỬ, CÓ AI THOÁT PHẦN

VẬT LÝ THẾ GIỚI DƯƠNG TRẦN

QUI LUẬT NHÂN QUẢ, KÌM CHÂN MỌI NGƯỜI.O

MUỐN LÌA NHÂN QUẢ PHẢI THÔI

THÔI ĐI TẤT CẢ LUÂN HỒI BỎ TA

ĐÂY LÀ LỜI PHẬT THÍCH CA

TUYỆT Ý PHẬT ĐÀ: BÍ MẬT THIỀN TÔNG.O

MUỒN VỀ PHẬT GIỚI PHẢI KHÔNG

KHÔNG DÍNH, KHÔNG MẮC, Ở TRONG DƯƠNG TRẦN.

THIỀN TÔNG PHẬT DẠY ĐÔI PHẦN

PHẢI SỐNG THANH TỊNH LÀ PHẦN CỦA TA.O

NGÀY XƯA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

DẠY CHO NHÂN LOẠI THOÁT RA LUÂN HỒI

TẤT CẢ VẬT CHẤT NÊN THÔI

THÔI ĐI TẤT CẢ LUÂN HỒI BỎ TA.O

CHỈ CẦN THANH TỊNH LÀ TA

VƯỢT QUA VẬT CHẤT, LÀ TA TRỞ VỀ

QUÊ XƯA, CHỐN CŨ LÀ QUÊ

BỂ TÁNH THANH TỊNH, LÀ QUÊ VĨNH TRƯỜNG.O

VĨNH TRƯỜNG KHÔNG CÓ ĐAU THƯƠNG

HẰNG SA CHƯ PHẬT, VĨNH TRƯỜNG SỐNG ĐÂY

PHẬT .…….., ĐÃ HIỂU CHỖ NÀY

ĐƯỢC VỀ QUÊ CŨ, NHỜ THẦY THÍCH CA.O

QUẢN TRỊ TÂN DIỆU TRÌNH RA

NHÀ XƯA QUÊ CŨ, THÍCH CA CHỈ VỀ

……………….. NAY ĐÃ ĐƯỢC VỀ

VỀ NƠI CHỐN CŨ, LÀ QUÊ VĨNH HẰNG.O

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CÀ MÂU NI PHẬT!

 

PHẬT ……. DANH …………………..

HẾT DUYÊN SỐNG Ở TRẦN DUYÊN NGƯỜI ĐỜI

TRỞ VỀ PHẬT GIỚI NGHỈ NGƠI

KHÔNG CÒN LUÂN CHUYỂN ĐỂ ĐỜI AN VUI.O

THIỀN TÔNG PHẬT DẠY BỎ TÔI

VÌ TÔI LÀ NGÃ, NÊN ĐỜI PHẢI LUÂN

PHẬT ……… ĐÃ TU CHỮ DỪNG

DỪNG HẾT TẤT CẢ, LÀ DỪNG TỬ SANH.O

THẾ GIỚI VẬT CHẤT ĐUA TRANH

ĐUA TRANH MÀ ĐƯỢC TỬ SANH ĐI HOÀI

GIONG RUỔI KHẮP CHỐN TRẦN AI

QUI LUẬT VẬT LÝ KHÔNG TÀI THOÁT RA.O

LÒNG TỪ CỦA PHẬT THÍCH CA

HAI LĂM THẾ KỶ DẠY RA PHÁP THIỀN

PHẬT …….. LÀ NGƯỜI ĐẠI DUYÊN

PHỤ GIÚP TRUYỀN THIỀN CỦA PHẬT THÍCH CA.O

HÔM NAY RỜI KHỎI TA BÀ

VỀ NƠI PHẬT GIỚI LÀ NHÀ NGÀY XƯA

PHẬT …..... CÔNG ĐỨC ĐÃ VỪA

VỀ NƠI PHẬT GIỚI QUÊ XƯA CỦA MÌNH.O

THIỀN TÔNG PHẬT DẠY HUYỀN LINH

NGƯỜI NHIỀU CÔNG ĐỨC, LÀ MÌNH VỀ QUÊ

QUÊ XƯA PHẬT GIỚI, LÀ QUÊ

NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC, VỀ QUÊ NIẾT BÀN.O

THẾ GIỚI VẬT LÝ KHÔNG AN

NHƯ TRONG NHÀ LỬA, MÀ AN BAO GIỜ

THIỀN TÔNG:  DẠY THOÁT TRẦN NHƠ

TRỞ VỀ BỂ TÁNH, TRẦN NHƠ KHÔNG CÒN.O

THIỀN TÔNG: Ở TẠI LÒNG CON

NAY CON QUYẾT CHÍ, LÒNG CON QUYẾT GÌN

CHƯ PHẬT TRỢ GIÚP NGƯỜI GÌN

PHÁP MÔN THIỀN HỌC ĐƯA MÌNH THOÁT THÂN.O

THOÁT THÂN, RA KHỎI DƯƠNG TRẦN

VỀ NƠI QUÊ CŨ HẾT PHẦN TỬ SANH.OOO

 

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

(3 LẦN 3 TIẾNG CHUÔNG)

 

AN hoặc (HỎA) TÁNG PHẬT ……… THIỀN TÔNG ……………………….

