CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ nhất: Một: Mê tín là gì? Hai: Chánh tín là sao?

 

- Kính thưa Phụ vương:

Một: Mê tín là gì?  Hai: Chánh tín là sao? Ba: Dị đoan làm những gì? Bốn: Giác ngộ là Giác cái gì? Năm: Phải làm sao Giải thoát? Sáu: Viện chủ là nói danh của vị nào. Con sang nước Trung Hoa và nước Phù Tang có Thầy xưng với con là Viện chủ và tiếp con.

Kính xin Phụ vương dạy con?

     Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ nhất:

- Này Thái tử Trần Anh Tông:

Một: Mê tín: Tin sai sự thật, như:

* Cầu xin Đức Phật cho phước là Mê tín!

Vì sao? Vì Đức Phật đâu có phước mà cho.

* Cầu xin ông Trời cho phước là Mê tín!

Vì sao? Vì ông Trời đâu có ở Thế giới loài Người mà ban phước, xin ông Trời ban phước là Mê tín!

* Cầu xin ông Thần cho phước là Mê tín!

Vì sao? Vì ông Thần cũng đâu có phước mà cho, xin ông Thần ban phước là Mê tín!

* Xin Cô Hồn cho phước là Mê tín!

Vì sao? Vì Cô Hồn còn đi xin thức ăn của con Người có phước đâu mà cho con Người, xin Cô Hồn cho phước là Mê tín!

Hai: Chánh tín là tin đúng sự thật, như:

* Người đến chùa lễ Phật để nhớ ơn Đức Phật dạy cho loài Người biết 6 pháp môn tu, ai muốn tu theo pháp môn nào cũng tùy ý, đây gọi là Chánh tín.

Ba: Dị đoan: Làm những việc kỳ cục, quái dị, như:

* Giết trâu, bò, heo, dê để tế Thần.

- Người dân Đại Việt có trí sáng suốt không làm những chuyện kỳ quái này.

Bốn: Muốn Giác ngộ: Tìm học hỏi những vị biết nhân sinh và vũ trụ họ dạy cho.

Năm: Giải thoát: Tìm những vị biết công thức trở về Phật giới, họ dạy cho. 

Sáu: Viện chủ có 2 nơi được gọi:

1/- Người đứng ra xây dựng và quản lý chùa Thiền tông, dạy Giác ngộ, Giải thoát, vị này được gọi là Viện chủ. Danh từ Viện chủ này, phải đợi Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông được công bố ra, danh từ Viện chủ mới có, còn Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông chưa được công bố ra, danh từ Viện chủ không ai được quyền sử dụng.

2/- Tuy nhiên, ở nước Trung Hoa và nước Phù Tang danh từ Viện chủ này có 2 nơi sử dụng:

Một: Trưởng môn phái Võ Lâm, Người Trung Hoa họ gọi là Viện chủ.

Hai: Trưởng đền thờ các Anh Hùng Dân Tộc của nước họ, cũng được gọi là Viện chủ.

* Còn các Thầy đứng ra xây chùa, kêu gọi bá tánh đóng góp tiền và vật liệu được danh gọi như sau:

1- Xây chùa ngồi tu Thiền, gọi là Thầy chủ chùa Thiền.

2- Xây chùa giảng đạo, gọi là Thầy chủ chùa Bát Nhã.

3- Xây chùa Niệm Phật, gọi là Thầy chủ chùa Tịnh Độ.

4- Xây chùa Niệm Chú, gọi là Thầy chủ chùa Mật Chú.

Chùa này, nếu Thầy nào được Thầy chủ chùa đó di chúc cho thì được thừa kế. Nếu không có di chúc, thì tự quý Thầy bầu chọn.

* Còn Người bình thường tự bỏ tiền đứng ra xây chùa, được gọi là ông hay bà chủ chùa. Tổ chức tu theo pháp môn nào như nói trên, được gọi chủ chùa pháp môn đó. Con cháu được quyền thừa kế.

Trích trong quyển Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con - Tác giả Nguyễn Nhân.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 18 | Hôm nay: 195 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917509
Đặt câu hỏi trực tuyến