CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Bộ kinh Vệ Đà của đạo Bà la môn đã có từ thế kỷ 15 trước công nguyên.

 

Kính gửi: Ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu !

Con tên là: Huỳnh Thị Hương (ni cô Q. Hoa) Đà Nẵng. Nay con xin phép Ban quản trị chùa cho con tiếp tục được chia sẻ bài tham luận này cùng quý độc giả về tất cả các pháp môn tu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, mà hiện có một số quý vị còn đang thắc mắc.

   Theo như con nhận thấy thì Thầy Nguyễn Nhân đã trình bày hết sức rõ ràng và rành mạch từng mối nghi hoặc rồi. Những câu hỏi rất chi tiết trong từng trang mạng và bộ sách đã xuất bản. Nhưng chúng con là đám học trò xin phép được nhái lại lời quý Thầy để gọi là "học Thầy không tày học bạn ". Để cùng nhau thư thả trong cách tu tập Thiền tông . Bởi vì khi niềm tin đã vững, sự hiểu biết đã thấu suốt thì cũng như, đất đã được xới lên tơi xốp với đủ độ màu mỡ thì rễ "Bồ đề " sẽ dễ dàng bám sâu thêm, thân bồ đề sẽ được vững chãi trước phong ba bảo tố. Kính thưa quý vị ! Thời vua Trần Nhân Tông tu tập ngài lấy danh hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài vào núi Yên Tử để lập chùa tu tâp, có bao giờ ngài để lại lời chỉ giáo nào, chứng tỏ rằng ngài dụng công ngồi Thiền hay là Tụng kinh, Niệm Phật, lạy Phật hay trì chú...gì không ? Hoàn toàn không! Vậy mà tại sao tất cả mọi Người là thần dân của ngài thời đó đều gọi ngài là Phật Hoàng ?

    Chúng ta hãy suy xét kỹ xem, có phải chăng ngài đã trực chỉ Chân Tánh kiến tánh thành Phật và thường sống với Tánh Phật ấy! Và quả thật mùi hương của hoa dù là hoa Chiên đàn hay Mạt liệu chỉ bay theo chiều gió. Nhưng mùi ngát hương sự khai ngộ Giải thoát của ngài Điều Ngự Giác Hoàng vẫn ngược gió tỏa hương thơm đến tận ngày nay và mãi về sau!

Nói về Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì ngôi vua còn dám buông bỏ, còn nói đến ngài Huệ Khả thì cánh tay còn dám chặt để cầu chánh pháp. Nếu giả sử ngài muốn tu thì chỉ cần theo quý Thầy xin vào chùa xuất gia. Việc gì phải tìm gặp cho được Tổ Bồ Đề, cầu xin được truyền dạy cho pháp để tu, không đặng, ngài đành phải quỳ suốt dưới tuyết trắng và chặt cánh tay dâng lên Tổ để cầu đạo Vô thượng? 

  Tất cả đều biểu hiện cho chúng ta thấy rằng chánh pháp của Đức Phật vô cùng quý báu, không gì có thể đem so sánh được.

   Nếu nói theo quan điểm của những chùa tu theo kinh điển phổ thông là niệm Phật chí thành sẽ thành Phật! Ăn chay, trì giới, ngồi Thiền, Tụng kinh hay trì chú cho niêm mật sẽ được thành Phật ! Hay còn cao đẳng hơn là tu bát chánh đạo, lục độ ba la mật, sống trong chánh niệm như vậy hoài sẽ được thành Phật. Vậy thì thời bấy giờ ở đất nước Trung Hoa có rất nhiều chùa và rất nhiều sư dạy tu, việc gì ngài Thần Quang (tổ Huệ Khả) hà tất phải quyết tâm thể hiện cho tổ Bồ Đề thấy rằng con muốn tìm cầu chánh đạo từ nơi Tổ, chứ nhất nhất không thể tìm từ nơi khác ? Và một lần nữa con muốn chia sẻ rộng thêm về Lục Tổ Huệ Năng. lúc Ngũ Tổ truyền pháp có căn dặn Lục Tổ rằng :

Hữu tình lai hạ chủng

Nhân địa quả liền sanh

Vô tình diệt vô chủng

Vô Tánh diệt vô sanh.

