CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
LÝ DO GÌ TÁNH PHẬT LẠI NHỚ MÀ TÌM CÁCH ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI???

Trích trong quyển Đức vua Trần Nhân Tông dạy con trong buổi lễ truyền ngôi

* Là có nguyên do như sau:
- Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người quá dài.
- Trong Tánh Người có cái Tưởng và Tham.
- Nghe ai nói gì đúng lòng Tham và Tưởng của Tánh Người, Thân Người thực hiện ngay.
- Trong suốt thời gian dài Tánh Người thực hiện theo cái Tham và Tưởng của Tánh Người. May mắn, trong đó có một số công đức. Nhờ số công đức này, tự động chảy vào vỏ bọc Tánh Phật, tự nhiên Tánh Phật được sáng ra, nên Tánh Phật mới nhớ lại là trước kia Tánh Phật ở Phật giới, Tánh Phật mới muốn trở về, nhưng không biết đường.
- Nơi Trái đất này, Người biết đường về Phật giới duy nhất chỉ có Đức Phật mới biết được. Nhưng phải 10 ngàn năm mới có 1 vị Phật ra đời. Phải 2.500 sau công thức trở về Phật giới mới được công bố ra. Khi công bố công thức trở về Phật giới, công thức này tồn tại không quá 100 năm rồi mất. Khi đường về Phật giới được công bố ra,Trái đất này đã có 8 tỷ Người sống trên Trái đất này rồi. Nhưng số Người được trở về Phật giới không quá 1.000 Người!
- Vì vậy, Tánh Phật muốn trở về Phật giới, ít nhất phải trải qua 1.000 vị Phật ra đời thì Tánh Phật mới mong trở về Phật giới được.
- Nghe Đức vua Trần Nhân Tông nói đến đây, ai ai cũng khóc! Có cụ khóc đến ngất xỉu!
Khi mọi Người không còn khóc nữa, Đức vua Trần Nhân Tông mới lặp lại lời Đức Phật dạy sau cùng:
- Này các Tỳ kheo, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Một Tánh Phật vào mượn Thân và Tánh con Người để tạo công đức, phải trải qua một thời gian rất dài. Tính như, Thân của mỗi Người tuổi thọ mỗi Người 100 năm. Phải có ít nhất là 1.000 Đức Phật ra đời, Tánh Phật mới mong trở về Phật giới được.
Vì sao vậy? Vì có các nguyên do sau đây:
1/- Tánh Người thì không muốn cho Tánh Phật trở về Phật giới.
2/- Thần quản lý Tánh Phật cũng vậy.
3/- Trưởng dòng tộc muốn cho dòng tộc mình được đông Người.
Vì vậy, khi mỗi chu kỳ pháp môn Thiền tông được công bố ra, các Vị nói trên bảo:
- Thiền tông là Tà đạo!
- Tu theo Thiền tông bị điên!
- Nên Người tu mà có chức có quyền muốn ra tay dẹp bỏ pháp môn Thiền tông học này.
- Có nhiều nơi bị thất thu nên nhờ Người có quyền thế không cho treo bảng tu theo pháp môn Thiền tông, chỉ cho treo bảng tu hành theo nhân quả nơi trái đất này. V.v… 
Vì vậy, trước khi Đức Phật gần nhập Niết bàn có dạy:
- Tánh Phật nào muốn trở về Phật giới, giống như con rùa mù ở giữa biển Thái Bình Dương muốn tìm bọng cây trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn vậy!
Còn Ma Vương nói với Đức Phật:
- Này Ông Cô Đàm, khi Ông trở về Phật giới, những Người là đệ tử của Ông, dù lớn hay nhỏ, cạo đầu mặc áo tu theo đạo của Ông, bề ngoài là như vậy. Chớ sự thật, Người nào cũng cúng cho Ta ăn hằng ngày, đêm nào cũng Tụng cho Ta nghe vui tai!
- Không có Tánh Phật nào trở về Phật giới được đâu, Ông đừng mong dạy pháp môn Giải thoát này làm chi cho mệt! 
Khi nói xong, Ma Vương ngửa mặt lên cười một chuỗi thật dài! Hả! Hả! Hả!!!
Rồi biến mất!

 
 
Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 16 | Hôm nay: 226 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917645
Đặt câu hỏi trực tuyến