CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
BÓNG TRĂNG DƯỚI ĐẦM NƯỚC, MẶC TÌNH MÀ ÔNG MÒ BẮT. Ý NGHĨA CÂU NÀY NHƯ THẾ NÀO

Câu 1: Thiền sư Huệ Hải nói: “Bóng trăng dưới đầm nước mặc tình mà ông mò bắt”. Ý nghĩa câu này như thế nào thưa Bác?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

Thiền sư Huệ Hải nói “Bóng trăng dưới đầm nước mặc tình mà ông mò bắt”, ý nghĩa câu này như sau:

Đạo Phật là đạo “Trùm Khắp” mặc tình mà tìm hiểu, Đạo Phật giống như bóng trăng dưới đầm nước mặc tình mà tìm. Vậy thử hỏi chúng ta có nắm bắt bóng trăng được không? Hoàn toàn không!

Vì sao Thiền sư Huệ Hải nói vậy?

Bác giải thích:

Thiền sư Huệ Hải là đệ tử lớn của Đức Lục Tổ Huệ Năng, có nhiều lần Thiền sư Huệ Hải trình hỏi Đức Lục Tổ, hỏi về cách tu Thiền Tông.

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Ngươi mà tu Thiền Tông là ngươi tự sát đó.”

Thiền Sư Huệ Hải hỏi Đức Lục Tổ Huệ Năng tiếp: “Kính thưa Tổ, nếu tu Thiền Tông là tự sát cớ sao Đức Phật bí mật truyền pháp môn Thiền Tông này cho hậu thế để làm gì kính thưa Tổ?”.

Đức Lục Tổ Huệ Năng trả lời: “ Thiền Tông Đức Phật dạy người trở về Phật giới, chứ không phải dạy cho người tu!”.

Thiền Sư Huệ Hải hỏi Đức Lục Tổ Huệ Năng tiếp: “Kính thưa Tổ, vậy xin Tổ dạy con trở về Phật giới, kính thưa Tổ”.

Đức Lục Tổ Huệ Năng trả lời: “Ta không có nhiệm vụ này, Ngươi muốn trở về Phật giới đến “Nước Rồng”mà học, khi nào “Long Nữ” cho công bố ra thì đến đó học để trở về Phật giới”.

Thế là Thiền sư Huệ Hải vò đầu xá Tổ rồi lui ra, vì vậy ở Trái đất này ai có khả năng dạy tu Thiền Tông đây? Cháu nghĩ xem!

 

Câu 2 : Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy” Ai nói ta có nói kinh Kim Cang, Người đó phỉ báng ta. Còn nếu nói Phật không có nói kinh, Người đó chê bai kinh vậy. Nhờ Bác giải thích giúp cháu câu này ạ

Bác Nguyễn Nhân trả lời

- Người tu theo đạo Phật, mà căn cứ vào kinh tu để thành Phật, thì Người này chửi Phật vậy!

- Người tu theo đạo Phật, mà nói Phật không có viết ra kinh, thì Người này, chê bai kinh Phật.

  • Ý 2 câu này Đức Phật dạy:

-Người tu theo đạo Phật, đừng có căn cứ theo kinh để tu.

Vì sao?

- Vì Đức Phật thường hay nói câu:

- Như Lai dạy đạo Phật, giống như ngón tay của Như Lai chỉ Mặt Trăng vậy.

- Các Môn đồ muốn thấy Mặt Trăng, thì hãy nương theo ngón tay của Như Lai chỉ mà thấy Mặt Trăng. Chớ đừng nhìn ngón tay của Như Lai cho là Mặt Trăng, là Môn đồ không trí tuệ vậy.

Ý Đức Phật dạy:

- Các Môn đồ tu theo đạo Phật, phải nương theo kinh để tu Giác ngộ và Giải thoát.

- Chớ không đem kinh ra tụng cho Như Lai nghe!

- Môn đồ nào tu theo đạo Phật, mà đem kinh của Như Lai viết ra, tụng cho Như Lai nghe, thì Môn đồ chửi Như Lai đó!

-Còn Môn đồ nào, nói Như Lai không viết ra kinh, thì Môn đồ này chê kinh của Như Lai vậy!

Vì vậy Đức Phật có dạy:

-Người tu theo đạo Phật, phải thấu hiểu được kinh, tức nhập được ý sâu màu của kinh.

-Còn Người tu mà không hiểu kinh. Giống như các ông mù rờ voi vậy!

- Uổng phí một đời tu.

Trích" Tinh hoa Đạo Phật; Tu chân chính có Giải thoát; Bóng trăng dưới đầm nước mặc tình mà mò bắt"

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 5 | Hôm nay: 271 | Hôm qua: 342 | Tổng truy cập: 986196
Đặt câu hỏi trực tuyến