CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
VỊ PHẬT ĐẦU TIÊN CỦA TRÁI ĐẤT

PT Nguyễn Thành Tài hỏi TG – SG Nguyễn Nhân

Câu 27: Thưa Bác, khi tuổi thọ Trái Đất được 10 tỷ năm, thì Trái Đất chuẩn bị bể, tan rã thành bụi không gian, thì con Người sống vào thời đó, làm sao họ biết để dùng phi thuyền, để bay đến Hành tinh mới này sống và làm Thủy tổ loài Người thưa Bác? Thưa Bác, vị Phật đầu tiên của Trái Đất này ông tu như thế nào mà thành Phật đầu tiên của Trái Đất này thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

+ Câu hỏi này có 2 ý:

- Bác trả lời ý 1: Trái Đất tuổi thọ 10 tỷ năm thì các Nhà Phát minh họ lấy được những " Hạt Hồng Ngoại" ở Không gian chế ra những Kính đeo mắt có phân giải cao, Thấy và Nói chuyện được với các vị là Ban bệ của Trời Tứ Thiên Vương để cho loài Người chuyển qua Hành tinh mới sống, làm Thủy Tổ loài Người; khi nào loài Người và một số Động vật cũng như Thực vật chuyển xong thì Hành tinh cũ, đến lúc tan rã.

- Bác trả lời ý 2: Còn vị Phật đầu tiên của Trái Đất này gọi là "Phật Oai Âm Dương". Vị Phật Oai Âm Dương này không có tu gì cả mà được 52 vị Trời và Phật tuyển chọn làm Phật Oai Âm Dương.

Câu 28: Thưa Bác, trước đây Cháu từng nghe một vị Thiền Sư giảng là: Trước thời Phật Oai Âm Dương tự tu mà ngộ thì được, còn sau thời Phật Oai Âm Dương thì tu phải có Thày ấn chứng, nhưng Ông cũng không tìm được người ấn chứng cho Ông, nên Ông tuyên bố là Ông Ngộ Đạo. Thưa Bác, cái trình tự bắt đầu của một vị Phật đầu tiên của của Trái Đất là như thế nào? Từ vị Phật đầu tiên cho đến các vị Phật xuất hiện sau này là như thế nào ạ? Cháu cảm ơn Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

- Phật Oai Âm Dương là vị Phật không tu gì cả, mà được 52 vị sau đây tuyển chọn làm Phật Oai Âm Dương gồm:

+ 4 vị Chúa Trời Từ Thiên Vương;

+ 10 vị Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất;

+ 6 vị Kim Thân Phật, chủ 6 nước Cực Lạc xuống Trái Đất;

+ 32 vị Chúa Trời cai quản 32 Cõi Trời ở Tam Giới.

52 Vị này chọn 1 trong 6 vị:

1. Thần Chủ Trái Đất,

2. Thần Mẫu Trái Đất;

3. Thánh Chủ Trái Đất,

4. Thánh Mẫu Trái Đất;

5. Tiên Chủ Trái Đất,

6. Tiên Mẫu Trái Đất;

- 6 Vị này Vị nào có Công đức nhiều nhất thì được chọn làm Phật Oai Âm Dương.

- Khi chọn xong rồi thì 10 vị Kim Thân Phật rước Vị này trở về Phật Giới, thành Phật.

- Phật Oai Âm Dương có nhiệm vụ đầu tiên là phân thân trở lại Trái Đất mới, giúp vị thứ 2 thành Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy.

Trích “ Mục Kiền Liên cứu mẹ. Đá mão nhiệt vương. A la hán. Công Đức”

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 8 | Hôm nay: 256 | Hôm qua: 342 | Tổng truy cập: 986177
Đặt câu hỏi trực tuyến