CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Dòng Chảy Của Mạch Nguồn Thiền Tông, Cũng Là Cách Tu Thiền Tông

 

Hoa Thiền Thầy dạy núi Linh

Ngọc, vàng, châu, báu không hơn Hoa Thiền

Các con nhìn thấy để yên

Nhìn thấy cứ thấy là miền quê xưa.

 

Tu Thiền đừng chọn sớm, trưa

Lúc nào cũng thấy là xưa của mình

Nhìn thấy như vậy lặng thinh

Nếu khời thêm thấy là mình phải luân.

 

Thầy dạy các con chỉ "Dừng"

Bắt buộc phải thấy còn trong Niết bàn

Trần gian không chịu bình an

Vì thấy theo thấy gian nan luân hồi.

 

Thầy dạy các con nên thôi

Nhận ra tánh Thấy để rồi bình yên

Bao năm lao khổ lụy phiền

Hôm nay Hoa thiền Thầy dạy các con.

 

Dù cho sông cạn núi mòn

Ánh sáng Hoa Thiền, "mọc" ở nơi đây

Tiếp theo hai tám vị Thầy

Dẫn Mạch nguồn thiền chảy đến phương Đông.

 

Đầu tiên vượt biển qua sông

Chảy qua eo Hồng tránh bão Côn Sơn

Vào nơi đất Việt thọ ơn

Nhận nhiều lương thực để lên Bắc Truyền.

 

Theo dòng chảy ngược Trường Giang

Thỉnh an vua Đế trao sang Nguồn thiền

Vua phán: Ông Thầy bị điên!

Vị Tổ xuống thuyền vượt biển ra khơi.

 

Rừng lớn ẩn kín một nơi

Ở đất Bắc Ngụy Thiền dừng Thiếu Lâm

Ở nơi thất đá lặng thinh

Chín năm thiền định đợi người đến xin.

 

Một tay thân yếu một mình

Nắm lấy Nguồn thiền vun khắp phương xa

Đến đây Huyền Ký Thích Ca

Cho người duyên lớn nhận ra Nguồn thiền.

 

Phương Đông hết đảo hết điên!

Nhờ có Nguồn thiền chảy khắp mọi nơi

Tổ ấy rảnh rỗi thảnh thơi

Bị người đầu độc để đời dứt luân!

 

Tại đây Thiền chảy không ngừng

Chảy qua Đông Bắc Phổ Thiền Cao Ly

Vượt qua Đông biển một khi

Vào nơi "Trời mọc" trụ thì nơi đây.

 

Duyên "Trời" không lớn với Thiền

Mạch sáng Nguồn thiền phải chảy về Nam

Vượt sông, qua núi muôn ngàn

Gặp khó vô vàn Thiền đến Thăng Long.

 

Vua, Tôi nước Việt chờ mong

Dòng chảy Nguồn thiền của Phật Thích Ca

Hôm nay Thiền đến nước ta

Con Hồng cháu Lạc nhận ra Nguồn thiền.

 

Vua, Tôi nhận được để yên

Dẹp xong giặc Bắc, cho Thiền chảy lên

Quê hương tươi đẹp bình yên

Dòng chảy Nguồn thiền lên đến núi Yên.

 

Vua, Dân hết não hết phiền

Lập thêm hai Tổ ở yên tu hành

Yên Sơn tuyệt đẹp như tranh

Vua ở nước Rồng yên dạ nghỉ ngơi.

 

Trăm năm Thiền chảy khắp nơi

Ở yên đất Huế nhiều đời trải qua

Vì dân nước Việt chia ra

Do vậy Nguồn thiền phải sa nơi này.

 

Thế kỷ hai mươi có Thầy

Nhận được Mạch ấy định xây chùa Thiền

Giang sơn chưa được bình yên

Thầy ấy truyền Huyền giao lại hậu nhân.

 

Vạn dân sum họp xa gần

Mạch chảy Nguồn thiền mới phát bùng xa

Biết rằng Huyền Ký Thích Ca

Hai lăm thế kỷ hiện ra "Đất Rồng".

 

Cùng nhau chung sức chung lòng

Lập nhiều phương tiện rất mong Mạch thiền

Thiên hạ nhận được bình yên

Trợ giúp người Thiền nhận được Thiền tông.

 

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng

Niết bàn vi diệu được phồng tại đây

Thiền tông chánh thức nơi này

Người có tâm lớn nơi đây lưu truyền.

 

Mạch thiền đã có đủ duyên

Chảy đi khắp miền các biển Năm châu

Người nhận được hết khổ sầu

Vì Thiền có được tánh mầu an vui.

 

Như Lai thỏa nguyện lòng vui

Ghi công người ấy vào nơi an nhàn

"Đất Rồng" chảy khắp thế gian

Người nào nhận được an nhàn thảnh thơi.

 

Thiền tông an trụ khắp nơi

Con Lạc chấu Hồng hãnh diện Thiền tông

Như Lai Huyền ký "Đất Rồng"

Có người tâm lớn nối dòng Như Lai. Hết.

Ban quản trị tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 8 | Hôm nay: 12 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004545
Đặt câu hỏi trực tuyến