CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
TỨ TRỌNG ÂN, một lần ta nên biết!

Thưa quý vị độc giả và phật tử:

Ông bà ta có câu:

Con người có Tổ có Tông
Như cây có cội, như sông có nguồn

Ý người xưa muốn nói: bất cứ cái gì tồn tại đều có nguồn gốc của nó. Cây thì có cội, sông thì có nguồn. Con chúng ta sinh ra là nhờ ông bà, cha mẹ, v.v… Không một ai sinh ra trên đời lại không có nguồn gốc cả.

Trong các Kinh, Đức Phật có dạy về Thuyết Nhân duyên, Nhân quả, Vô ngã, Vô thường:

  • Các pháp và vạn vật là do nhân duyên sanh.
  • Nhân duyên kết dính tạo nên nhân quả.
  • Con người và vạn vật đều là vô thường.
  • Cái gì có hình tướng đều vô ngã.

Ví như: Cha mẹ kết duyên, tinh cha noãn mẹ, tạo nhân. Kết quả là tạo ra hình hài chúng ta, sau khi hội đủ nhân duyên thời gian…

Tương tự thế, ông bà của ta cũng sinh ra cha mẹ ta.

Hẳn không một Phật tử nào, thường đọc tụng Kinh hằng ngày mà không hồi hướng câu:

– Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường.

Thế “bốn ơn nặng” là ơn nào?

Đức Phật dạy:

Bốn ơn nặng (được gọi là tứ trọng ân) gồm:

  1. Ơn tổ quốc
  2. Ơn Phật, Tổ, Thầy
  3. Ơn Ông bà, cha mẹ, v.v…
  4. Ơn chúng sinh.

 

1. Ơn Tổ quốc: tức chúng ta phải biết ơn Tổ quốc, quê hương ta. Từ những vị lãnh đạo quốc gia các cấp từ trung ương, tỉnh, huyện đến phường xã. Cho đến các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ tổ quốc ở biên giới, hải đảo và trên không. Các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ sự độc lập, tự do cho nước nhà. Những người gìn giữ, gây dựng đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay. Nói tóm lại là những người có công bảo vệ cho tổ quốc chúng ta an ổn, để người người, nhà nhà có thể sống, làm việc và tu hành. Nếu không có họ thì chúng ta không thể an ổn mà sống, nói chi là tu hành.

Nếu không có họ thì việc sống bình yên là không thể.

2. Ơn Phật, Tổ, Thầy:

Tại sao phải là Phật, Tổ, Thầy mà không phải là ông bà, cha mẹ trước?

Ta nên biết, ta có mặt trên đời này là do nhân duyên và nhân quả của nhiều đời trước. Suy nghĩ và hành động của ta hôm nay, sẽ quyết định tương lai của chúng ta đi về đâu. Do vậy, đời này ta là con cháu của ông bà, cha mẹ ta. Rồi đời sau, ông bà, cha mẹ sẽ có khi trở thành con cháu chúng ta. Cứ như vậy, qui luật lặp lại nhiều đời nhiều kiếp, cho đến khi hết duyên nợ với nhau, gọi là “Nhân quả Luân hồi”. Không thể thoát ra được. Đức Phật có nói rất rõ điều này trong kinh Nhân quả.

Đức Phật dạy: Con người sinh ra đã là khổ. Bệnh khổ. Già khổ. Chết khổ. Cầu xin mà không được cũng khổ. Chia lìa người thân yêu cũng khổ. Gặp người mình không thích mà cứ gặp hoài cũng … khổ. Tóm lại, đã mang thân con người là khổ.

Đức Phật dạy: Nước mắt chúng sinh trong nhiều đời gộp lại nhiều hơn nước của bốn biển. Đó là nói lên cái khổ của con người. Thật khủng khiếp!

Do vậy, Đức Phật, Tổ, Thầy là những vị chỉ cho chúng ta nhận ra được những chân lý. Chỉ con đường chúng ta vượt thoát khỏi qui luật Nhân quả Luân hồi. Giúp ta vĩnh viễn vượt thoát khỏi khổ đau. Trở về với nguồn cội của Phật tánh chúng ta từ bể tánh thanh tịnh Phật giới. Nếu không có họ thì chúng ta cũng sẽ không biết đường thoát ra được qui luật này. Cứ mãi theo qui luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử mà thôi. Do vậy, Ơn của Phật, Tổ, Thầy phải đặt lên trên.

3. Ơn ông bà, cha mẹ:

Có ông bà mới có cha mẹ. Cha mẹ tồn tại rồi mới có ta. Ơn sinh thành, dưỡng dục không có gì sánh bằng. Chúng ta có thân này, mới có thể tạo công đức để quay về nguồn cội ta khi xưa.

Người xưa có câu:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang

Thật không thể dùng từ hay lời lẽ nào, để nói lên công ơn cha mẹ sinh thành và dưỡng dục ta trong đời này.

4. Ơn chúng sinh: Chúng sinh là tất cả nhân duyên, mọi thứ bên ngoài ta. Nếu không có mọi thứ bên ngoài hỗ trợ thì chính chúng ta không thể tồn tại. Có phải không chứ?

Tồn tại sao được khi không có người gieo trồng, chế biến, nấu nướng thức ăn, đồ uống để nuôi thân ta. Tương tự vải vóc, xe cộ, nhà cửa và mọi thứ, v.v… Nói tóm lại, chúng ta đều nương nhờ vào nhau để mà sống. Do vậy, ta phải biết ơn của họ.

Tuy nhiên, quốc gia, xã hội muốn an ổn thì phải đặt đúng vị trí và thứ tự các ơn ở trên. Nếu đặt sai bất thứ tự bất kỳ vị trí nào thì sẽ xảy ra bất ổn ngay.

Thiết nghĩ, người dân bình thường; người có đạo hay không đạo; người tu theo đạo Phật nói chung và Thiền tông nói riêng, nên ít nhất biết được “tứ trọng ân” này, dù chỉ một lần.

Chúng ta thấy nhiều nơi xảy ra xung đột hoặc chiến tranh là do họ không đặt đúng vị trí, thứ tự này vậy.

Một quốc gia, một dân tộc hùng mạnh là quốc gia đó, dân tộc đó, biết đoàn kết và phát huy hết sức mạnh của dân tộc mình. Hãy xem Việt Nam chúng ta, nếu rèn luyện:

– Người dân Việt biết được ơn Tổ quốc, quê hương là hàng đầu.

– Tổ quốc, đất nước lấy dân làm gốc.

Thì thử hỏi sự đoàn kết này, có thế lực nào có thể phá hoại?

Hồ Chủ Tịch có dạy:

– Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong.

– Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

– Thành công, thành công, đại thành công.

 

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 13 | Hôm nay: 18 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004575
Đặt câu hỏi trực tuyến