CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tại sao ? Ngài Di Lặc Bồ Tát không ở ngoại viện mà lại ở nội viện ...

 

Một số thắc mắc cần giải đáp

Gửi bởi: Van Loi (facebook) - email: kid_hs87@yahoo.com - lúc 30-11-2016 03:01:46 PM

 

Câu 1: Tại sao ? Ngài Di Lặc Bồ Tát không ở ngoại viện mà lại ở nội viện ... Ý kinh đại thừa muốn nói lên điều gì?

 

Câu 2:Xin hỏi ? Tất cả chư Phật , chư tổ đều là người nam . Vậy tại sao QUÁN THẾ ÂM lại là người nữ?

 

Câu 3:Vậy sẵn đây xin được mạn phép hỏi? Nghĩ sao về bài viết (làm sao khẳng định làm theo sách chỉ dẫn sẽ chắc chắn giải thoát...)

 

ĐÁP CÂU 1:

- Cõi trời Đâu Suất có 2 viện:

- Nội viện dành cho Hoàng cung, tức Hoàng tộc ở.

- Ngoại viện, tức ở ngoài thành, dành cho nhân dân ở.

* Kinh Đại thừa là nói đến lời dạy chân thật của Đức Phật. Tức bao hàm, cũng gọi là chuyên chở được tất cả những gì mà Đức Phật muốn dạy nơi thế giới này, trừ pháp môn giải thoát.

 

ĐÁP CÂU 2:

- Đức Quán Thế Âm khi còn là môn đồ của Đức Phật Thích Ca, Ngài là người Nam. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói rất rõ.

- Nhưng vì Ngài tu thành tựu Nhĩ căn và Nhãn căn viên thông, nên Ngài muốn biến hóa Nam Nữ gì cũng được. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn cũng có nói rất rõ.

 

ĐÁP CÂU 3:

- Câu 3 này không trả lời ngay được, mà phải đợi khi nào Van Loi (facebook) - email: kid_hs87@yahoo.com,  rõ thông 12 bộ kinh Đại thừa của Đức Phật dạy, thì chúng tôi mới có câu trả lời câu hỏi này.

Vì sao vậy?

- Vì Đức Phật có dạy:

- Vị nào chưa hiểu hết các kinh Đại thừa của Đức Phật dạy, mà nói cho người này nghe, chẳng khác nào… trao kiếm cho người không phải là kiếm khách.

Vậy xin mời  đọc 2 câu:

- Ngài không phải kiếm khách, tôi không trình kiếm.

- Ngài không phải nhà thơ, tôi không trình thơ.

 

 

 

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 10 | Hôm nay: 13 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004558
Đặt câu hỏi trực tuyến