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Đức Thế Tôn:

Chúng con xin trì tụng phẩm kinh này, là để An hoặc (Hỏa) táng tứ đại

của Phật …..… Thiền tông …………………….

Kính xin Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh.

KHAI KINH KỆ:

Lời thuyết của Phật rất cao sâu

Tỷ đời, triệu kiếp con Tìm, Cầu

Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy

Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.O

AN hoặc (HỎA) TÁNG TỨ ĐẠI PHẬT …….. THIỀN TÔNG ……………….:

Đời người như một giấc mơ

Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay

Tuần hoàn Vũ trụ chuyển xoay

Chết về, sống ở xưa nay lẽ thường.  O

Hương, đăng, hoa, quả, cúng dường

Nguyện cầu Tam Bảo Mười Phương chứng lòng

Hôm nay Ta hãy đồng thời

Đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường.O

Cũng vì bác ái lòng thương

Cầu cho ……………… về nương Bồ Đề

Xa lìa biển khổ tối mê

Tam đồ, lục đạo mà về cố hương. O

Dứt lìa sanh tử vấn vương

Ở nơi Thanh tịnh an khương đời đời

Chúng tôi đây có đôi lời

Nhắc người quen cũ nay thời biệt ly. O

Cảnh đời lắm nỗi sầu bi

Tình ân phụ, mẫu nay thời cách xa

Cảnh đời như bóng phù hoa

Tình thâm huynh đệ phải xa nơi này. O

Cảnh đời nào khác chòm mây

Tình (Chồng) nghĩa (Vợ) hôm nay xa lìa

Cảnh đời như bọt nước kia

Tình thương cho mấy cũng lìa với nhau.O

Cảnh đời như gió thổi mau

Tình thương con cháu thế sao cũng lìa

Cảnh đời như bể dâu kia

Tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường. O

Cảnh đời như thể bọt sương

Tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau

Cảnh đời như đá mài dao

Cả hai mòn hết không nào bền lâu. O

Cảnh đời như lửa đốt dầu

Cháy mau thì hết chớ đâu còn hoài

Cảnh đời nghĩ cũng bi ai

Khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. O

Cảnh đời khó nỗi thở than

Khác nào một đám rừng hoang mịt mù

Cảnh đời vì bởi không tu

Nên đường sanh tử, lu bù bao quanh.O

Cảnh đời như gã bộ hành

Đeo theo vật chất khó lìa lợi danh

Cảnh đời như biển nước xanh

Gió cuồn, sóng cuộn mé gành lao xao. O

Cảnh đời như giấc chiêm bao

Như làn điện chớp, khác nào tiếng vang

Cảnh đời như đống tro tàn

Giống như Dã Tràng xe cát Biển Đông.O

Cảnh đời như thể mật ong

Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em

Cảnh đời nhìn kỹ mà xem

Khi về Âm Cảnh nào đem món gì? O

Cảnh đời là khối hiệp ly!

Nay dời, mai đổi theo thì thời gian

Hồi nào ở chốn đền vàng

Bây giờ gửi xác đồng hoang một mình. O

Hồi nào mắt đẹp, mày xinh

Bây giờ một đống thịt sình mà thôi!