   Tức nói chỉ có những Người đã có đủ đại phước duyên tin, hiểu biết trong mình có Tánh Phật, thì mới truyền trao chánh pháp này, còn những Người vô duyên thì không nên nói, hay giảng pháp môn này cho họ được.

   Nói về pháp môn Niệm Phật, có ông Phật nào dạy chúng đệ tử rằng: Suốt ngày đêm cứ kêu tên ta và lạy ta hoài cho đến khi thấy hình ảnh của ta và lúc ngủ cũng Niệm ta, thì sẽ thành Phật không? 

   Nếu quý vị muốn có bằng bác sĩ. Thì phải nỗ lực học tập cho đúng với giáo trình của trường đại học y khoa thì mới thành bác sĩ được chứ. Cũng như vậy, muốn thành Phật thì phải tu tập đúng như lời Phật dạy trong Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông cộng với quyết tâm của mình mới trực chỉ Chân Tánh, kiến tánh thành Phật được!

 Phật dạy ẩn ý cho chúng ta rằng Niệm Phật là nhớ Phật. Mà là nhớ vị Phật của chính mình, nghĩa là thường hằng sống với Tánh Phật ấy .

   Lạy Phật là tâm ta luôn thành kính Phật! Thấy ai mình cũng quý trọng họ như Phật. Như khi nghe một câu chuyện xảy ra rất trầm trọng giữa những Người nào đó với nhau ta chỉ biết nghe là đủ. Không khởi tâm thù ghét Người này hay đáng đời Người kia....đó là những cái cớ để cho điện từ Âm Dương kéo quét đi, và cũng là chính chúng ta tự tạo ra nhân quả cho mình đó! Chúng ta luôn tập sống trong Thanh tịnh! Tất cả sẻ được huân tập cho thuần thục rồi sẻ có kết quả . Chứ cứ hiểu theo nghĩa đen trong kinh điển phổ thông rằng lạy Phật mãi sẽ thành Phật thì trở thành cuồng tín đó! "này thiện tri thức "! Nói về việc đóng góp xây dựng chùa, bằng chứng cụ thể tiền nhân đã để lại rằng ngày trước vua Lương Võ Đế xây chùa, độ tăng vô số, vậy mà bị tổ Bồ Đề Đạt Ma phán rằng : Không có công đức chi cả ...Đức vua vĩnh kiếp mãi trầm luân! 

  Vậy mà ngày nay rất nhiều đại gia đua nhau làm đại thí chủ . Cúng tiền vàng chẳng tiếc vào việc xây dựng Thiền viện, Tu viện...đúc tượng Phật, Bồ Tát cho thật to, mua xe hơi loại đời mới nhất cúng dường cho quý Thầy, để được hưởng cầu sự Giải thoát . 

 Nếu Phật vị mà có thể mua bằng tiền, vàng, được. thì ngày xưa sao Đức Phật không dặn vua cha Tịnh Phạn bỏ tiền vàng ra để mua Phật vị? Đức Phật cần gì phải đi tu cho khổ. Và Đức Phật còn không giúp cho mẹ của ngài thành Phật được! thì làm sao lại giúp được chúng ta. 

     Đức Phật đã dạy rằng, nhân quả của ai tạo ra Người ấy tự thọ lãnh . Không ai có thể can thiệp vào để đổi thay nhân quả cho Người khác được! Không nên quá tin và dựa dẫm vào bất kỳ một ai khi những điều Người ta nói ra mình chưa kiểm chứng. Hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi. Ngọn đuốc đó phải được mồi từ đuốc chánh pháp! Không thể tu đại, tu mà để làm cảm động lòng chư Phật để mong thành Phật thì không thể được !

  Phật đã tự có sẵn trong ta! Vậy thì cớ gì chúng ta phải thường xuyên tới chùa hầu hạ quý Thầy để được mong chờ sự sai bảo và tuyệt đối phục tùng Thánh mệnh (!) Mà không lo trực chỉ chân Tánh của mình ?

