CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ 11: - Kính thưa Phụ vương, Đức Phật Thích Ca là vị toàn Năng, toàn Giác sao không công khai dạy pháp môn Giải thoát này?

 

Kính thưa Phụ vương, Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng, toàn giác sao không công khai dạy pháp môn Giải thoát này mà phải nhờ các vị Tổ truyền theo dòng Thiền tông.

Kính xin Phụ vương dạy con?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 11:

- Này Thái tử Trần Anh Tông: Ngày xưa, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thời kỳ “Đồ Đồng”, con Người chưa văn minh lên cao, nên Đức Phật không dạy pháp môn Giải thoát này được. Vì sao? Vì không ai hiểu.

Hiện tại nước Đại Việt ta cũng không ai hiểu, nên trong Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, Đức Phật có dạy như sau:

- Khi loài Người văn minh lên thật cao, đến thời kỳ này, gọi là thời kỳ Nguyên tử và Điện tử. Ở tại Đất Rồng có Long Nữ nhận được Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, Long Nữ này mới cho phổ biến ra, nhưng chỉ có 3 dạng người sau đây chấp nhận:

Một: Người không Mê tín.

Hai: Người có kiến thức thật cao.

Ba: Người hiểu về qui luật vật lý.

Tuy con Người trí óc lên thật cao rồi nhưng những Người sau đây không chấp nhận, gồm:

Một: Người lợi dụng đạo Phật để kiếm tiền.

Hai: Người Mê tín dị đoan quá mức.

     Ba: Người chấp Ngã quá to

Trích trong quyển Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con - Tác giả Nguyễn Nhân.

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 15 | Hôm nay: 223 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917625
Đặt câu hỏi trực tuyến