Hồi nào đi đứng, nằm ngồi

Bây giờ yên lặng như chồi cây khô.O

Hồi nào trang điểm khôi ngô

Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài

Hồi nào tình bạn bắt tay

Bây giờ cắt đứt làm hai con đường.O

Hồi nào mền, nệm, gối, giường

Bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng

Hồi nào xưng bá, xưng hùng

Bây giờ nhắm mắt mà chui xuống mồ!O

Hồi nào lên, xuống, ra, vô

Bây giờ yên lặng như đồ bất tri

Hồi nào ứng cử khoa thi

Bây giờ sao dứt mà đi cho đành.O

Hồi nào ham lợi, tham danh

Bây giờ một đám cỏ xanh nấm mồ

Hồi nào du lịch giang hồ

Bây giờ ở chốn đồng khô bạt ngàn.O

Hồi nào trau ngọc chuốt vàng

Bây giờ một đống xương tàn dũ da

Hồi nào múa, hát, đàn, ca

Bây giờ lìa bỏ cách xa xóm làng.O

Hồi nào kiệu phụng lầu vàng

Bây giờ mặt biển sóng tràn nhấp nhô

Hồi nào anh, chị, chú, cô

Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình.O

Hồi nào ………., con của mình

Bây giờ hai ngã thình lình cách xa

Hồi nào mẹ mẹ, cha cha

Bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi.O

Hồi nào tớ, chủ, quân, tôi

Bây giờ như nước mà trôi giữa dòng

Hồi nào bác, thím, em, chồng

Bây giờ cách biệt hết mong được gần.O

Hồi nào yểm cựu, nghinh tân

Bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha

Cảnh đời cách biệt, thiên ma

Huỳnh tuyền choán lộ phải qua một lần.O

trong cảnh thế Dương trần

Dầu cho Vua, Chúa, Quan, Dân, sang, hèn

Hạng nào như thể bóng đèn

Hết tim thì tắt một phen mịt mù. O

Dầu cho kẻ trí, người ngu

Kẻ khôn, người dại, hình thù nhỏ, to

Rốt rồi cũng táng một gò

Của Trần để lại chẳng cho đem về.O

Có gì trìu mến, ham mê

Đeo theo vật chất nghiệp nghề mà chi

Hết rồi cũng bỏ mà đi

Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn.O

Tiếng kêu ơi hỡi “Hương Hồn”

Cảnh đời nay biển, mai cồn tỉnh chưa?

Tỉnh rồi “Dứt” mối say sưa

Thì là có Phật rước đưa qua liền. O

Do hồi còn sống sanh tiền

Tạo nhiều công đức, gia điền khắp nơi

Bây giờ an hưởng vui chơi

Vì  khi còn sống, mình thời biết tu.O

Cho nên mới được võng dù

Không còn trăng trối ngục tù trần lao

Dứt lìa sanh tử đớn đau

Ở nơi Phật giới ra vào thảnh thơi. O

Chẳng còn nghĩ đến việc đời

Cõi Trần giả tạm vốn thời đổi thay

Nếu như muốn vậy hôm nay

Phải tạo công đức ngày mai đặng nhờ.O

Biết rằng phải ngộ Thiền cơ

Mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê

Khi nào bỏ Thế về Quê

Thì là có Phật dựa kề một bên.O

Rước đem về đến cõi trên

Hưởng phần Thanh tịnh vững bền dài lâu

Đôi lời kính nguyện Mong, Cầu

Nhờ Chư Phật rước, Phật thâu Tánh về.O

Khỏi vòng biển khổ, sông mê

Tam đồ, lục đạo, dựa kề hoa sen

Nhìn xem thấy rõ bóng đèn

Quang minh rạng chói một phen sáng lòa.O

Nguyện cầu với Đức Phật Đà

Từ Bi cứu độ cho mà Phật……..

Trở về Phật giới bao la

Là nơi quê cũ của mà ………….. O

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! OOO

 

NGUYỆN CẦU CHO PHẬT ……. THIỀN TÔNG …………………:

Một lòng khấn nguyện Phật Ngài

Cầu về Phật giới cho Ngài Phật……..

Phật …… ở cõi Ta Bà

Luân hồi nhiều kiếp, nay đà về quê. O

Chúng con cầu nguyện đường về

Mười phương chư Phật rước về quê xưa

Thế giới vật lý dây dưa

Thiền tông khai mở nên đưa về nguồn. O

Chúng con kính nguyện luôn luôn

Phật …… về Nguồn để hết trầm luân

Quản trị chúng con biết Dừng

Thiền tông Phật dạy, con Dừng  được ngay. O

Chúng con kính nguyện Như Lai

Trợ giúp ……..………  được quay trở về

Xa lìa cõi mộng về quê

Quê xưa chốn cũ là quê Niết Bàn. O

Niết Bàn Thanh tịnh thênh thang

Là nơi an nhàn Chư Phật sống yên

 

OOO

HỒI HƯỚNG CHO PHẬT …………………….:

Phẩm kinh chúng con tụng rồi

Nguyện đem công đức cho thời Phật……..

Phật …… công đức bao la

Là phần quyết định để về nhà xưa. O

Chúng con trợ giúp tiễn đưa

Phật ………..………., được đưa về Nguồn

Chúng con kính nguyện luôn luôn

Chư Phật trợ giúp về nguồn thảnh thơi. OOO

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 (3 lần).

 

Ban quản trị tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 16 | Hôm nay: 221 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917618
Đặt câu hỏi trực tuyến