   Và một pháp quan trọng đối với Người tu vật lý nữa đó là pháp quán hơi thở để đạt đến chánh Niệm an trú trong thực tại khi thực hành thấy cũng tốt đó, nhưng rồi không biết được Phật Tánh của mình gồm những gì? Không biết được công thức Giải thoát, không lập được công đức... thì chánh Niệm kia được gọi là định, dù có thực hành thuần thục cho đến mấy rồi thì khi mãn phần, Trung ấm thân của ta cũng chỉ di cư đến cao nhất là niết bàn hữu dư i, cụ thể là cõi trời Phi Phi Tưởng Xứ (ở cảnh vô sắc giới) trở xuống tùy vào phước đức từ việc dụng công của mình có được bao nhiêu mà thôi .

 Nói về pháp trì chú như chú Đại bi, chú ngũ bộ, chú Lục đại chơn ngôn ... khi Niệm cho thật miên mật rồi thì có được thần thông. Tu có chứng có đắc rồi thì xưng mình là sư tỷ, sư huynh, minh sư hay vô thượng sư gì gì đó ...họ đã biến hiện ra một số hiện tượng lạ, kỳ bí nào đó như cho Người đệ tử của họ khi ngồi Thiền thấy được hào quang sáng,  thấy Phật hiện ra trước mắt mình, cầu xin một vài điều ước nhỏ là có thể có được, thậm chí có Người nghe thấy có vị đến mách bảo chính xác ngày giờ mất của người thân ...làm cho nhiều Người sùng bái quá đỗi rồi mê muội tin theo, nghĩ rằng đó chính là Phật! Có vị tự tôn mình là Minh sư, là Phật sống (!)  Có thể bước ra từ trong bức ảnh, có thể tự mình khai Thiên đàng, phá Địa ngục, có thể gia trì lực lượng cho tất cả mọi Người. Chỉ cần ngài truyền " tâm ấn " cho ai là Người được truyền đó được xóa hết nhân quả được thành Phật ngay và thậm chí còn cao hơn Phật nữa. "Phật không là gì cả" và cửu huyền thất tổ của vị đệ tử đó đó được cứu rỗi, được siêu thăng hết (!) Chỉ cần Người tu đó ngồi Thiền 2h 30 phút mỗi ngày và thường Niệm 5 vị Thần tu đắc thần thông ở trên HyMaLaya . 

   Mỗi khi minh sư đó tổ chức Thiền thất tại Thái lan, Lào, Campuchia ... có đến vài ngàn đệ tử Việt nam đến tham dự. Ông ta lợi dụng đem bán bất kỳ vật dụng gì của ông đã xài rồi,  hoặc cho làm ra hoặc mua ở đâu đó về bán lại đều được quảng cáo rằng đã có sự gia trì của ông vào vật đó rồi, ai mua về dùng đều hết bệnh tật, làm ăn giàu có, con cái sẽ ngoan hiền nếu là con hư cũng trở thành ngoan hết . . . Thậm chí ông bán đấu giá những đôi dép cũ của ông ta hay những cái tháp đựng tóc của ông ta (được gọi là kim thân) ... lên đến hàng vài chục ngàn USD người ta cũng đấu giá mua cho bằng được để cầu làm Phật và cao hơn phật nữa (!) 

   Thấy được bản chất quá sức tai hại của pháp tu này, nên con đã có nói với một số vị tu theo pháp của minh sư đó rằng: Pháp đó không phải là đạo Phật đâu mà là đạo Thần đó!  Bởi vì pháp tu nào mà có sử dụng Thần thông, có ban phước giáng họa, thấy có chứng, có đắc, có chữa trị bệnh tật, có cầu có ứng ... thì không phải là chánh pháp Giải thoát  của Đức Phật! Con nói như vậy với họ. Có một vài vị nghe lời con nên bỏ không tu theo pháp đó nữa, còn lại rất đông Người vẫn tu theo, trong đó có những vị rất am hiểu về Phật pháp, có những vị có học vị rất cao ... mà vẫn mê theo phép lạ. 

   Tội quá quý vị ơi! Quý vị đang giao trứng cho ác mà tưởng là giao cho Phật! Phật đâu chẳng thấy , chỉ cần dính vào đó rồi thì y như rằng đã bôi keo dán sắt vậy, Càng lâu càng chặt gỡ mãi không ra ...! 

   Con nói điều này ra sẽ động chạm đến những Người quá mê và tin theo pháp ấy, nhưng con không thể thấy điều hết sức tai hại mà không nói. Con nói vậy thôi ai thấy đáng tin thì áp dụng cho mình, còn nếu yêu thích phép lạ thì cứ việc theo vậy! 

