CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Do đâu con người có Tha tam thông. Đức Phật sử dụng Tánh nào trong quá trình dạy đạo ở Trái đất

Anh Nguyễn Văn Trung cư ngụ quận 8, Tp. HCM có hỏi Bác Nguyễn Nhân như sau:

Câu 6 : Các nhà khoa học đo được các bước sóng khi Bộ não hoạt động. Vậy những người có khả năng Tha tam thông nhận biết suy nghĩ của người khác là do vận hành theo cơ chế bắt sóng não phải không ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Các nhà khoa học đo được các bước sóng của Bộ não hoạt động là nhờ làn sóng Điện bóp quả tim nên họ mới đo được.Những người có khả năng Tha tam thông này là họ nhờ Thập loại Thánh giúp họ chứ không phải tự họ thực hiện được.

Câu 7: Thưa Bác, các Trung Ấm Thân các loài vô hình, các vị Bồ Tát tầm thinh khắp Ta Bà thân của họ bằng Điện từ không phải bằng thân tứ đại tức không có Bộ não và lục căn . Vậy họ nghe và thấy được là thông qua điều gì ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Bộ não và lục căn của Trung Ấm Thân cấu trúc bằng Điện từ Âm Dương biến thể còn trong sức hút mạnh của Điện từ Âm Dương của Trái đất. Còn Bộ não và lục căn Trung Ấm Thân của các vị Bồ Tát  cấu trúc bằng Điện từ Âm Dương 12 màu sắc. Trong Tam Giới này màu sắc có đầy đủ là 12 màu còn thêm nữa từ 12 màu làm lợt hay tăng lên mà thôi. Các vị Bồ Tát sử dụng Nhĩ căn và Nhãn căn là nhờ 12 màu này mới thấy xa và nghe xa mới cứu nạn cứu khổ con Người được.

Câu 8 : Thiền tông không nói chuyện quá khứ, vị lai, không tiên tri bói toán…Nhưng Đức Phật Thích Ca khi giảng dạy về Phật Pháp Ngài hay giảng những câu chuyện nhân quả trong quá khứ của chính mình hoặc của người khác. Con vẫn biết rằng đối với một Bậc Toàn năng, Toàn giác thì cái gì cũng biết nhưng Ai hoặc điều gì đã giúp Đức Phật thấy được các hình ảnh quá khứ đó. Xin Bác lý giải về điều này cho con trên phương diện về khoa học và Thiền tông ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Đức Phật là vị Toàn năng, Toàn giác đâu có cần ai giúp đỡ phần này. Đức Phật chỉ nhờ ban Thần+Thánh+Tiên ở Trái đất giúp Đức Phật để không cho những vật và những vị Thập loại Thánh ở Trái đất này phá Đức Phật thôi. Chuyện quá khứ và tương lai tự Đức Phật biết hết không ai giúp đỡ.

Câu 10 : Chư Phật phân thân, ứng thân , hóa thân vào thân một con người tứ đại để dạy đạo thông qua cơ chế nào của Điện từ Quang ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Chư Phật phân thân, ứng thân, hóa thân vào Trái đất bằng hình tướng của Điện từ Âm Dương để dạy đạo chứ không phải mượn thân con Người.

Câu 11: Thiền tông nói thân Người và tánh Người chỉ là công cụ cho tánh Phật, tánh Tiên, tánh Thánh và tánh Cô hồn . Vậy đối với một vị Toàn năng , Toàn giác Ngài sử dụng tánh nào trong quá trình dạy đạo ở Trái đất này khi muốn sử dụng tánh nào thì Đức Phật phải làm sao thưa Bác?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Đối với một vị Toàn năng, Toàn giác Ngài phải sử dụng  thân và tánh Người để dạy đạo ở Trái đất này qua công thức mượn Thân và tánh Người nhưng phải nhờ cả một hệ thống tạo Thiên là lập Địa ở Trái đất này.

