CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Bồ Tát Ở Nước Tịnh Độ Có Tuổi Thọ Không ?

 

Con là X.T, cư ngụ tại Nam Định, con có câu hỏi mong Thầy giải đáp giúp con ạ:

Câu 1 : Các vị Bồ Tát khi tu thành tựu 4 phần, được sanh về cõi nước Tịnh Độ, tuổi thọ của Bồ Tát ở cõi nước Tịnh Độ có giống như các Tiên Nam, Tiên Nữ không ạ? 
 

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1: 
   Các vị Bồ Tát khi tu thành tựu 4 phần, được sanh về nước Tịnh Độ.
- Tuổi thọ của mỗi vị Bồ Tát ở nước Tịnh Độ, là do vị đó quyết định. 
Vì sao?
- Vì các Ngài vãng sanh đến nước Tinh Độ là do Nguyện lực của các Ngài, chớ không phải các Ngài đến bằng Nghiệp lực như các vị Tiên Nam hay Tiên Nữ.
- Vì vậy, các vị Bồ Tát được sống ngoài qui luật Nhân qủa luân hồi 
của cõi Tịnh Độ nói riêng, còn trong Tam giới là nói chung? 
Vì sao các Ngài được như vậy?
- Vì các Ngài có 4 cái được: 
- Được 1: Các Ngài có được phước đức vô lượng.
- Được 2: Các Ngài có được Nhãn căn và Nhĩ căn viên thông hoàn toàn. 
- Được 3: Các Ngài được tự tại vãng sanh đến nước Tịnh Độ, không qua qui luật vật lý Âm Dương của Tiên cha và Tiên mẹ.
- Được 4: Các Ngài không bị Nhân quả luân hồi do nơi thế giới này cuốn hút và kéo đi.

Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 10 | Hôm nay: 13 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004559
Đặt câu hỏi trực tuyến