   Còn một mối nghi nữa có nói rằng : "500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì mới có chữ viết và mới kiết tập kinh điển. Thời của Đức Phật làm gì có chữ viết mà truyền Huyền ký này?"

 Xin thưa " này thiện tri thức " ! Bằng chứng cụ thể là bộ kinh Vệ Đà của đạo Bà la môn đã có từ thế kỷ 15 trước công nguyên. Đức Phật cũng đã đọc và thuộc. Vậy thì lẽ nào thời Đức Phật tại thế lại không có chữ viết? 

  Trở lại với đề tài pháp môn Thiền tông, Đức Lục Tổ có nêu trong Kinh Pháp Bảo Đàn rằng: 

           Thuyết thông và tâm thông 

            Như mặt trời giữa không 

            Chỉ trừ pháp Kiến Tánh 

             Ra đời phá tà tông!

  Pháp môn Thiền tông như mặt trời soi sáng, xua tan tất cả mọi đêm đen mù mịt, phá đi cái mê mờ và vô minh tà giáo. "Giúp cho vị đạo nhân vô tu vô chứng" đạt đến Giác ngộ Giải thoát  . 

 Tất cả những pháp môn con nêu ra và có kèm theo sự phân tích rất rõ ràng nhằm chia sẻ sơ cơ cho những ai muốn đọc. Còn những vị nào không thích nội dung này thì con xin lỗi cùng quý vị nhé! Con không hề có ý phê phán hay chỉ trích pháp môn nào cả. Mà chỉ chia sẻ để cùng nhau hiểu sâu xa hơn những pháp môn tu nào còn vướng mắc, nghĩa là không thể Giải thoát được, để mà áp dụng cho phù hợp!

   Khi chúng ta dốc hết vốn liếng để đầu tư vào kinh doanh một nghành nghề nào đó thì chúng ta phải am hiểu được thị trường, dày dạn kinh nghiệm, tính chất chuyên môn, thị hiếu khách hàng, thủ tục nhanh gọn, mẫu mã hợp thời, đảm bảo chất lượng, an toàn sản xuất, cạnh tranh lành mạnh... và điều quan trọng là phải đào tạo được đội ngũ cán sự có lương tâm nghề nghiệp. Là sẽ có được sự " ăn chắc mặc bền "! Bằng ngược lại nếu đầu tư vào một nơi mà thật mơ hồ, ta chỉ biết nghe, tin và dựa vào người khác, chẳng chịu tìm hiểu cho thật chu đáo kỹ càng thì sẽ ra sao? 

    Cũng như vậy khi ta đã đặt hết niềm tin và sự tín ngưỡng vào một tín đồ nào đó thì mặc dù phải trải qua một vài lần vấp ngã, sai lầm chúng ta cũng tự mình đứng lên mạnh mẽ hơn. Quyết tâm rong ruỗi tìm tòi cho ra chánh pháp Giải thoát để mà tu tập.

 Đầu tư hết vốn liếng vào việc kinh doanh, khi bị thất bại thì chỉ trắng tay, trong một đời hay một thời gian mà thôi.  Nhưng đầu tư sự tín ngưỡng của mình vào một pháp môn tu mà ở đó không đúng với chánh pháp Giải thoát thì không chỉ uổng phí hay "dã tràng xe cát " chỉ một đời này đâu mà không thể tính đếm hết được sự trượt dài như lật cờ Domino vậy. 

 Có một số vị nói rằng " tu pháp môn nào rồi cũng Giải thoát cả, như nước trong khe rạch, nước nào rồi cũng đổ ra biển mà thôi "  (!) Đó là một sự sai lầm nghiêm trọng : " nấu cát, thành cơm " sao đặng ? 

  Mê nghe trải nhiều kiếp 

  Ngộ trong khoảng sát na 

  Trích Kinh Pháp Bảo Đàn 

     Thành kính chúc quý vị luôn minh mẩn thân tâm. Vẹn đường Giải thoát ! 

Đà Nẵng ngày 7 tháng 10 năm 2017

Quảng Hoa Kính bút!   

 

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 7 | Hôm nay: 54 | Hôm qua: 351 | Tổng truy cập: 542938
Đặt câu hỏi trực tuyến