Câu 12: Bộ não của một con Người tứ đại khi tiếp nhận Điện từ Âm Dương từ các loài vô hình hoặc Điện từ Quang của Chư Phật thì sẽ có hiệu ứng như thế nào và biểu hiện bên ngoài có gì đặc biệt không ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

  1. Tánh Phật : mượn thân và tánh Người ẩn vào Trung tâm Não bộ của con Người điều khiển tánh  và thân Người
  2. Tánh Cô Hồn : Đè ép tánh Phật làm theo tánh Cô Hồn, làm theo cái tưởng của con Người
  3. Tánh Thánh và tánh Tiên chỉ đứng bên ngoài nhắc nhở tánh Phật mà thôi

Câu 13 : Thưa Bác, “Thành Phật ở cõi trời Đâu Suất”, “Thành Phật nhân ở Trái đất” và trở “Thành Kim Thân Phật khi trở về Phật giới “ có sự giống nhau và khác nhau như thế nào ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Ba phần này khác nhau

  • Thành Phật ở cõi trời Đâu Suất  là tánh Phật được vị Kim Thân Phật dạy và hỗ trợ Phật nhãn của tánh Phật này mở ra. Tánh Phật này thấy và biết toàn diện ở Tam Giới gọi là “Thành Phật”. Nhưng vì tánh Phật còn ở trong Tam giới nên được gọi là “Bồ Tát” tức Giác Ngộ còn ở trong thế giới vật lý Điện từ Âm Dương
  • Thành Phật nhân ở Trái đất  là nhận ra tánh Phật của chính mình
  • Thành Phật ở Phật giới là mang Kim Thân Phật mới gọi là “Thành Phật”

Câu 14 : Thưa Bác, một tánh Phật phải mang Công Đức trở về Phật giới mới có thể trở thành Kim Thân Phật, khi muốn vào Tam giới này các Ngài chỉ có thể phân thân, ứng thân , hóa thân mà thôi. Vậy khi Ngài Thích Ca Văn tuyên bố”Ta đã thành Phật từ nhiều kiếp trước” là do chính Ngài Thích Ca Văn nói hay do một vị Phật khác ứng thân vào Thích Ca Văn để chỉ dạy về công thức giải thoát ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi câu, Thích Ca Văn tuyên bố” Ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước”Câu này các dịch giả dịch sai , nguyên văn Đức Phật Thích Ca nói”Ta đã thành Phật từ nhiều đời trước” tức tính theo Trái đất này thì Thích Ca đã mở Phật nhãn toàn diện vào khoảng 700 năm trước khi Ngài tái sanh vào Trái đất,tính ra cũng khoảng 7 đời trước đó. Câu này chính Đức Phật Thích Ca nói. Vì sao Ngài nói được câu này vì Ngài là Bồ Tát Thường Hộ Minh là Thái Tử con của Vị Chúa Trời Thường Hộ Quân cai quản nước Trời Đâu Suất .Ngài vào Trái đất này để lập ra đạo Phật được cả một hệ thống từ 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho phép nên cả một hệ thống Thần-Thánh-Tiên ở Trái đất này giúp đỡ  nên Ngài mới thành lập đạo Phật được . Nếu không có hệ thống này thì ở Trái đất không ai cho Ngài lập ra đạo đâu chứ không có Hóa thân hay Ứng thân gì cả.

Câu 15: Đức Phật dạy 5 pháp môn vật lý thì rất dễ, số người tạo nhân quả để đi theo luân hồi trong pháp môn này thì rất nhiều, còn khi dạy về pháp môn Thiền tông thì rất khó, số người thành tựu để trở về Phật giới thì rất ít.Thưa Bác, tại sao Đức Phật lại bị cản trở trong quá trình dạy pháp môn Thiền tông này. Việc Chư Phật đưa một số ít các tánh Phật có công đức trở về Phật giới có gây ra điều gì cho thế giới vật lý này không? mà tại sao tập đoàn Thánh lang thang quyết phá cho bằng được?

Bác Nguyễn Nhân trả lời

Cháu hỏi như vậy là Cháu chưa hiểu tổ chức của Trái đất cũng như Tam giới này, nên mới hỏi như vậy. Phần này sâu xa lắm, rất dài dòng Bác không thể trả lời cho Cháu vài dòng chữ mà cháu hiểu được.Vậy Cháu đợi khi nào quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra Bác tặng cho cháu một quyển đọc Cháu sẽ biết tất cả ở Trái đất này dù Hữu hình hay vô Hình.

Trích trong"Tam Giáo Đồng Nguyên.Tột cùng của Đạo Phật KHVL Thiền tông VN" ngày 7.12.2021

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 15 | Hôm nay: 59 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004715
Đặt câu hỏi trực tuyến