CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Nước Vô Cấu nằm ở đâu trên bản đồ Thế giới

PT Nguyễn Văn Nhàn cư ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu hỏi Bác Nguyễn Nhân

Câu hỏi 1 : Thưa Bác, Chị Hoàng Thị Thu Hồng hỏi bác câu 20 là “ Quốc gia nào có khả năng giúp lời dạy của Đức Phật có thể áp dụng được” Bác trả lời ”Nếu thế giới không tìm ra giải pháp , phải tìm đến nước Vô Cấu để hỏi” .Thưa Bác, con xin hỏi nước này tại sao lại có tên là Vô Cấu ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Nước Vô Cấu là nước không tranh giành quyền lực. Vì quyền lực thuộc về Nhân Dân nên gọi là nước Vô Cấu.Tức nước không cấu xé giành quyền lực.

Câu hỏi 2: Thưa Bác, nước Vô Cấu này nằm ở đâu trên bản đổ Thế giới thưa Bác?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Nước Vô Cấu này nằm ở phương Đông của Đông Nam Á

Câu hỏi 3 : Thưa Bác, Tại sao muốn loài Người và Trái Đất tiếp tục tồn tại phải đến nước Vô Cấu này ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Vì ở nước Vô Cấu này là nơi công bố ra Tinh hoa của Đạo Phật , trong đó có phần Đức Phật viết. Muốn cứu Trái Đất và nhân loại không bị diệt vong sớm thì phải nghe lời trình bày của Đức Phật về ba phần tổ chức ở Trái Đất này và lý do gì loài Người bị diệt vong sớm? Trước hết

Loài Người phải biết ba phần tổ chức ở Trái Đất này gồm:

  • Phần 1 : Tổ chức loài Người ở Trái Đất có mấy thời kỳ ?
  • Phần 2 : Tổ chức các loài Vô hình ở Trái Đất có nhiệm vụ gì ?
  • Phần 3 : Tổ chức các đạo giáo ở Trái Đất này để làm chi?

Đầu tiên , loài Người phải học cho thông ba phần nêu trên thì trí con Người sẽ hiểu được sự thật ở Trái Đất này thì tánh con Người tự nhiên được chuyển đúng 4 phần tánh của con Người gồm

  1. Tưởng : Con Người không còn tưởng tượng nữa thì tánh Tưởng của con Người được chuẩn lại Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín
  2. Tham : Tánh con Người không còn tham lam nữa tức không còn muốn chiếm lấy của người khác vật gì
  3. Ác : Tánh con Người không còn Ác độc nữa, tức không còn muốn hại ai
  4. Kiến chấp : Tánh con người không còn Kiến chấp nữa , tức không còn cho ta là tài giỏi nữa.Tánh người mà không Kiến chấp thì Người này tự nhiên rất hiền lành.

Nếu các vị lãnh đạo thế giới chỉ cần học ba phần nói trên thôi thì 4 thứ tánh của những vị  này làm cho thế giói yên bình ngay. Còn các vị chịu khó thêm một chút đọc bài thứ 24 của Đức Phật trình bày thì chiến tranh các nước tức khắc dừng lại liền . Còn các vị chịu khó thêm một chút nữa ngồi đọc quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam mà Tri và Kiến tánh Phật của quý vị mở ra thì ở Trái đất này loài Người của chúng ta sẽ sống xem như là anh em ruột thịt vậy. Chiến tranh không khi nào xảy ra.

Câu hỏi 4: Thưa Bác, tại sao nước Vô Cấu này lại được Đức Phật Thích Ca trao cho vinh dự lớn đến như thế ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

-Vì ở nước Vô Cấu này có cốt cách nòi giống”Con Rồng con Tiên” nên Đức Phật trao cho danh dự này

-Còn danh dự này có thực hiện được hay không là do các vị lãnh đạo Quốc gia của nước Vô Cấu.

Câu hỏi 5 : Thưa Bác, nước Vô Cấu này chỉ nhận nhiệm vụ cao quý này vào thời của Đức Phật Thích Ca hay sao ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Vì ở nước Vô Cấu này là nước có nhiệm vụ phổ biến ra Tinh Hoa của Nhân loại . Nên Đức Phật Thích Ca trao cho nhiệm vụ này để thế giới không còn chiến tranh nữa. Loài Người sống yên bình không tranh giành hơn thua nữa v.v

Câu hỏi 6 : Thưa Bác, nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không quan tâm đến lời dạy của Đức Phật trong bài số 24. Vậy nước Vô Cấu này có bị ảnh hưởng gì không ạ ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không quan tâm đến lời dạy của Đức Phật trong bài 24 thì nước Vô Cấu không làm tròn nhiệm vụ của mình . Nhân dân nước Vô Cấu này phải chết theo chiến tranh sẽ bị hủy diệt bởi những quả bom kinh khủng do loài Người chế tạo ra

Câu hỏi 7 : Thưa Bác, nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới quan tâm và làm theo đúng lời của Đức Phật trong bài số 24 thì nước Vô Cấu này sẽ như thế nào ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới quan tâm và làm theo lời của Đức Phật dạy trong bài 24  thì nước Vô Cấu này tạo được Phước lớn cho Nhân loại.Nhân loại thế giới đời đời nhớ ơn nước Vô Cấu này vậy .

Câu hỏi 8 : Thưa Bác , ở câu 29 chị  Hoàng Thị Thu Hồng có hỏi Bác “ những ai còn có thể sống sót sau thảm hoạ diệt vong sớm này” Bác trả lời “Những người sống trong hang núi sâu và hải đảo”Thưa Bác , Vậy sau đó cuộc sống của họ sẽ ra sao ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời :

Cuộc sống của những người này sống trở lại thời kỳ “Đồ Đá”. Cũng bởi con Người sử dụng bốn thư Tánh : Tưởng-Tham-Ác độc và Kiến chấp quá nhiều nên mới đưa con Người sống thời Văn minh Nguyên tử Điện tử trở lại sống vào thời kỳ Đồ Đá. Đây là qui luật tất yếu của thế giới Nhân quả Luân Hồi này.

Trích "Thế chiến thứ 3 có thể xảy ra? Muốn cứu trái đất và nhân loại không bị diệt vong?" ngày 22.4.2022

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 8 | Hôm nay: 23 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004614
Đặt câu hỏi trực tuyến