CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Một người thành Phật phải có tiêu chuẩn nào?

Ông Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng lên, đến trước Đức Phật quì gối, trịch vai áo bên phải và kính trình thưa hỏi như sau: 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn: Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con? 

Đức Phật dạy ông Ưu Ba Ly: 

- Này ông Ưu Ba Ly, Như Lai dạy ông: Một người được thành Phật là phải hiểu 10 phần nơi thế giới này, nơi Tam giới và trong Phật giới, như: 

1-    Biết được Phật tánh của mình. 

2-    Hiểu được tánh Người của mình. 

3-    Tu gì còn bị luân hồi. 

4-    Tu sao được giải thoát. 

5-    Tạo ra phước đức để làm gì. 

6-    Tạo ra công đức để được chi. 

7-    Phải biết nguyên nhân định hình ra “Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh tịnh” cho 1 vị Phật ở. 

8-    Phải biết cấu tạo “Kim Thân” của một vị Phật. 

9-    Phải biết 1 Tam giới cấu tạo như thế nào và sự sống của 1 Tam giới ra sao? 

10- Phải biết 3 việc làm của 1 vị Phật. 

Ông Ưu Ba Ly lại thưa hỏi Đức Phật: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn!Đức Thế Tôn chưa vào Bể tánh, tức chưa thành Phật, cớ sao mọi người gọi Đức Thế Tôn là Phật? 

Đức Phật dạy ông Ưu Ba Ly: 

- Này ông Ưu Ba Ly, đây là lời của các ông tôn kính Như Lai mà gọi như vậy. Vì Như Lai đã được “Nhìn thấy Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh nơi mười phương chư Phật sống” khi còn là Thái tử Hộ Minh ở cõi trời Đâu Suất Đà và đã được Đức Phật cổ Nhiên Đăng thọ ký cho Như Lai, sau này ở cõi Ta Bà sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Vì Như Lai được thọ ký như vậy, nên các ông gọi Như Lai là Phật, để cho dễ phân biệt, một con người là chúng sanh bình thường và 1 con người toàn giác như vậy thôi. 

'' Trích trong Sách Trắng Thiền Tông '' NXB Hồng Đức. Nguyễn Nhân .

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 10 | Hôm nay: 219 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917612
Đặt câu hỏi trực tuyến