CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tu theo Pháp Luân Công có giải thoát

Nguyễn Thị Thuê cư ngụ quận Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh có hỏi Bác Nguyễn Nhân 

Câu 4: Thưa Bác, các vị Thánh, Tiên trong Ban Thần –Thánh-Tiên khi sống phải làm những gì để khi chết mới đủ tiêu chuẩn vào làm trong Ban này và khi chết hai loài này có phải nhập thai mẹ để sanh ra Thánh con, Tiên con giống như loài Thần không ạ? Tuổi thọ của Thánh-Tiên này ra sao ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Người ở Trái đất này muốn làm Thần-Thánh-Tiên thì phải tu Phước. Khi làm Phước, muốn sau khi chết được làm: Thần-Thánh – Tiên thì Phước nhiều nhất là sống đủ 500 năm. Phước ít hơn thì sống bằng số phước của mình tạo ra thôi. Khi vào loài Thần-Thánh-Tiên,người nào có phước đức nhiều hơn 500 năm nếu muốn vào làm việc cho Ban Thần-Thánh-Tiên thì được tuyển chọn vào làm việc hoài không trở lại làm Người.Vào làm việc cho Ban Thần-Thánh-Tiên là tạo Công đức. Khi có Công đức nhiều rồi muốn trở về Phật giới, khi có vị Kim Thân Phật nào vào Trái đất làm việc gì đó thì được vị Kim Thân Phật này dẫn ra tầng Bình Lưu Trái đất dẫn trở về Phật giới.

Câu 6 : Trong giải đáp gần đây cho Phật tử Nguyễn Thành Tài Bác có giải thích về loài Thần.Bác nói”nếu muốn vào các Ban Thần phục vụ thì được tuyển chọn vào phục vụ cho các Ban Thần để tạo Công đức từ đây trở về Phật giới luôn không trở lại làm Người nữa, các loài Thánh-Tiên cũng vậy”Thưa Bác , chỉ có con người mới tạo được Công đức để về Phật giới. Vậy tại sao các vị trong Ban Thần-Thánh-Tiên lại không phải qua công thức này ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Loài Người thì tạo 3 loại đức : 1. Công đức 2. Phước đức 3. Ác đức

Làm việc trong loài Thần-Thánh-Tiên duy nhất chỉ tạo Công đức mà thôi.

Câu 17:Bác có nói người chết phải để sau 8 tiếng muốn làm gì thì làm. Nếu làm người ta đau, người ta sân si lên, cái tàng thức không tốt phải đọa vào làm cảnh giới xấu. Vậy xin Bác giải thích cho con được rõ, cảnh giới xấu là cảnh giới nào, Ngã Quỷ, Súc sanh, hay Địa ngục . Tại sao , chỉ vài phút sân si lúc lâm chung lại có thể bị đọa vào cảnh giới xấu được thưa Bác . Trường hợp Trung Ấm Thân có khối nghiệp được hưởng phước dương hoặc có đủ công đức để về Phật giới mà lúc lâm chung sân si lên  thì có bị cảnh giới xấu không ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Cháu nên biết khi người chuẩn bị chết mà nổi sân thì ngọn lửa sân này đốt hết Phước đức thì con người này mất hết Phước. Còn lại Công đức nếu có cũng bị phủi đen . Con người này hoàn toàn như mù thì con người này không còn làm gì được nữa. Phần đi về đâu là do vị Thần quản lý quyết định

Câu 18 : Khi lâm chung cơ thể đau đớn để trả nghiệp. Vậy trả nghiệp lúc lâm chung này là sao thưa Bác?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Phần nhiều người lâm chung mà cơ thể bị đau đớn để trả nghiệp. Nghiệp này là do nghiệp sát sanh

Câu 21 : Bác có nói tu Thiền Tông không về được Phật giới, còn hiểu Thiền Tông mới về Phật giới được đó là Bí kíp Thiền Tông. Vậy Bác giải thích cho con được rõ ý này ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Người tu Thiền Tông Công đức trong sáng được về còn Bí kíp Thiền Tông Đức Phật dạy rõ sự thật 100% ở Trái đất này . Trọng tâm là các đạo.

Câu 24 : Con người sướng, khổ đều là do Nghiệp cá nhân chi phối, quyết định. Vậy câu “ Phúc đức tại Mẫu” Ông Bà ta xưa hay nói phải hiểu sao cho đúng thưa Bác.

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Người sống trong mỗi gia đình là phải theo nghiệp của gia đình. Nghiệp mình đến hưởng của cha mẹ thì được hưởng còn mình đến vói cha mẹ để trả nợ cho cha mẹ thì phải làm để trả nợ cho cha mẹ. Câu” Phúc đức tại Mẫu”  này là câu Đức Phật dạy loài Người là biết là đến với cha mẹ là để hưởng phước của cha mẹ hay trả nợ cho cha mẹ đó.

Câu 25 : Can thiệp vào nhân quả là sao ? Sống theo đúng với qui luật nhân quả là thế nào thưa Bác ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Can thiệp vào nhân quả là mình không thuận theo nhân quả

Ví Dụ : Mình có của mà không hưởng đi làm bụi đời. Mình  ở tù mà không chịu ở tù trốn ra khỏi tù ..v.v

Câu 26 : Bác giải thích giúp con cộng nghiệp là gì? Cộng nghiệp do đâu mà có. Những liệt sỹ hy sinh vì Tổ Quốc trong cùng trận chiến có được gọi là cộng nghiệp không thưa Bác ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Cộng nghiệp là nghiệp phải trả chung  nhiều người cùng một lúc một thời điểm. Còn những chiến sỹ hy sinh cho Tổ Quốc không tính vào cộng nghiệp được mà là Công đức chung cho Tổ Quốc. Công đức này được Tổ Quốc ghi công và lập đền thờ

Câu 34 : Thưa Bác, hiện nay trên thế giới có hơn trăm triệu người tu theo pháp môn Pháp Luân Công. Vậy tu theo pháp môn này có lợi ích gì và chết thì họ sẽ đi về đâu ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

  1. Tu theo pháp môn này có bệnh chuyển khí luân hết bệnh
  2. Khi chết thành Thánh Pháp Luân Công ở Trái đất này.

Trích" Pháp Luân Công có giải thoát? Bẻ cong thời gian? Dẹp vọng tưởng" ngày 31/12/2021

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 13 | Hôm nay: 59 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004708
Đặt câu hỏi trực tuyến